«Առ­նե­տա­վազ­քից» ա­ռաջ

«Առ­նե­տա­վազ­քից» ա­ռաջ
22.05.2020 | 00:31
Իշ­խա­նու­թյու­նը նոր չէ, որ «ճա­քեր» է տա­լիս, ի սկզ­բա­նե էլ ներ­սում թևեր կա­յին, և ա­մեն մե­կը սե­փա­կան խաղն էր ա­ռաջ տա­նում, որ­քան էլ Փա­շի­նյա­նը սպառ­նում էր թևեր ու «թա­թիկ­ներ» կտ­րել։ Բայց այ­սօր իշ­խա­նու­թյու­նում իս­կա­կան քաոս է։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, Փա­շի­նյա­նը լրիվ կորց­րել է վե­րահս­կո­ղու­թյու­նը թի­մի նկատ­մամբ, հաս­կա­ցել է, որ իր հետ ան­կեղծ չեն և այլ ու­ժե­րի հետ գոր­ծարք­նե­րի են գնում։
Սա­կայն ու­շագ­րավ մի բան է տե­ղի ու­նե­նում այս ողջ խառ­նաշ­փո­թում։ Փա­շի­նյա­նը ցան­կա­նում է ի­մա­նալ, թե ով ում հետ է տա­լիս-առ­նում, ում վրա ինչ կոմպ­րո­մատ­ներ կան, ով այս ըն­թաց­քում ին­չեր է ա­րել, որ­պես­զի «առ­նե­տա­վազ­քի» ժա­մա­նակ «թա­կարդ­ներ լա­րի»։ Այլ կերպ ա­սած՝ իշ­խա­նու­թյու­նը գնում է ինք­նախ­ժռ­ման ճա­նա­պար­հով։
Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 3643

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ