• Երկու լա­րի վրա

  Երկու լա­րի վրա

  22.11.2019| 00:23
  Չնա­յած ԲՀԿ-ն վս­տա­հեց­նում է, թե «Վեր­նա­տան» ձևա­չա­փին չի միա­նա­լու, բայց Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նը Ծա­ռու­կյան չէր լի­նի, ե­թե այս ան­գամ էլ սե­փա­կան քա­ղա­քա­կան հե­տագ­ծին հա­վա­տա­րիմ չմ­նար։
 • Իրենք էլ են ի­րեն­ցից դժ­գոհ

  Իրենք էլ են ի­րեն­ցից դժ­գոհ

  15.11.2019| 02:24
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ի­րար հա­ջոր­դող սխալ­նե­րը, հրա­պա­րա­կա­յին ան­պա­տաս­խա­նա­տու ար­տա­հայ­տու­թյուն­նե­րը սկ­սել են բա­վա­կան ծանր կա­ցու­թյան մեջ դնել սե­փա­կան թի­մա­կից­նե­րին։
 • ՀՅԴ Արեւմտեան Եւրոպայի Կեդրոնական Կոմիտեի հայտարարութիւնը

  ՀՅԴ Արեւմտեան Եւրոպայի Կեդրոնական Կոմիտեի հայտարարութիւնը

  12.11.2019| 12:11
  Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորութեամբ, հայրենի պետական պատուիրակութիւն մը պաշտօնական այցով կը գտնուի Փարիզ` մասնակցելու խաղաղութեան միջազգային երկրորդ ֆորումին, ի շարս տարբեր երկիրներու բազմաթիւ պատուիրակութիւններու եւ ներկայացուցիչներու:
 • Վա­հան Բա­բա­յա­նը փոր­ձում է կոն­սո­լի­դաց­նել ընդ­դի­մու­թ­յա­նը

  Վա­հան Բա­բա­յա­նը փոր­ձում է կոն­սո­լի­դաց­նել ընդ­դի­մու­թ­յա­նը

  08.11.2019| 01:21
  «Ռե­ֆոր­միստ­ներ» կու­սակ­ցու­թյան ա­ռաջ­նորդ Վա­հան Բա­բա­յա­նը ցան­կա­նում է իր կու­սակ­ցու­թյան շուրջ կոն­սո­լի­դաց­նել ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թյա­նը: «Ի­րա­տե­սի» տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով՝ Բա­բա­յա­նը հան­դի­պում­ներ ու քն­նար­կում­ներ է ու­նե­նում տար­բեր կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի և, առ­հա­սա­րակ, իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի վա­րած քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նից դժ­գոհ ու­ժե­րի հետ:
 • Ինչ են խոսել Փաշինյանն ու ՔՊ-ականները 2,5 ժամ

  Ինչ են խոսել Փաշինյանն ու ՔՊ-ականները 2,5 ժամ

  05.11.2019| 14:08
  «Ժողովուրդը» գրել է. «Երեկ վարչապետ Փաշինյանը ՔՊ գրասենյակում հանդիպել է ԱԺ «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավորների հետ։ «Ժողովուրդ» օրաթերթին հաջողվել է մանրամասներ պարզել 2,5 ժամ տևած դռնփակ հանդիպումից։
 • ՀՅԴ. Արայիկ Հարությունյանը պետք է հրաժարական ներկայացնի

  ՀՅԴ. Արայիկ Հարությունյանը պետք է հրաժարական ներկայացնի

  04.11.2019| 20:49
  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն (ԿԳՄՍ) նախարար Արայիկ Հարությունյանը պետք է հաժարականի դիմում ներկայացնի մինչև նոյեմբերի 7-ին նախատեսված կառավարության հերթական նիստը՝ նշված է ՀՅԴ ՀԵՄ-ի Կենտրոնական վարչության տարածած հայտարարությունում։
 • «Խն­դիր չի կա­րող լի­նել, ե­թե կադ­րը հա­մա­ձայն է տար­վող քա­ղա­քա­կան կուր­սին»

  «Խն­դիր չի կա­րող լի­նել, ե­թե կադ­րը հա­մա­ձայն է տար­վող քա­ղա­քա­կան կուր­սին»

  25.10.2019| 00:48
  Ցան­կա­ցած պե­տու­թյան կա­յու­նու­թյան ե­րաշ­խի­քը հա­մա­կարգն ու կադ­րերն են, և ցան­կա­ցած հե­ղա­փո­խու­թյու­նից հե­տո այս եր­կու հար­ցե­րը սր­վում են, ին­չի շուրջ էլ ա­վե­լի ման­րա­մասն զրու­ցե­ցինք ԱԺ «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ ՍՈՍ Ա­ՎԵ­ՏԻ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ։
 • «Իմ քայ­լի» պատ­գա­մա­վոր­նե­րի մեծ մա­սը դեմ է Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիա­յին

  «Իմ քայ­լի» պատ­գա­մա­վոր­նե­րի մեծ մա­սը դեմ է Ստամ­բու­լ­յան կոն­վեն­ցիա­յին

  18.10.2019| 01:07
  Թեև Վե­նե­տի­կի հանձ­նա­ժո­ղո­վը կա­նաչ լույս է վա­ռել Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի ա­ռաջ, եզ­րա­հան­գե­լով, թե այն չի հա­կա­սում Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նադ­րու­թյա­նը, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, թե՛ խոր­հր­դա­րա­նա­կան, թե՛ ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան ու­ժե­րը, մեղմ ա­սած, չեն հաշտ­վում դրա ըն­դուն­ման հե­ռան­կա­րի հետ:
 • Իշխող խմբակցությունում «բացահայտել» են Ստամբուլյան կոնվենցիայի ջատագովներին

  Իշխող խմբակցությունում «բացահայտել» են Ստամբուլյան կոնվենցիայի ջատագովներին

  16.10.2019| 12:39
  ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողովի արտահերթ նիստում օրեր առաջ հրապարակված հայտարարությունը, ըստ իշխանական աղբյուրների, յուրօրինակ «լյուստրացիա» է։
 • Ընդգծ­ված անջր­պետ կա

  Ընդգծ­ված անջր­պետ կա

  11.10.2019| 01:19
  «Իմ քայ­լը» խոր­հր­դա­րա­նա­կան խմ­բակ­ցու­թյու­նը սկ­սել է հա­ճախ նիս­տեր գու­մա­րել. ե­թե ա­ռաջ ամ­սա­կան մեկ-եր­կու ան­գամ էին հա­վաք­վում, այժմ հան­դի­պում­ներն ա­մեն­շա­բա­թյա են դար­ձել: