• Հո­գե­բա­նա­կան ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի կազ­մա­կեր­պու­մը՝ հա­մա­վա­րա­կի ու հետ­հա­մա­վա­րա­կի շր­ջա­նում

  Հո­գե­բա­նա­կան ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի կազ­մա­կեր­պու­մը՝ հա­մա­վա­րա­կի ու հետ­հա­մա­վա­րա­կի շր­ջա­նում

  10.04.2020| 14:27
  Հան­րու­թյան շր­ջա­նում տի­րող տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի, հա­մա­վա­րա­կի օ­րե­րին և դրա­նից հե­տո ի հայտ ե­կող հնա­րա­վոր հո­գե­բա­նա­կան խն­դիր­նե­րի ու դրանց հաղ­թա­հար­ման ձևե­րի մա­սին է մեր զրույ­ցը հո­գե­բան, հո­գե­թե­րապևտ ԱՐ­ՄԱՆ ԲԵ­ԳՈ­ՅԱ­ՆԻ հետ:
 • Այս ա­մե­նից հե­տո մար­դը մար­դու կա­րիք ա­վե­լի շատ է զգա­լու»

  Այս ա­մե­նից հե­տո մար­դը մար­դու կա­րիք ա­վե­լի շատ է զգա­լու»

  10.04.2020| 14:25
  Սոս Սարգ­սյա­նի ան­վան հա­մազ­գա­յին պե­տա­կան թատ­րո­նի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար, վաս­տա­կա­վոր դե­րա­սա­նու­հի ՆԱ­ՐԻ­ՆԵ ԳՐԻԳՈ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք օ­րերս մեկ­նար­կած «Ա­ռա­կա­նի» առ­ցանց նա­խագ­ծի, պար­տադր­ված ար­ձա­կուր­դի ու թա­տե­րա­կան կյան­քում սպաս­վող նոր մար­տահ­րա­վեր­նե­րի մա­սին:
 • Հա­յաս­տա­նը «Կեր­պար­վես­տի Ե­րու­սա­ղեմ» եր­կիր

  Հա­յաս­տա­նը «Կեր­պար­վես­տի Ե­րու­սա­ղեմ» եր­կիր

  10.04.2020| 14:23
  Ինչ խոսք, Հա­յաս­տա­նը մեծ հա­կադ­րու­թյուն­նե­րի եր­կիր էր խոր­հր­դա­յին վիթ­խա­րի կայս­րու­թյան կազ­մում և մուրճ ու ման­գա­ղի տի­րա­կա­լու­թյան ճն­շիչ կա­ղա­պա­րում­ներն ան­գամ ան­զոր էին եր­կի­րը մղե­լու տե­ղատ­վու­թյան փա­կու­ղի­ներ։
 • «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա…»

  «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա…»

  10.04.2020| 14:19
  1911 թ. հու­լի­սին Ե­գիպ­տո­սում չար­չար­վե­լուց ու հաղ­թա­նակ տո­նե­լուց հե­տո Կո­մի­տա­սը ժա­մա­նեց Փա­րիզ և ան­մի­ջա­պես այ­ցե­լեց իր վա­ղե­մի բա­րե­կա­մու­հուն՝ երգ­չու­հի, ե­րաժշ­տա­գետ, ման­կա­վարժ, թիֆ­լիս­ցի հայտ­նի բժշ­կի դուստր Մար­գա­րիտ Ա­վե­տի­քի Բա­բա­յա­նին:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  10.04.2020| 13:58
  Մեր պատշ­գամ­բի հար­ցով դա­տա­կան քաշք­շուկ­նե­րի պատ­մու­թյու­նը ա­ռիթ դար­ձավ, որ ես կա­րո­ղա­նամ վեր­լու­ծել ու հաս­կա­նալ, թե ի­րա­կա­նում այ­սօր ինչ է տե­ղի ու­նե­նում մեր դա­տաի­րա­վա­կան հա­մա­կար­գում, որ­տեղ է ար­դա­րու­թյու­նը և ինչ բար­ձունք­նե­րի է հա­սել հայ­կա­կան ար­դա­րա­դա­տու­թյու­նը, թե մեր կյան­քում ինչ կարևոր դեր ու նշա­նա­կու­թյուն է ձեռք բե­րել հա­մա­կար­գա­յին կոռուպ­ցիան, ո­րը, ի տար­բե­րու­թյուն խոր­հր­դա­յին ժա­մա­նակ­նե­րի երկ­չոտ կա­շա­ռա­կեր­նե­րի, հա­մալր­վել է մար­տն­չող ու ոչ մի դո­լար չզի­ջող չի­նով­նիկ­նե­րով, դա­տա­վոր­նե­րով ու ոս­տի­կան­նե­րով:
 • «Ար­տա­գաղ­թի ըն­թաց­քը կանգ չի ա­ռել, և որ­քան ազն­վո­րեն սա խոս­տո­վա­նենք, այն­քան լավ»

  «Ար­տա­գաղ­թի ըն­թաց­քը կանգ չի ա­ռել, և որ­քան ազն­վո­րեն սա խոս­տո­վա­նենք, այն­քան լավ»

  10.04.2020| 13:52
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը Վա­նա­ձո­րի Հով­հան­նես Ա­բե­լյա­նի ան­վան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար ՎԱ­ՀԵ ՇԱՀ­ՎԵՐ­ԴՅԱՆՆ է:
 • Հոգ­նած­նե­րը

  Հոգ­նած­նե­րը

  10.04.2020| 13:12
  Պի­տի որ հի­շեք Ի­լյա Իլ­ֆի ու Եվ­գե­նի Պետ­րո­վի ան­մահ «Ոս­կե հոր­թի» այն դր­վա­գը, որ­տեղ ծո­վում հան­գիս­տը վա­յե­լող քա­ղա­քա­ցի Սկումբ­րիևի­չից թա­լա­նի վե­րա­բե­րյալ տվյալ­ներ կոր­զե­լու հա­մար վե­պի հե­րոս­նե­րը հար­կադր­ված գոր­ծում են ոչ միայն ցա­մա­քում, այլև ծո­վում։
 • Նադեժդա Բաբկինայի վիճակը ծանր է

  Նադեժդա Բաբկինայի վիճակը ծանր է

  10.04.2020| 11:25
  Ռուսաստանյան շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներից Նադեժդա Բաբկինան նույնպես վարակված է կորոնավիրուսով: Նրա վիճակը բժիշկները կայուն ծանր են գնահատում: Այս մասին տեղեկացնում է Газета-ն:
 • Նոր նախագիծ. Վանաձորի դրամատիկական թատրոնն ու «Ֆորտունան»

  Նոր նախագիծ. Վանաձորի դրամատիկական թատրոնն ու «Ֆորտունան»

  09.04.2020| 17:13
  Հայաստանյան որոշ թատրոններ հանդիսատեսի հետ կապը փորձում են պահպանել առցանց ներկայացումների միջոցով:
 • Սիմֆոնիկ նվագախումբը հրավիրում է Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիայի առցանց ցուցադրությանը

  Սիմֆոնիկ նվագախումբը հրավիրում է Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիայի առցանց ցուցադրությանը

  08.04.2020| 16:21
  Ապրիլի 9-ին՝ ժամը 19.00‚ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը հրավիրում է Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիայի առցանց ցուցադրությանը։