• Աղոթարան

  Աղոթարան

  31.03.2020| 00:02
  Մեր աչ­քե­րը սո­վո­րում են խա­վա­րում Քեզ ո­րո­նել ու գտ­նել, Ո­րով­հե­տեւ այն­պե՜ս ու­նենք Քո կա­րի­քը, ՈՒ այն­պե՜ս ենք Քեզ սի­րում:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  24.03.2020| 00:02
  Շո­յիր մեր վեր­քե­րը, Տե՛ր, Մենք դրա կա­րիքն ու­նենք։ Ա­մո­քիր մեր ցա­վե­րը, Տե՛ր, Մենք այն­պես ան­զոր ենք:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  20.03.2020| 00:08
  Դու անցար իմ կողքով, ասացիր` ապրի՛ր։ Դու նայում էիր իմ աչքերի մեջ, Տեսնում էիր իմ մեղքերը բոսոր,
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  17.03.2020| 00:01
  Դու չես ե­կել ար­դար­նե­րի հա­մար, Ե­կար` մե­ղա­վո­րին ար­դա­րաց­նե­լու, Մեզ Տուն տա­նե­լու։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  13.03.2020| 00:04
  Մեկ­տեղ հա­ռա­չենք, Եր­կուն­քի ցա­վեր քա­շենք վերս­տին Կա­մա-ա­կա­մա մեղ­քե­րի հա­մար, Որ գոր­ծե­ցինք, Տեր:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  10.03.2020| 00:06
  Աշխար­հի որ­դի­ներն ա­վե­լի հնա­րա­միտ են, Քան լու­սո որ­դի­նե­րը։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  06.03.2020| 00:02
  Հյու­ղակս է կա­վե­ղեն, Անձրևներն են ուժգ­նա­կի։ Նա­րեկն է ա­սում...
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  03.03.2020| 00:05
  Տե՛ր, օգ­նի՛ր եր­գել Մարդ­կու­թ­յան բո­լոր ցա­վե­րի վրա, Սա­րե­րից վե­րև ճախ­րող ձայ­նե­րով, Դեպ եր­կինք ուղղ­ված լու­սեղ կան­թե­ղով:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  28.02.2020| 09:24
  Գարուն կգա, Դու այցի կգաս` լուսեղ կանթեղով։ Ցորեն ու հացի բույրը հակինթե, Կլցվի մեկեն սրտերիս վրա:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  25.02.2020| 00:08
  Երկինքն իջ­նում է, Բայց մեր ոտ­նե­րը` դեռևս կա­վից, Ցե­խո­տում են լուրթ կա­պույ­տը երկ­նի։ Ին­չու՞ է այդ­պես: