• Նոր պա­տե­րազմ Սի­րիա­յի դեմ և նոր «թա­կարդ­ներ» քր­դե­րի ու Թուր­քիա­յի հա­մար

  Նոր պա­տե­րազմ Սի­րիա­յի դեմ և նոր «թա­կարդ­ներ» քր­դե­րի ու Թուր­քիա­յի հա­մար

  29.10.2019| 00:58
  Այժմ շատ բան (Սի­րիա­յի հար­ցով) կախ­ված է Թուր­քիա­յի պատ­րաս­տա­կա­մու­թյու­նից՝ կա­տա­րե­լու, վեր­ջա­պես, Ռու­սաս­տա­նի և Ի­րա­նի հա­մա­տեղ հրա­մա­նը՝ Հյու­սի­սա­յին Սի­րիա­յից բո­լոր թուր­քե­րի լիո­վին դուրս­հա­նու­մը, ին­չը Մոսկ­վան ու Թեհ­րա­նը թուր­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թյան հա­մար հն­չեց­նում են դեռ 2016-ի դեկ­տեմ­բե­րից։
 • Hard talk

  Hard talk

  29.10.2019| 00:31
  Դե­րե­նիկ Դե­միր­ճյանն ա­սում էր՝ ա­մեն հայ մի հայ ու­նի, ո­րի հետ թշ­նա­մի է ցմահ: Երբ ա­ռա­ջին ան­գամ կար­դա­ցի 1916-ին գրած նրա նշա­նա­վոր «Հա­յը», դպ­րո­ցա­կան էի՝ 14-15 տա­րե­կան: Չգի­տեմ ին­չու՝ մտա­ծե­ցի, որ «Վար­դա­նան­քի» ու «Վա­սա­կի» հե­ղի­նա­կը գրել է ան­ցյա­լի մա­սին:
 • Աբու Բակրա ալ Բաղդադին այլևս չկա, ո՞վ է հաջորդը

  Աբու Բակրա ալ Բաղդադին այլևս չկա, ո՞վ է հաջորդը

  28.10.2019| 18:41
  Աբու Բակրա ալ Բաղդադիի մահը հանդիսավոր ազդարարեց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն անձամբ: ԻՊ-ի պարագլխի մահը նշանակու՞մ է ահաբեկչական խմբավորման վախճան:
 • Թուրքիան բռնի արտաքսում է փախստականներին կոնֆլիկտի գոտի

  Թուրքիան բռնի արտաքսում է փախստականներին կոնֆլիկտի գոտի

  28.10.2019| 12:21
  Հոկտեմբերի 25-ին Amnesty International և Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները մեղադրեցին Անկարային՝ փախստականներին բռնի Սիրիայի կոնֆլիկտի գոտի արտաքսելու մեջ:
 • Դու լինես-չլինես՝ ինքը կա, ու Աստված կա

  Դու լինես-չլինես՝ ինքը կա, ու Աստված կա

  27.10.2019| 12:47
  …Կյանքիս ամենալավ ժամանակը, գիտե՞ս, որն էր: Բեռնակիր էի, օրը 60 տոննա շիֆեր էինք բարձում: Ինձ չէին ուզում ընդունել, մի թուրք կար՝ Աբասը, նա վերցրեց, միասին էինք աշխատում: Աբասն առավոտը շուտ էր գալիս, երկու դռնանի վագոն էր վերցնում, երկու դռնանիները ավելի հեշտ էր բարձել: Ափերս կոշտացել էին, չէին փակվում:
 • ԱՄՆ-ը վերադառնում է Սիրիա՝ նավթի հետևից

  ԱՄՆ-ը վերադառնում է Սիրիա՝ նավթի հետևից

  26.10.2019| 14:03
  ԱՄՆ-ը ծրագրում է տանկեր ու զինվորականներ ուղարկել՝ պահպանելու Սիրիայի արևելյան մասի նավթային հանքավայրերը: Դա կկատարվի՝ չնայած զորքերը Սիրիայի հյուսիսից դուրս բերելուն:
 • Միջուկային զենքի ալյանս, որ կարող է ամեն ինչ փոխել

  Միջուկային զենքի ալյանս, որ կարող է ամեն ինչ փոխել

  26.10.2019| 12:30
  Վլադիմիր Պուտինը կարող է գոհ լինել: Նա նշանակալից ընդլայնել է իր ազդեցությունը Աիրիայում, որոշ փորձագետներ ի դեմս Ռուսաստանի տեսնում են Մերձավոր Արևելքում նոր աշխարհակարգի պահապանի:
 • Նոր պա­տե­րազմ Սի­րիա­յի դեմ և նոր «թա­կարդ­ներ» քր­դե­րի ու Թուր­քիա­յի հա­մար

  Նոր պա­տե­րազմ Սի­րիա­յի դեմ և նոր «թա­կարդ­ներ» քր­դե­րի ու Թուր­քիա­յի հա­մար

  25.10.2019| 00:44
  Ի դեպ, գոր­ծարքն ըն­թա­նում է ա­րա­գաց­ված ձևով։ Նրա շր­ջա­նա­կում սի­րիա­կան զոր­քերն ար­դեն մտել են Ման­բիջ և Այն էլ Ա­րաբ հոկ­տեմ­բե­րի լույս 13-ի գի­շե­րը։ Սի­րիա­կան բա­նակն ուղ­ղու­թյուն է վերց­րել դե­պի թուր­քա­կան սահ­մա­նից 20 կի­լո­մետ­րի վրա գտն­վող Թել Թա­մար քա­ղաք։
 • Գոր­ծող իշ­խա­նու­թ­յու­նը վեր­ջին շր­ջա­նում բազ­մա­թիվ գոր­ծի­քա­կազ­մե­րից ա­պա­վի­նում է ռեպ­րե­սիվ մե­խա­նիզ­մին

  Գոր­ծող իշ­խա­նու­թ­յու­նը վեր­ջին շր­ջա­նում բազ­մա­թիվ գոր­ծի­քա­կազ­մե­րից ա­պա­վի­նում է ռեպ­րե­սիվ մե­խա­նիզ­մին

  25.10.2019| 00:33
  Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի նա­խա­գահ Հրայր Թով­մա­սյա­նի շուրջ ծա­վալ­վող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը ևս մեկ ան­գամ բա­ցա­հայ­տե­ցին ՀՀ վար­չախմ­բի ռե­սուր­սա­յին թու­լու­թյուն­նե­րը՝ ին­տե­լեկ­տուա­լից սկ­սած մինչև տար­րա­կան կազ­մա­կերպ­չա­կան:
 • ՈՒ՜ր էր մենք էլ ու­նե­նա­յինք հրեա­նե­րի մասշ­տա­բայ­նութ­յու­նը

  ՈՒ՜ր էր մենք էլ ու­նե­նա­յինք հրեա­նե­րի մասշ­տա­բայ­նութ­յու­նը

  25.10.2019| 00:24
  Ա­մե­րի­կա­ցի ռե­ժի­սոր, ար­մատ­նե­րով հայ Դեյ­վիդ Մը­քեն­զին Երևա­նում ու­նե­ցած իր հե­ռուս­տա­հար­ցազ­րույ­ցում կրկ­նեց այն «հան­րա­հայտ» տե­սա­կե­տը, թե հա­յե­րի ու հրեա­նե­րի միջև ընդ­հան­րու­թյուն­ներ շատ կան: Այս մտայ­նու­թյունն առ­հա­սա­րակ շատ տա­րած­ված է Հա­յաս­տա­նում: