«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • 3 օր էր պետք ԱԱԾ-ին` հաս­կա­նա­լու, որ...

  3 օր էր պետք ԱԱԾ-ին` հաս­կա­նա­լու, որ...

  30.06.2020| 00:24
  Չորս օր ա­ռաջ հա­քե­րա­յին հար­ձակ­ման է են­թարկ­վել «Գո­լոս Ար­մե­նիի» թեր­թի կայ­քը, և ոչն­չաց­վել են շուրջ 20 տար­վա բա­զա­նե­րը։ Թեր­թի խմ­բա­գիր Ֆլո­րա Նախշ­քա­րյա­նը «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում պատ­մեց, որ նույն օ­րը դի­մել են ԱԱԾ, սա­կայն կա­ռույ­ցից ըն­դա­մե­նը ե­րեկ ե­րե­կո­յան, այ­սինքն 3 օր հե­տո զան­գել են ու ա­սել, որ դի­մեն ոս­տի­կա­նու­թյուն։
 • Կայ­ծից բոց կբռնկ­վի, իսկ էլ­ցան­ցում՝ թքած ու­նեն

  Կայ­ծից բոց կբռնկ­վի, իսկ էլ­ցան­ցում՝ թքած ու­նեն

  30.06.2020| 00:12
  Ան­տեր վի­ճա­կը տա­րի­նե­րի պատ­մու­թյուն ու­նի, ո­րի հետ ոչ մի կերպ չեն հա­մա­կերպ­վում մի ամ­բողջ գյուղ հի­շեց­նող Բա­դալ Մու­րա­դյան թիվ 1 բազ­մաբ­նա­կա­րան շեն­քի բնա­կիչ­նե­րը։ Չեն էլ կա­րող, քա­նի որ ի­րենց քթի տակ գտն­վող պու­րակ-խա­ղահ­րա­պա­րա­կի մեջ­տե­ղով, ըն­դա­մե­նը 2 մետր բարձ­րու­թյամբ անց­նում են տաս­նյա­կից ա­վե­լի հին ու նոր է­լեկտ­րա­կան լա­րեր, ո­րոնք թույլ քա­մու դեպ­քում ի­րար են գա­լիս, խճճ­վում... Եվ բա­ցառ­ված չէ, որ կայ­ծից բոց կբռնկ­վի՝ ան­ցան­կա­լի հետևանք­նե­րով։
 • Կորոնավիրուսով վարակվել է արդեն 10 միլիոն մարդ աշխարհում

  Կորոնավիրուսով վարակվել է արդեն 10 միլիոն մարդ աշխարհում

  29.06.2020| 07:27
  Կիրակի օրը աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցավ 10 միլիոնը՝ վկայում են Ջոն Հոպկինսի համալսարանի տվյալները: Կես միլիոնը մահացել է, 5 միլիոնն՝ ապաքինվել: Վարակվածների թվով առաջինն ԱՄՆ է (2,5 միլիոն), հաջորդում են Բրազիլիան (1,3 միլիոն), Ռուսաստանը (600 000), Հնդկաստանը (500 000), Մեծ Բրիտանիան (300000):
 • Մուլտիկուլտուրալիզմ կամ դժբախտ գոյություն

  Մուլտիկուլտուրալիզմ կամ դժբախտ գոյություն

  27.06.2020| 07:12
  1971-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում «Ռասա և մշակույթ» ելույթում Լևի-Ստրոսը առաջադրեց պահպանողական գաղափար, որ վերապրելու համար հասարակությունները պետք է պահպանեն մշակութային պաշտպանության որոշակի մակարդակ:
 • Սաակաշվիլին իմ նկատմամբ ոտնձգություն է իրականացրել. Կանդելակի

  Սաակաշվիլին իմ նկատմամբ ոտնձգություն է իրականացրել. Կանդելակի

  26.06.2020| 19:48
  «Վրաստանի նախկին նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին իմ հանդեպ որոշակի ոտնձգություններ է իրականացրել: Նման հայտարարություն է արել ռուս-վրացական արմատներով հաղորդավարուհին:
 • Իսկ Վահե Գրիգորյանը երբևէ մտածե՞լ է եկամուտ չունեցող գոնե մի քաղաքացու մասին

  Իսկ Վահե Գրիգորյանը երբևէ մտածե՞լ է եկամուտ չունեցող գոնե մի քաղաքացու մասին

  26.06.2020| 19:41
  Երբ իրավաբան մարդը վրդովվում է այն հարցից, թե ինչու է անգործության պատճառով աշխատավարձ ստանում, հետո էլ ասում է, թե «որպես ՀՀ քաղաքացի` մտածե՞լ ենք այն մասին, թե ինչով է ապրում այդ դատավորը, ուրիշ ի՞նչ եկամուտ ունի», ուզում ես հասկանալ նախ այս մարդն ընդհանրապես իրավաբանության հետ ինչ կապ ունի, հետո էլ որպես բարձրագույն դատարանի դատավոր, նա երբևէ մտածե՞լ է, թե ինչպես են ապրում այն հարյուր հազարավոր մասնագետներ, որոնք միակ եկամտի աղբյուրից էլ են անգամ զրկված։
 • Նա ճա­նա­պարհ հար­թեց Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման հա­մար

  Նա ճա­նա­պարհ հար­թեց Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման հա­մար

  26.06.2020| 01:18
  Ոչ միայն աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ, այլև աշ­խար­հահռ­չակ հա­մա­սե­ռա­մոլ, այ­լա­սեր­ված Էլ­թոն Ջո­նի ըն­կեր, բա­րե­կամ, ՀՀ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Ար­մեն Սարգ­սյա­նը վե­րոն­շյալ գոր­ծո­ղու­թյու­նը կա­տա­րել է Էլ­թոն Ջո­նին Երևա­նում պատ­վե­լուց, մե­ծա­րե­լուց 2 տա­րի անց, իսկ ա­վե­լի ո­րո­շա­կի հու­նի­սի 24-ին, ժա­մը 00:47-ին ստո­րագ­րե­լով փա­շի­նյա­նա­կան իշ­խա­նու­թյան կող­մից ի­րեն ներ­կա­յաց­ված հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան օ­րեն­քը:
 • Վեր­ջա­պես ա­զատ­վեք չե­ղած հե­ղա­փո­խու­թ­յան ուր­վա­կա­նից

  Վեր­ջա­պես ա­զատ­վեք չե­ղած հե­ղա­փո­խու­թ­յան ուր­վա­կա­նից

  26.06.2020| 00:54
  Ա­նա­սե­լիո­րեն ապ­շած եմ. «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյու­նը Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ե­րեկ­վա ե­լույ­թից հե­տո չծա­փա­հա­րեց նրան: Ի՞նչ է պա­տա­հել «ծա­փե­րի» խոր­հր­դա­րա­նին, չլի­նի՝ կաշ­կանդ­ված են իմ­քայ­լա­կան­նե­րը, որ հեր­թա­կան «դմփ-դմփ-հուն» չձո­նե­ցին բո­լո­րի «պոր­տը տե­ղը դրած» երկ­րի ա­ռաջ­նոր­դին, ո­րը, ի դեպ, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ամ­բիո­նից կա­ռա­վա­րու­թյան անց­նող տար­վա աշ­խա­տանք­նե­րի կա­տա­րո­ղա­կան­ներ էր, իբր, ներ­կա­յաց­նում:
 • Դի­մակ բա­ժա­նող «չի­նով­նիկ­նե­րից» «տնա­կան օ­ղի ու պին­ցետ» կխնդ­րեի

  Դի­մակ բա­ժա­նող «չի­նով­նիկ­նե­րից» «տնա­կան օ­ղի ու պին­ցետ» կխնդ­րեի

  26.06.2020| 00:46
  Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյունն օ­րեն­սդ­րա­կան փա­թեթ է մշա­կում ար­տա­կարգ դրու­թյան պայ­ման­նե­րում ա­ռող­ջա­պա­հա­կան հա­մա­կար­գի կենտ­րո­նաց­ված կա­ռա­վա­րում ու­նե­նա­լու հա­մար։ Երբ այս լու­րը կար­դա­ցի ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի Facebook-ի է­ջում, ա­ռա­ջին բա­նը, որ մտ­քիս ե­կավ, լո­ռե­ցու բա­ռու­բա­նին հա­տուկ միտքն էր՝ «իբր էն կու­ռը դեսն ա ա­րել» (նշա­նա­կու­թյու­նը՝ ա­մեն ինչ հրա­շա­լիո­րեն կա­տա­րել է), հի­մա էլ օ­րենք գրե­լուն է ան­ցել:
 • «Այն լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը, ո­րոնք թավ­շ­յա դրո­շը չեն պար­զել, նրանց դեմ ա­ռա­ջին օ­րից ար­շավ են սկ­սել»

  «Այն լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը, ո­րոնք թավ­շ­յա դրո­շը չեն պար­զել, նրանց դեմ ա­ռա­ջին օ­րից ար­շավ են սկ­սել»

  26.06.2020| 00:42
  Մենք բազ­միցս ար­ձա­նագ­րել ենք, որ ՍԴ-ն սե­փա­կան ճա­շա­կով վե­րաձևե­լուց հե­տո իշ­խա­նու­թյան հա­ջորդ թի­րա­խը լրատ­վա­մի­ջոց­ներն են լի­նե­լու։ Չնա­յած ԶԼՄ-նե­րի դեմ ար­շա­վը մեկ­նար­կել է այս իշ­խա­նու­թյան կա­ռա­վար­ման հենց ա­ռա­ջին օ­րից, ո­րով­հետև գործ ու­նենք քն­նա­դա­տու­թյու­նը չհան­դուր­ժող քա­ղա­քա­կան ու­ժի հետ։