ReAnimania 2019
 
 • Բացահայտելով պատանի արվեստագետներին

  Բացահայտելով պատանի արվեստագետներին

  19.10.2019| 13:00
  Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնը (ԳԱԿ) հոկտեմբերի 21-ին ժամը 16:00-ին կներկայացնի Beeline-ի աջակցությամբ իրականացվող «Պատանի արվեստագետների հարթակ» նախագիծը:
 • Ելույթ կունենան Բորիս Բերեզովսկին, Յուրի Բաշմետը, Գիդոն Կրեմերը, Մարիո Բրունելոն և բազմաթիվ այլ աշխարհահռչակ մենակատարներ

  Ելույթ կունենան Բորիս Բերեզովսկին, Յուրի Բաշմետը, Գիդոն Կրեմերը, Մարիո Բրունելոն և բազմաթիվ այլ աշխարհահռչակ մենակատարներ

  18.10.2019| 22:30
  Աշխարհահռչակ մենակատարների մի իսկական աստղաբույլ կհյուրընկալվի Հայաստանում։ Դաշնակահար Բորիս Բերեզովսկին, ալտահար Յուրի Բաշմետը, ջութակահարներ Գիդոն Կրեմերը, Նինգ Ֆենգը, թավջութակահար Մարիո Բրունելոն, ֆրանսաբնակ ջութակահար Շուշան Սիրանոսյանը և բազմաթիվ այլ մեծանուն մենակատարներ ելույթ կունենան Երևանում դասական երաժշտության սիրահարների համար՝ նոյեմբերի 1-9 անցկացվելիք «Ժամանակակից դասականներ» կոմպոզիտորական փառատոնի շրջանակներում։
 • «Գիտական աստիճաններ. դեպի եվրոպական ստանդարտներ» խորագրով աշխատաժողովը շարունակվում է

  «Գիտական աստիճաններ. դեպի եվրոպական ստանդարտներ» խորագրով աշխատաժողովը շարունակվում է

  18.10.2019| 22:23
  Հոկտեմբերի 17-ին ՀՀ ԳԱԱ նախագահության նիստերի դահլիճում մեկնարկեց «Գիտական աստիճաններ. դեպի եվրոպական ստանդարտներ» խորագրով աշխատաժողովը, որին մասնակցեցին ԳԱԱ համակարգի գիտնականներ, բուհերի դասախոսներու վարչական աշխատողներ, բարձրագույն կրթության ու գիտության ոլորտի կառավարիչներ, մասնագիտական խորհուրդների անդամներ, երիտասարդ գիտնականներ ու ասպիրանտներ, ինչպես նաև Եվրամիության անդամ երկրներից ժամանած փորձագետներ և ոլորտի մասնագետներ:
 • Մեկնարկում է «Երևան Ջազֆեստ» փառատոնը

  Մեկնարկում է «Երևան Ջազֆեստ» փառատոնը

  18.10.2019| 22:12
  Ջազի հայկական ասոցիացիան և «Մեցցո Պրոդաքշնը» հոկտեմբերի 24-ից նոյեմբերի 3-ը կանցկացնեն ամենամյա միջազգային ջազֆեստ փառատոն Yerevan Jazz Fest 2019-ը: Փառատոնի շրջանակում կիրականացվեն ինքնատիպ համերգներ՝ բացառիկ արտիստների մասնակցությամբ:
 • «Փոքր երկր­ներն ա­վե­լի մեծ հնա­րա­վո­րու­թ­յուն ու­նեն հա­րուստ տն­տե­սու­թ­յուն ու­նե­նա­լու»

  «Փոքր երկր­ներն ա­վե­լի մեծ հնա­րա­վո­րու­թ­յուն ու­նեն հա­րուստ տն­տե­սու­թ­յուն ու­նե­նա­լու»

  18.10.2019| 01:54
  Լոն­դո­նաբ­նակ բա­րե­րար, գրող-հրա­պա­րա­կա­խոս, ազ­գա­յին-հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Ա­ՍԱ­ՏՈՒՐ ԳՅՈՒ­ԶԵ­ԼՅԱ­ՆԻ հետ մեր զրույ­ցի ա­ռա­ջին մա­սը նրա կյան­քի ու­ղեգ­ծի մա­սին էր, որ սկս­վում է Կի­լի­կիա­յից, հաս­նում մինչև Մեծ Բրի­տա­նիա: Զրույ­ցի ա­ռանց­քը հայ­րե­նիքն է, սե­րը, ըն­կե­րու­թյու­նը, բա­րե­սի­րու­թյու­նը: Սփյուռ­քա­հայ մտա­վո­րա­կա­նը հայ­րե­նի­քը հզոր տես­նե­լու իր տես­լա­կանն ու­նի: Նրա՝ hա­մա­հայ­կա­կան կենտ­րո­նա­կան մար­մին ստեղ­ծե­լու գա­ղա­փա­րի ի­րա­գոր­ծումն ու­շա­նում է, բայց ար­դիա­կան է մինչ օրս:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  18.10.2019| 01:51
  ԽՍՀՄ է­լեկտ­րո­նա­յին ար­դյու­նա­բե­րու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը հիմ­նադր­վել է 1965 թվա­կա­նին, ո­րը եր­կու տաս­նա­մյա­կից ա­վե­լի, մինչև 1985 թ., գլ­խա­վո­րեց Ա­լեք­սանդր Ի­վա­նո­վիչ Շո­կի­նը:
 • Ճչա­ցող լռու­թ­յուն, գե­ղա­գի­տա­կան ա­հա­բեկ­չու­թ­յուն

  Ճչա­ցող լռու­թ­յուն, գե­ղա­գի­տա­կան ա­հա­բեկ­չու­թ­յուն

  18.10.2019| 01:43
  «Ի՞նչ է հայ քան­դա­կա­գոր­ծու­թյու­նը։ Դա աս­կե­տիզմն է, քիչ շար­ժում­նե­րով շատ բան ա­սե­լը, քիչ տա­շե­լը, ա­մե­նագլ­խա­վորն ըն­դգ­ծե­լու կա­րո­ղու­թյու­նը։ Հայ քան­դա­կա­գոր­ծու­թյունն ընդ­հան­րա­պես պատ­մել չի սի­րում, լուռ է»։ Գե­տիկ ԲԱՂ­ԴԱ­ՍԱ­ՐՅԱՆ
 • «Ես հայ նկա­րիչ եմ, և ինձ հա­մար ա­մե­նա­կարևո­րը հայ լի­նե­լը, հայ ար­վես­տա­սեր­նե­րին ներ­կա­յա­նալն է»

  «Ես հայ նկա­րիչ եմ, և ինձ հա­մար ա­մե­նա­կարևո­րը հայ լի­նե­լը, հայ ար­վես­տա­սեր­նե­րին ներ­կա­յա­նալն է»

  18.10.2019| 01:36
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը ՀՀ ժո­ղովր­դա­կան նկա­րիչ ՌՈ­ԲԵՐՏ Է­ԼԻ­ԲԵ­ԿՅԱՆՆ է՝ քայ­լող լե­գենդ, ո­րի հետ զրույ­ցի նյու­թը եր­բեք չի սպառ­վում:
 • Երբ անհ­րա­ժեշտ էր, նա դառ­նում էր փայ­լուն գա­ղա­փա­րա­խոս

  Երբ անհ­րա­ժեշտ էր, նա դառ­նում էր փայ­լուն գա­ղա­փա­րա­խոս

  18.10.2019| 01:29
  Ներ­կա­յաց­նում ենք Ար­ցա­խի ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թյան կա­մա­վո­րա­կան ջո­կատ­նե­րի կազ­մա­կեր­պիչ, ընդ­հա­նուր ջո­կատ­նե­րի շտա­բի պետ, «Մար­տա­կան խա­չի» երկ­րորդ աս­տի­ճա­նի շքան­շա­նա­կիր, ՀՀ և ԱՀ սպոր­տի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ, ԱՀ «Ղա­րա­բաղ» ֆուտ­բո­լա­յին թի­մի վե­տե­րան­նե­րի ա­կում­բի ղե­կա­վար ՌԱԶ­ՄԻԿ ՊԵՏ­ՐՈ­ՍՅԱ­ՆԻ հու­շե­րը։
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  18.10.2019| 01:26
  Փաս­տերն ամ­բող­ջու­թյան մեջ ցույց են տա­լիս, որ հա­յե­րի ցե­ղաս­պա­նու­թյան շա­րու­նա­կու­մը կա­նո­նա­կար­գել են իմ­պե­րիա­լիս­տա­կան եր­կր­նե­րը` բո­լոր մի­ջոց­նե­րով և հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րով: Իսկ այդ քա­ղա­քա­կա­նու­թյան գլ­խա­վոր նպա­տա­կը Անգ­լիա­յի նա­խագ­ծած «Իս­լա­մա­կան պե­տու­թյան» ստեղ­ծումն էր` պա­նիս­լա­միզ­մի և պան­թուր­քիզ­մի հիմ­քի վրա` այդ գոր­ծո­նը Ռու­սաս­տա­նի դեմ օգ­տա­գոր­ծե­լու հա­մար: