• Մենք մեր երկ­րում պե­տա­կան մա­կար­դա­կով վտան­գում ենք հա­յե­րե­նը

  Մենք մեր երկ­րում պե­տա­կան մա­կար­դա­կով վտան­գում ենք հա­յե­րե­նը

  19.11.2019| 00:41
  Հա­յե­րե­նի նկատ­մամբ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը միշտ կամ գրե­թե միշտ դրսևո­րել է ոչ պատ­շաճ վե­րա­բեր­մունք։ Այդ­պի­սի վե­րա­բեր­մունք տե­սանք 2015-2017 թթ. նաև Լեզ­վի պե­տա­կան տես­չու­թյան նկատ­մամբ և նրա շուր­ջը կա­տար­վող գոր­ծըն­թաց­նե­րում։
 • «Չտար­վել ա­մե­նից խե­լա­ցիի ու ազ­նի­վի մո­լուց­քով, թույլ չտալ դա­սա­կան այդ սխա­լը»

  «Չտար­վել ա­մե­նից խե­լա­ցիի ու ազ­նի­վի մո­լուց­քով, թույլ չտալ դա­սա­կան այդ սխա­լը»

  15.11.2019| 01:05
  «Բարձ­րա­գույն կր­թու­թյան մա­սին» օ­րեն­քի նա­խա­գի­ծը, որն ըն­դա­մենն աշ­խա­տան­քա­յին փաս­տաթղ­թի տեսք ու­նի դեռևս և ան­գամ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի, սպոր­տի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղով չի ներ­կա­յաց­վել, ար­դեն մի քա­նի ան­գամ դժ­գո­հու­թյուն­նե­րի տե­ղիք է տվել:
 • ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մեծ մասը կմիանա ուսանողական շարժմանը

  ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մեծ մասը կմիանա ուսանողական շարժմանը

  13.11.2019| 18:49
  Քիչ առաջ եղավ համատեղ նիստ և նիստում պրոֆեսորադասախոսական կազմի մեծ մասն ընդամենը երեք դեմով որոշում կայացրեց, որ պետք է միանա ուսանողական շարժմանը և գործադուլ հայտարարեց: Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս Ռիտա Սաղաթելյանը:
 • ԵՊՀ դասախոսները, հնարավոր է, գործադուլ սկսեն

  ԵՊՀ դասախոսները, հնարավոր է, գործադուլ սկսեն

  13.11.2019| 00:18
  Արդեն մի քանի օր է, ինչ Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական և պատմության ֆակուլտետի ուսանողները դասադուլ են անում՝ պահանջելով կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը: Նույն պահանջով նախարարության շենքի մոտ էլ նստադուլ են անում ՀՅԴ-ի երիտասարդական կառույցի ներկայացուցիչները:
 • Ուսանողների դասադուլը խուճապ է առաջացրել ԵՊՀ-ում

  Ուսանողների դասադուլը խուճապ է առաջացրել ԵՊՀ-ում

  12.11.2019| 12:06
  «Հրապարակը» գրել է. «ԵՊՀ-ն ալեկոծված է։ Երեկ առավոտ վաղ ռեկտորի ժպ Գեղամ Գևորգյանն իր մոտ է կանչել դեկաններին, «ինստրուկտաժ» արել․ «Էական չէ՝ ուսանողները դասի կգան, թե չէ, կարող եք ասել` չգան, բայց թող չմասնակցեն էդ միտինգին, մեր բուհից որևէ մեկը չպետք է մասնակցի»:
 • Եկեղեցու պատմության փոխարեն դպրոցներում կդասավանդվի կրոնի պատմություն

  Եկեղեցու պատմության փոխարեն դպրոցներում կդասավանդվի կրոնի պատմություն

  12.11.2019| 12:04
  «Փաստ»-ի աղբյուրի փոխանցմամբ՝ վերջին քննարկումներում «Հայ Առաքելական եկեղեցու» պատմություն առարկան դպրոցներում դասավանդելու փոխզիջումային տարբերակ կարող է առաջարկվել առարկան ուսումնասիրելը ոչ թե «Հայոց պատմություն» առարկայի սահմաններում, այլ առանձին առարկայի տեսքով, որը կկոչվի «Կրոնի պատմություն» կամ «Կրոնագիտություն», ինչը նշանակում է, որ կուսումնասիրվի ոչ միայն Առաքելական եկեղեցու կամ քրիստոնեության պատմությունը, այլ նաև մյուս կրոններն ու դրանց պատմությունը:
 • ՈՒմ հա­մար են բաց նա­խա­րա­րու­թ­յան դռ­նե­րը

  ՈՒմ հա­մար են բաց նա­խա­րա­րու­թ­յան դռ­նե­րը

  12.11.2019| 00:50
  Պարզ­վում է, որ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյու­նում տար­բեր ծրագ­րե­րի դրա­մաշ­նոր­հա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան հիմ­նա­կան «պա­տաս­խա­նա­տուն» փոխ­նա­խա­րար Արևիկ Ա­նա­փիո­սյանն է, ո­րին էլ վե­րա­պահ­ված է գնա­հա­տե­լու, թե ինչն է մշա­կու­թա­յին գլուխ­գոր­ծոց, ին­չը՝ ան­ճա­շա­կու­թյուն, հե­տամ­նա­ցու­թյուն։
 • «Հա­նա­պա­զօ­ր­յա հա­ցը միայն նա­խա­րա­րաց, փոխ­նա­խա­րա­րաց ու դա­տա­վո­րաց հա­մար չէ»

  «Հա­նա­պա­զօ­ր­յա հա­ցը միայն նա­խա­րա­րաց, փոխ­նա­խա­րա­րաց ու դա­տա­վո­րաց հա­մար չէ»

  08.11.2019| 00:21
  Չնա­յած «Բարձ­րա­գույն կր­թու­թյան և գի­տու­թյան մա­սին» օ­րեն­քի նա­խա­գի­ծը դեռևս աշ­խա­տան­քա­յին փու­լում է, բայց այն հասց­րել է բա­վա­կան լուրջ դժ­գո­հու­թյուն­նե­րի տե­ղիք տալ:
 • ԿԳՄՍՆ. Դասավանդվող առարկաների ցանկը որոշելու են բուհի գիտական խորհուրդները

  ԿԳՄՍՆ. Դասավանդվող առարկաների ցանկը որոշելու են բուհի գիտական խորհուրդները

  06.11.2019| 14:52
  ԿԳՄՍ նախարարությունը այսօր առավոտից ԵՊՀ ուսանողների դասադուլի կապակցությամբ հայտարարել է. «Ի պատասխան «ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» ՀՀ օրենքի՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ի ներկայացրած աշխատանքային տարբերակում «Հայոց լեզու», «Հայ գրականություն» և «Հայոց պատմություն» առարկաները բուհերում ուսուցանվող պարտադիր առարկաների ցանկից հանելու առաջարկի վերաբերյալ հարցումների և դժգոհությունների, հայտնում ենք․
 • Կայացավ Յուրգիս Բալտրուշայտիս կրտսերի անվան ամենամյա մրցանակաբաշխության ավարտական փուլը

  Կայացավ Յուրգիս Բալտրուշայտիս կրտսերի անվան ամենամյա մրցանակաբաշխության ավարտական փուլը

  05.11.2019| 20:08
  2019թ. նոյեմբերի 5-ին Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում (ՃՇՀԱՀ) Բալտրուշայտիսական մթնոլորտ էր՝ կայացավ Յուրգիս Բալտրուշայտիս կրտսերի անվան ամենամյա մրցանակաբաշխության ավարտական փուլը: