• Ձանիոլոն Մխիթարյանին ֆենոմենալ ֆուտբոլիստ է համարում

  Ձանիոլոն Մխիթարյանին ֆենոմենալ ֆուտբոլիստ է համարում

  28.03.2020| 22:48
  Իտալիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի և «Ռոմա»-ի կիսապաշտպան Նիկոլո Ձանիոլոն Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանին ֆենոմենալ ֆուտբոլիստ է համարում:
 • Հենրիխ Մխիթարյանը պատրաստ է մնալ Հռոմում

  Հենրիխ Մխիթարյանը պատրաստ է մնալ Հռոմում

  26.03.2020| 22:21
  Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը պատրաստ է նույնիսկ ցածր աշխատավարձով մնալ Իտալիայում և խաղալ Սերիա Ա-ում՝ գրում է անգլիական The Sun-ը:
 • «Մարականան» կվերածվի հոսպիտալի

  «Մարականան» կվերածվի հոսպիտալի

  26.03.2020| 22:19
  Ռիո դե Ժանեյրոյի լեգենդար «Մարականա» մարզադաշտը կօգտագործվի որպես հոսպիտալ` կորոնավիրուսով հիվանդների համար՝ գրել է Ալ-Զազիրան: Բացի «Մարականա»-ից, Բրազիլիայի ֆուտբոլի առաջնությանը մասնակցող ակումբների մեծամասնությունը իրենց մարզադաշտերը տրամադրել են նույն նպատակով:
 • Իբրա­հի­մո­վի­չը հրա­ժեշտ կտա մեծ ֆուտ­բո­լին

  Իբրա­հի­մո­վի­չը հրա­ժեշտ կտա մեծ ֆուտ­բո­լին

  24.03.2020| 01:39
  «Մի­լա­նի» հար­ձակ­վող Զլա­տան Իբ­րա­հի­մո­վիչն ա­ռաջ­նու­թյան ա­վար­տից հե­տո կա­վար­տի կա­րիե­րան՝ հայտ­նում է ի­տա­լա­կան La Gazzetta dello Sport-ը:
 • Սա ա­ղետ է, ոչ թե վա­րակ

  Սա ա­ղետ է, ոչ թե վա­րակ

  24.03.2020| 01:38
  «Ես մտա­ծում եմ հա­ջորդ մր­ցաշր­ջա­նի մա­սին: «Լա­ցիո­յի» նա­խա­գա­հը մտա­ծում է սկու­դե­տո­յի մա­սին. թող վերց­նի նա այդ սկու­դե­տոն: Կյան­քում կան ա­վե­լի կարևոր բա­ներ: Պետք է մտա­ծել ոչ թե ա­ռաջ­նու­թյու­նը վեր­սկ­սե­լու, այլ ապ­րե­լու մա­սին: Ֆուտ­բո­լի մա­սին պետք է մտա­ծենք մյուս մր­ցաշր­ջա­նում. սա ա­ղետ է, գրո՛­ղը տա­նի… Մտա­ծեք մյուս մր­ցաշր­ջա­նի մա­սին: Կա՞ ինչ-որ մե­կը, որ չի հաս­կա­նում, թե ինչ է կա­տար­վում երկ­րում: Սա ա­ղետ է, ոչ թե վա­րակ: Ես հրաշք­նե­րի վա­ղուց չեմ հա­վա­տում»:
 • Կկր­ճա­տեն տրանս­ֆե­րա­յին ծախ­սե­րը

  Կկր­ճա­տեն տրանս­ֆե­րա­յին ծախ­սե­րը

  24.03.2020| 01:36
  Կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով անգ­լիա­կան միան­գա­մից ե­րեք ա­կումբ կր­ճա­տե­լու է տրանս­ֆե­րա­յին ծախ­սե­րը՝ տե­ղե­կաց­նում է The Mirror-ը։ Դրանք են «Լի­վեր­պու­լը», «Ման­չես­թեր Յու­նայ­թե­դը», «Չել­սին»։ Կրած ֆի­նան­սա­կան լուրջ վնաս­նե­րի պատ­ճա­ռով հի­շյալ ա­կումբ­նե­րը ա­մա­ռա­յին տրանս­ֆե­րա­յին պա­տու­հա­նի ըն­թաց­քում մեծ գու­մար­ներ չեն ծախ­սի նոր ֆուտ­բո­լիստ­նե­րի գնե­լու վրա։
 • Կա­րող է վերսկս­վել հու­նի­սի 1-ին

  Կա­րող է վերսկս­վել հու­նի­սի 1-ին

  24.03.2020| 01:35
  Անգ­լիա­յի պրե­միեր լի­գա­յի ա­ռաջ­նու­թյու­նը, որ մինչև ապ­րի­լի 30-ն ընդ­հատ­ված է աշ­խար­հը հա­մա­կած կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով, կա­րող է վերս­կս­վել հու­նի­սի 1-ին: Դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րը կաց­կաց­վեն դա­տարկ տրի­բու­նա­նե­րի պայ­ման­նե­րում:
 • Ինչ հան­գու­ցա­լու­ծում է սպաս­վում

  Ինչ հան­գու­ցա­լու­ծում է սպաս­վում

  24.03.2020| 01:31
  Տո­կիո­յում կա­յա­նա­լիք օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­րին դեռ չորս ա­միս կա, սա­կայն այն անց­կաց­նե­լու-չանց­կաց­նե­լու հար­ցը դեռևս վճռ­ված չէ։ Տար­բեր եր­կր­նե­րի օ­լիմ­պիա­կան կո­մի­տե­ներ, ԱՄՆ-ի թեթև աթ­լե­տի­կա­յի ու լո­ղի ֆե­դե­րա­ցիա­նե­րը հա­մա­ռո­րեն պա­հան­ջում են հե­տաձ­գել խա­ղե­րը, որ­պես­զի մար­զիկ­նե­րին չեն­թար­կեն կո­րո­նա­վի­րու­սի հնա­րա­վոր փոր­ձու­թյա­նը։ Պի­տի նկա­տի ու­նե­նալ և այն, որ մր­ցա­շա­րե­րի զանգ­վա­ծա­յին չե­ղար­կում­նե­րի պատ­ճա­ռով աթ­լետ­նե­րը բո­լոր դեպ­քե­րում չեն կա­րո­ղա­նա ո­րա­կյալ նա­խա­պատ­րաստ­վել օ­լիմ­պիա­դա­յին, ին­չը կա­րող է սպառ­նալ մար­զիկ­նե­րի ա­ռող­ջու­թյա­նը։ Խնդ­րա­հա­րույց հար­ցեր կան, ո­րոնք եր­կու դեպ­քում էլ հա­վա­սա­րա­պես հիմ­նա­վոր պա­տաս­խան են պա­հան­ջում։
 • Օլիմպիական կրակը Հունաստանից հասավ Ճապոնիա

  Օլիմպիական կրակը Հունաստանից հասավ Ճապոնիա

  20.03.2020| 13:27
  Օլիմպիական խաղերի կրակը ուրբաթ Հունաստանից բարեհաջող հասել է Ճապոնիայի հյուսիս-արևելյան Միյագի պրեֆեկտուրա, որը 2011-ին լուրջ վնասներ էր կրել երկրաշարժների և ցունամիի հետևանքով: Ռազմական Մացուսիմա բազա հատուկ չվերթի ժամանանման մասին հաղորդել է «Կյոդո» գործակալությունը:
 • 13 հա­զար դի­մակ է նվի­րա­բե­րել

  13 հա­զար դի­մակ է նվի­րա­բե­րել

  20.03.2020| 04:36
  Ի­տա­լա­կան «Ռո­մա» ֆուտ­բո­լա­յին ա­կում­բի ղե­կա­վա­րու­թյունն ա­ռանձ­նա­ցել է մար­դա­սի­րա­կան քայ­լով. հա­ջակ­ցու­թյուն երկ­րում կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ հայ­տա­րար­ված պայ­քա­րի՝ թի­մը 13 հա­զար դի­մակ է նվի­րա­բե­րել Ի­տա­լիա­յի հի­վան­դա­նոց­նե­րին: