• Արևմուտքը Արևմուտքը է, Արևելքը՝ Արևելք, և նրանք երբեք չեն հանդիպելու

  Արևմուտքը Արևմուտքը է, Արևելքը՝ Արևելք, և նրանք երբեք չեն հանդիպելու

  15.11.2019| 12:06
  Զարգացող երկրների սամիթը միավորում է Բրազիլիային, Ռուսաստանին, Հնդկաստանին, Չինաստանին, Հարավային Աֆրիկային Ժայիր Բոլսոնարուի նախագահությամբ: 10 տարի գոյություն ունեցող 5 երկրների ակումբը բավականին բազմատարր է, նրանց միավորում են ընդհանուր շահերը՝ գրում է Աննա Շեյվյալը Le Figaro-ում:
 • Սենատոր Լինդսի Գրեմը արգելափակեց հայերի ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը

  Սենատոր Լինդսի Գրեմը արգելափակեց հայերի ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը

  15.11.2019| 11:59
  ԱՄՆ հնարապետական սենատոր Լինդսի Գրեմը արգելափակեց Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը: Նա գտնում է, որ օրենսդիրները չպետք է զարդարեն կամ փորձեն պատմությունը նորից գրել:
 • 2019 թ. նո­յեմ­բե­րին Ի­րա­նը գոր­ծի գցեց «մի­ջու­կա­յին գոր­ծար­քով» պար­տա­վո­րու­թ­յուն­նե­րը սահ­մա­նա­փա­կե­լու մե­խա­նիզ­մի «չոր­րորդ քայ­լը»

  2019 թ. նո­յեմ­բե­րին Ի­րա­նը գոր­ծի գցեց «մի­ջու­կա­յին գոր­ծար­քով» պար­տա­վո­րու­թ­յուն­նե­րը սահ­մա­նա­փա­կե­լու մե­խա­նիզ­մի «չոր­րորդ քայ­լը»

  15.11.2019| 02:00
  Աշ­խարհն այժմ զբաղ­ված է շատ ա­վե­լի կարևոր հար­ցե­րով։ Սի­րիա­յի հետ կապ­ված ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը, այդ թվում՝ Սո­չիի ռուս-թուր­քա­կան հու­շա­գի­րը, ինչ­պես նաև ԱՄՆ-ի նա­խա­գահ Թրամ­փի բարձ­րաց­րած աղ­մու­կը ԻՊ-ի պա­րագ­լուխ Ա­բու Բաքր ալ Բաղ­դա­դիին վե­րաց­նե­լու մա­սին ցայ­տուն են դարձ­նում ա­վե­լի խոր­քա­յին քա­ղա­քա­կան և այլ գոր­ծըն­թաց­ներ։
 • Սերժ Սարգ­ս­յա­նը, ինչ­պես ինքն է ա­սում, կշ­տա­պի դան­դաղ

  Սերժ Սարգ­ս­յա­նը, ինչ­պես ինքն է ա­սում, կշ­տա­պի դան­դաղ

  15.11.2019| 01:48
  Հա­յաս­տա­նի վեր­ջին շր­ջա­նի քա­ղա­քա­կան օ­րա­կար­գի ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րից մեկն այն էր‚ որ քա­ղա­քա­կան ան­ցու­դար­ձում զգա­լիո­րեն ակ­տի­վա­ցավ ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյա­նի գոր­ծո­նը։
 • Դա­տարկ տու­փե­րի հան­րա­պե­տու­թ­յուն

  Դա­տարկ տու­փե­րի հան­րա­պե­տու­թ­յուն

  15.11.2019| 00:54
  Մեզ սկ­սել են ուղ­ղոր­դել դա­տարկ տու­փե­րը: Դա­տար­կու­թյան սիմ­վո­լի­կան պա­տա­հա­կան չի դառ­նում մեր օ­րե­րի բնո­րո­շում: Դա­տար­կու­թյու­նը եր­կուս­տեք է՝ թե հաս­ցեագ­րո­ղը, թե հաս­ցեա­տե­րը սնանկ են:
 • Թրամփը հանդիպում է Էրդողանին՝ Պուտինի ստվերում

  Թրամփը հանդիպում է Էրդողանին՝ Պուտինի ստվերում

  14.11.2019| 13:17
  Հեռախոսազանգից ու կոպիտ նամակից հետո Դոնալդ Թրամփն ու Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Սիրիայի հյուսիսում ստացան իրենց ցանկացածը՝ յուրաքանչյուրն իր գերակայություններով: Բայց հաջորդ խնդիրը, որ նրանք պիտի քննարկեն Սպիտակ տանը, ավելի պինդ ընկույզ է:
 • Պատվի պարտք

  Պատվի պարտք

  13.11.2019| 12:00
  Երկուշաբթի Փարիզում նշեցին առաջին աշխարհամարտի ավարտի 101-ամյակը: Նոյեմբերի 11-ին, որ Ֆրանսիայում տոնական օր է, նախագահ Էմանուել Մակրոնը բացեց 1963-ից արտասահմանում ռազմական գործողությունների ժամանակ զոհված ֆրանսիացի զինվորների հիշատակին առաջին համազգային հուշարձանը:
 • Ո՞ր երկրի հետ է ուզում վերամիավորվել Թուրքիան

  Ո՞ր երկրի հետ է ուզում վերամիավորվել Թուրքիան

  12.11.2019| 11:27
  ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների ղեկավարները կհանդիպեն Լոնդոնում՝ նշելու ալյանսի կազմավորման 70-ամյակը: Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հարցազրույցը The Economist-ին ռումբի պայթյուն էր:
 • Հայ ժո­ղովր­դի մա­սին հո­գա­լը չի ե­ղել ա­մե­րի­կա­ցի օ­րենս­դիր­նե­րի մտ­քում

  Հայ ժո­ղովր­դի մա­սին հո­գա­լը չի ե­ղել ա­մե­րի­կա­ցի օ­րենս­դիր­նե­րի մտ­քում

  12.11.2019| 01:18
  Մենք վե­րա­պա­հում ա­րե­ցինք ա­մե­նաս­կզ­բում, որ հոկ­տեմ­բե­րի 29-ը նշա­նա­կա­լի ամ­սա­թիվ է։ Եվ ա­հա՝ երկ­րորդ պատ­ճա­ռը։ Աշ­խար­հը վկա դար­ձավ, որ այդ օրն ԱՄՆ-ի խոր­հր­դա­րա­նի (Կոնգ­րե­սի) ստո­րին պա­լա­տը՝ Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի պա­լա­տը, ձայ­նե­րի ճն­շող գե­րակշ­ռու­թյամբ հեր­թա­կան ան­գամ բա­նաձև է ըն­դու­նում 1915-23 թթ. Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյան վե­րա­բե­րյալ։
 • Երրորդ ու­ժի պա­րա­դիգ­ման

  Երրորդ ու­ժի պա­րա­դիգ­ման

  12.11.2019| 00:15
  Ես պաշ­տո­նա­պես հայ­տա­րա­րում եմ, որ սրա­նից ազ­գա­յին կա­ռա­վա­րու­թյուն Հա­յաս­տա­նը չի ու­նե­ցել»՝ չզար­մա­նաք, ե­թե մայ­րա­քա­ղա­քում ու մար­զե­րում հայ­տն­վեն պաս­տառ­ներ այս հան­ճա­րեղ նա­խա­դա­սու­թյամբ: