• Թուրքիան բռնի արտաքսում է փախստականներին կոնֆլիկտի գոտի

  Թուրքիան բռնի արտաքսում է փախստականներին կոնֆլիկտի գոտի

  28.10.2019| 12:21
  Հոկտեմբերի 25-ին Amnesty International և Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները մեղադրեցին Անկարային՝ փախստականներին բռնի Սիրիայի կոնֆլիկտի գոտի արտաքսելու մեջ:
 • Դու լինես-չլինես՝ ինքը կա, ու Աստված կա

  Դու լինես-չլինես՝ ինքը կա, ու Աստված կա

  27.10.2019| 12:47
  …Կյանքիս ամենալավ ժամանակը, գիտե՞ս, որն էր: Բեռնակիր էի, օրը 60 տոննա շիֆեր էինք բարձում: Ինձ չէին ուզում ընդունել, մի թուրք կար՝ Աբասը, նա վերցրեց, միասին էինք աշխատում: Աբասն առավոտը շուտ էր գալիս, երկու դռնանի վագոն էր վերցնում, երկու դռնանիները ավելի հեշտ էր բարձել: Ափերս կոշտացել էին, չէին փակվում:
 • ԱՄՆ-ը վերադառնում է Սիրիա՝ նավթի հետևից

  ԱՄՆ-ը վերադառնում է Սիրիա՝ նավթի հետևից

  26.10.2019| 14:03
  ԱՄՆ-ը ծրագրում է տանկեր ու զինվորականներ ուղարկել՝ պահպանելու Սիրիայի արևելյան մասի նավթային հանքավայրերը: Դա կկատարվի՝ չնայած զորքերը Սիրիայի հյուսիսից դուրս բերելուն:
 • Միջուկային զենքի ալյանս, որ կարող է ամեն ինչ փոխել

  Միջուկային զենքի ալյանս, որ կարող է ամեն ինչ փոխել

  26.10.2019| 12:30
  Վլադիմիր Պուտինը կարող է գոհ լինել: Նա նշանակալից ընդլայնել է իր ազդեցությունը Աիրիայում, որոշ փորձագետներ ի դեմս Ռուսաստանի տեսնում են Մերձավոր Արևելքում նոր աշխարհակարգի պահապանի:
 • Նոր պա­տե­րազմ Սի­րիա­յի դեմ և նոր «թա­կարդ­ներ» քր­դե­րի ու Թուր­քիա­յի հա­մար

  Նոր պա­տե­րազմ Սի­րիա­յի դեմ և նոր «թա­կարդ­ներ» քր­դե­րի ու Թուր­քիա­յի հա­մար

  25.10.2019| 00:44
  Ի դեպ, գոր­ծարքն ըն­թա­նում է ա­րա­գաց­ված ձևով։ Նրա շր­ջա­նա­կում սի­րիա­կան զոր­քերն ար­դեն մտել են Ման­բիջ և Այն էլ Ա­րաբ հոկ­տեմ­բե­րի լույս 13-ի գի­շե­րը։ Սի­րիա­կան բա­նակն ուղ­ղու­թյուն է վերց­րել դե­պի թուր­քա­կան սահ­մա­նից 20 կի­լո­մետ­րի վրա գտն­վող Թել Թա­մար քա­ղաք։
 • Գոր­ծող իշ­խա­նու­թ­յու­նը վեր­ջին շր­ջա­նում բազ­մա­թիվ գոր­ծի­քա­կազ­մե­րից ա­պա­վի­նում է ռեպ­րե­սիվ մե­խա­նիզ­մին

  Գոր­ծող իշ­խա­նու­թ­յու­նը վեր­ջին շր­ջա­նում բազ­մա­թիվ գոր­ծի­քա­կազ­մե­րից ա­պա­վի­նում է ռեպ­րե­սիվ մե­խա­նիզ­մին

  25.10.2019| 00:33
  Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի նա­խա­գահ Հրայր Թով­մա­սյա­նի շուրջ ծա­վալ­վող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը ևս մեկ ան­գամ բա­ցա­հայ­տե­ցին ՀՀ վար­չախմ­բի ռե­սուր­սա­յին թու­լու­թյուն­նե­րը՝ ին­տե­լեկ­տուա­լից սկ­սած մինչև տար­րա­կան կազ­մա­կերպ­չա­կան:
 • ՈՒ՜ր էր մենք էլ ու­նե­նա­յինք հրեա­նե­րի մասշ­տա­բայ­նութ­յու­նը

  ՈՒ՜ր էր մենք էլ ու­նե­նա­յինք հրեա­նե­րի մասշ­տա­բայ­նութ­յու­նը

  25.10.2019| 00:24
  Ա­մե­րի­կա­ցի ռե­ժի­սոր, ար­մատ­նե­րով հայ Դեյ­վիդ Մը­քեն­զին Երևա­նում ու­նե­ցած իր հե­ռուս­տա­հար­ցազ­րույ­ցում կրկ­նեց այն «հան­րա­հայտ» տե­սա­կե­տը, թե հա­յե­րի ու հրեա­նե­րի միջև ընդ­հան­րու­թյուն­ներ շատ կան: Այս մտայ­նու­թյունն առ­հա­սա­րակ շատ տա­րած­ված է Հա­յաս­տա­նում:
 • Իմ աչ­քե­րը ձեզ վրա են, տղերք

  Իմ աչ­քե­րը ձեզ վրա են, տղերք

  25.10.2019| 00:20
  Եր­կու օ­րից հոկ­տեմ­բե­րի 27-ն է, ար­դեն 20 տա­րի՝ հա­մա­հայ­կա­կան օ­րա­ցույ­ցի ե­ղեռ­նա­գոր­ծու­թյան սև օ­րե­րից, որ հա­մա­րյա եր­բեք չի ըն­կալ­վել իր խոր­քով ու նշա­նա­կու­թյամբ պե­տու­թյան, ժո­ղովր­դի, տա­րա­ծաշր­ջա­նի ու աշ­խար­հի կյան­քում:
 • Ադրբեջանի գորշ կարդինալը գնաց դեպի գիտություն

  Ադրբեջանի գորշ կարդինալը գնաց դեպի գիտություն

  24.10.2019| 11:22
  Նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանով աշխատանքից ազատվել է նախագահի աշխատակազմի անփոփոխ ղեկավար Ռամիզ Մեհտիևը և նույն օրը նշանակվել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ, որտեղ աշխատում էր դեռ խորհրդային տարիներին:
 • Էրդողանը սկսել է հող գողանալ

  Էրդողանը սկսել է հող գողանալ

  23.10.2019| 12:33
  Հոկտեմբերի 22-ին ակնկալվում են երկու շրջադարձային իրադարձություններ սիրիական հարցում: Առաջին՝ լրանում է «Խաղաղության ակունք» գործողության հրադադարը, որ հաստատվել էր Թուրքիայի ու ԱՄՆ-ի պայմանավորվածությամբ անցյալ շաբաթ: