• Ինչու՞ են շատ երկրների կառավարություններ սխալ գնահատում covid-19-ը

  Ինչու՞ են շատ երկրների կառավարություններ սխալ գնահատում covid-19-ը

  29.09.2020| 10:31
  Մի քանի օրից covid-19-ից մահվան ընդհանուր թվերը կհատեն մեկ միլիոնը: Թերևս պետք է ավելացնել ևս մեկ միլիոն դեռ չարձանագրված դեպքերը: 9 ամիս առաջ, կորոնավիրուսի պանդեմիայի տարածման սկզբում, ԱՀԿ-ի արձանագրած վարակակիրների թիվը շատ դանդաղ էր ավելանում, սեպտեմբերի 20-ից առաջ 7 օրում 2 միլիոն վարակված կար: Կորոնավիրուսն ակտիվորեն տարածվում է զարգացող աշխարհում:
 • Հաղ­թե­լու ենք

  Հաղ­թե­լու ենք

  29.09.2020| 00:34
  Սեպ­տեմ­բե­րի 27-ի ա­ռա­վո­տյան Ադր­բե­ջա­նը սկ­սեց հեր­թա­կան ագ­րե­սիան Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան դեմ՝ շփ­ման գծի եր­կայն­քով: Մենք հաղ­թե­լու ենք, ինչ­պես հաղ­թել ենք միշտ, հար­ցը հաղ­թա­նա­կի գինն է: Եվ՝ վեր­ջա­պես օգ­տա­գոր­ծե­լու՞ ենք մեր ռազ­մա­կան հաղ­թա­նա­կը ի­րա­վա­կան ու դի­վա­նա­գի­տա­կան դաշ­տե­րում:
 • Իրանն ա­հա­բեկ­չու­թ­յան դեմ հա­մաշ­խար­հա­յին պայ­քա­րի կարևոր օ­ղակ է

  Իրանն ա­հա­բեկ­չու­թ­յան դեմ հա­մաշ­խար­հա­յին պայ­քա­րի կարևոր օ­ղակ է

  29.09.2020| 00:06
  Ո­րոշ ժա­մա­նակ ա­ռաջ շր­ջա­նառ­վում էր մի ոչ պաշ­տո­նա­կան հե­տաքր­քիր տե­ղե­կու­թյուն Թեհ­րա­նի մտադ­րու­թյուն­նե­րի մա­սին։ Նո­րու­թյուն­նե­րի «News.ru» գոր­ծա­կա­լու­թյու­նը նյութ է հրա­պա­րա­կել, ո­րում աս­վում է, որ Ի­րա­նը «լիո­վին պատ­րաստ է» հա­վա­նու­թյուն տա­լու Ռու­սաս­տա­նի ռազ­մա­ծո­վա­յին նա­վա­տոր­մի (ՌԾՆ) ներ­կա­յու­թյա­նը իր միան­գա­մից մի քա­նի նա­վա­հան­գիստ­նե­րում։
 • Լուկաշենկոն լիովին կորցրել է իրականության զգացումը

  Լուկաշենկոն լիովին կորցրել է իրականության զգացումը

  26.09.2020| 11:54
  Լուկաշենկոն ստանձնեց պաշտոնը իբրև քրեական հեղինակություն: Դա ցույց է տալիս, որ նա ինքն էլ չի հավատում իր սեփական ստին՝ գրում է Ֆրանկ Հերոլդը Der Tagesspiegel-ում:
 • Հնարավո՞ր է շվեյզիտ

  Հնարավո՞ր է շվեյզիտ

  26.09.2020| 11:51
  Շվեյցարիայի ժողովրդական կուսակցությունը (SVP) գերակա դիրք ունի քաղաքականության մեջ: Հիմա աջ պահպանողական կուսակցությունը քաղաքացիների շրջանում քվեարկություն է անցկացնում Բրյուսելի նկատմամբ նրանց վերաբերմունքի և ԵՄ-ից արտասահմանցիների հոսքի վերաբերյալ ու մեծ քաոս հարուցելու ռիսկի է գնում՝ գրում է Շառլոտա Տայլեն Der Spiegel-ում:
 • Ինչու՞ են Ադրբեջանում զորակոչում պահեստազորին

  Ինչու՞ են Ադրբեջանում զորակոչում պահեստազորին

  25.09.2020| 10:43
  Ադրբեջանում սկսվել է պահեստազորի անակնկալ զորահավաք՝ զինկոմիսարիատներ են կանչում վաղուց զորացրվածներին և անմիջապես ուղարկում են զորավարժությունների, փողոցներում ոստիկանությունը հավաքում է թափք ունեցող անձնական մեքենաները բանակի կարիքների համար:
 • Թրամփը հրաժարվու՞մ է հանձնել իշխանությունը

  Թրամփը հրաժարվու՞մ է հանձնել իշխանությունը

  25.09.2020| 10:40
  ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի խոստացել խաղաղ փոխանցել իշխանությունը նոյեմբերյան ընտրություններում պարտության դեպքում: «Տեսնենք՝ ինչ կլինի»՝ ասել է Թրամփը Սպիտակ տան մամլո ասուլիսում:
 • Իրանն ա­հա­բեկ­չու­թ­յան դեմ հա­մաշ­խար­հա­յին պայ­քա­րի կարևոր օ­ղակ է

  Իրանն ա­հա­բեկ­չու­թ­յան դեմ հա­մաշ­խար­հա­յին պայ­քա­րի կարևոր օ­ղակ է

  25.09.2020| 00:53
  Բայց Ի­րա­նը լր­ջո­րեն «աշ­խա­տում» է նաև սահ­մա­նա­կից տա­րա­ծաշր­ջան­նե­րում՝ Մեր­ձա­վոր Արևել­քում և Աֆ­ղանս­տա­նում։ Նրա թշ­նա­մի­նե­րի հա­մար էլ Սի­րիան ու Լի­բա­նա­նը (այ­սինքն՝ Մեր­ձա­վոր Արևել­քը) հա­կաի­րա­նա­կան քայ­լե­րի հա­մար ա­ռայժմ ա­վե­լի գե­րա­դա­սե­լի տա­րա­ծաշր­ջան են։ Իս­րա­յե­լը, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, շատ է ձգ­տում պա­տե­րազ­մի։
 • Ընդ­դի­մու­թ­յու­նը պետք է կոտ­րի կարծ­րա­տի­պե­րը և ցույց տա, որ փո­ղո­ցի մի մասն ար­դեն ի­րենն է

  Ընդ­դի­մու­թ­յու­նը պետք է կոտ­րի կարծ­րա­տի­պե­րը և ցույց տա, որ փո­ղո­ցի մի մասն ար­դեն ի­րենն է

  25.09.2020| 00:50
  Հան­րա­հա­վա­քը, ո­րի մա­սին շուրջ մեկ ա­միս խո­սում էր ընդ­դի­մու­թյու­նը, մաս­նա­վո­րա­պես, «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թյու­նը, վեր­ջա­պես կկա­յա­նա. նշա­նակ­վեց կոնկ­րետ օր, և սկս­վեց հետ­հաշ­վար­կը։ Հան­րա­հա­վա­քի օ­րը, ինչ­պես փոր­ձա­գետ­նե­րից շա­տերն են բնո­րո­շում, կլի­նի քա­ղա­քա­կան ակ­տիվ աշ­նան մի­ջան­կյալ վերջ­նա­կե­տե­րից մե­կը։
 • Երբ սխա­լը ճիշտ է, ճիշ­տը՝ սխալ

  Երբ սխա­լը ճիշտ է, ճիշ­տը՝ սխալ

  25.09.2020| 00:24
  ՀՀ-29-ը հե­տաքր­քիր էր: Մի կողմ թող­նենք կազ­մա­կեր­պա­կան-տո­նա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը, անդ­րա­դառ­նանք բո­վան­դա­կա­յին կող­մին: Իսկ բո­վան­դա­կա­յի­նի սկիզ­բը ՔՊ-ի նիս­տում վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ե­լույթն էր, որ հե­տո շա­րադր­վեց Ֆեյս­բու­քում՝ ներ­կա­յաց­նե­լով, թե ինչն է ճիշտ ու ինչն է սխալ ե­ղել Հա­յաս­տա­նում 2018-ից ա­ռաջ ու հե­տո՝ իր գնա­հատ­մամբ: