ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է ԱՄՆ-ի հետ ռազմավարական կայունության շուրջ բանակցելու պատրաստակամության մասին: «Մենք ոչինչ չենք մերժում, ոչ մի բանից չենք հրաժարվում, բայց պետք է հասկանանք, թե ինչ են նրանք ուզում։ Նրանք սովորաբար ցանկանում են հասնել միակողմանի առավելությունների։ Դա չի լինի»,- ասել է նա:               
 
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  18.10.2019| 00:53
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը եր­կի­րը կա­ռա­վա­րում է ճիշտ այն­պես, ինչ­պես ժա­մա­նա­կին ղե­կա­վա­րել է «Հայ­կա­կան ժա­մա­նակ» օ­րա­թեր­թը։ ՈՒ խոս­քը դա­սա­կան մա­մու­լի մա­սին չէ, խոս­քը հենց դե­ղին մա­մու­լի մա­սին է:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  11.10.2019| 01:01
  ՈՒ­զում եմ մաք­սի­մալ բաց խո­սել։ Վի­տա­լի Բա­լա­սա­նյա­նի ե­րեկ­վա հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներն ինձ տխ­րեց­րին։ Այդ­պես չպետք է լի­նի։ Դա սխալ է, ո­րի սկիզբն ու պատ­ճա­ռը, սա­կայն, գե­նե­րա­լը չէ։ Փա­շի­նյանն է։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  04.10.2019| 02:09
  Ե­թե ինչ-որ մե­կը խո­սում է մեկ ու­րի­շի «ան­հայտ» հոր մա­սին, ու­րեմն նա ու­նի բո­լո­րին հայտ­նի մայր։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  27.09.2019| 00:20
  Հայ­տա­րա­րում եմ` Ար­մեն Գրի­գո­րյանն ան­մեղ­սու­նակ է։ Ըստ էու­թյան, այժմ նա ռեալ հնա­րա­վո­րու­թյուն է տա­լիս Ադր­բե­ջա­նին։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  20.09.2019| 00:13
  Լսե­ցի Էդ­մոն Մա­րու­քյա­նի լայ­վը: Ա­մո՛թ: Եվ այդ­պես խո­սում է մարդ, ում նույն նախ­կին­նե­րը պու­պուշ պա­հել-պահ­պա­նել են, տար­բեր ան­ձանց սե­նյակ­նե­րում և օ­ֆիս­նե­րում նա էր լի­նում և ո՛չ ես կամ ինձ պես նախ­կին­ներ: