• Աղոթարան

  Աղոթարան

  19.07.2013| 00:37
  Աղբիւրդ կենդանութեան և անմահութեան` արբո զծարաւեալ հոգի իմ յառատաբուղխ վտակէ քումմէ, որ պասքեալ տոչորիմ ի բազում անօրէնութեանց իմոց. խթեա ի քարացեալ սիրտ իմ և հան ինձ արտասուս ապաշխարութեան։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  16.07.2013| 00:28
  Ո՛վ խորք մեծութեան եւ իմաստութեան, փրկեա զըմբռնեալս` որ ի խորս մեղաց ծովուն անկեալ եմ. զերծո և զօրացո զիս առնել զկամս քո, սգալ և լալ անդադար ի տուէ և ի գիշերի զամենայն անօրէնութիւն և զհեղգութիւնս իմ։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  12.07.2013| 12:05
  Տես, Տէր, զտառապանս իմ եւ զցաւս հոգւոյ իմոյ բազմամեղիս. դարձ` ներեա եւ ի քեզ առաջնորդեա, որ ասացեր` դարձարուք առ իս, եւ ես դառնամ առ ձեզ։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  02.07.2013| 00:04
  Որպեսզի հոգով առողջացած, խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ մտնենք Քո սուրբ եկեղեցին, և բոլոր սրբերիդ հետ փառավորենք Քեզ` Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, հավիտյանս։
 • Խոստովանության աղոթք

  Խոստովանության աղոթք

  28.06.2013| 00:16
  Երեկոյան այս ժամին սրբությամբ դեպի Քեզ կբարձրացնենք մեր ձեռքերը և զղջալով կխոստովանենք մեր մեղքերը, որ այսօր գործեցինք, մտածումով, խոսքով թե գործով, Քո ողորմությանը վստահելով։ Հիշի՛ր մեզ, Տեր, երբ Քո թագավորությամբ գաս, և ողորմի՛ր մեզ։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  25.06.2013| 00:13
  Աստված և Տեր, կյանք և արարիչ, ողորմած, գթած, լույս, ներողամիտ, անոխակալ, մարդասեր, ամենագութ, պարգևատու, փրկիչ, օրհնյալ, գովյալ, բարեբանյալ, պատսպարան վստահության, առանց նենգության բարի, առանց խավարի ճառագայթ, մեղքերի քավիչ, վերքերի բուժիչ, անհասանելիներին` հնարք, անմատչելիներին` մերձավոր, հուսահատվածներին` ելք, անունդ խոստովանված` Աստծո Որդի, և Քեզ հետ հզոր և ահավոր Հորդ, և Քեզ հետ երկրպագելի ամենակալ Սուրբ Հոգուդ փառք և երկրպագություն հավիտյանս հավիտենից։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  21.06.2013| 00:33
  Մեկ բան խնդրեցի Տիրոջից, և սա՛ է խնդրանքս. կյանքիս բոլոր օրերին Տիրոջ տան մեջ բնակվել, ըմբոշխնել Տիրոջ վայելչությունը և Նրան պաշտել Իր տաճարի մեջ։
 • Շնորհակալության աղոթք

  Շնորհակալության աղոթք

  18.06.2013| 00:24
  Շնորհակալություն ենք հայտնում Քեզ, Տեր Աստված մեր, որ Քո երևելի լույսով ուրախացրիր Քո բոլոր արարածներին, իսկ պատվիրաններիդ իմանալի լույսով լուսավորեցիր բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են Քեզ։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  14.06.2013| 00:20
  Այժմ լցրու մեզ նաև Քո Սուրբ Հոգով, որպեսզի ընդունելի լինենք Քո առջև և ոչ ամոթահար, որովհետև պիտի գաս հատուցելու յուրաքանչյուրին գործերի համաձայն։ Եվ Քեզ կվայելեն փառքը, իշխանությունն ու պատիվը, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  11.06.2013| 00:25
  Ափս հպեի քղանցքիդ ճերմակ, Հալվեի՜ն ցեղիս մեղքերը բոլոր.