• Աղոթարան

  Աղոթարան

  17.01.2020| 00:02
  Լույսդ կա­թում է ու­սե­րիս վրա, Թախ­կած հո­գուս մեջ, Մե­ռած կա­րո­տի թե­լե­րը մեղ­միկ, Լույ­սի հպու­մից հատ-հատ ար­ձակ­վում, Ա­ղոթք են դառ­նում:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  14.01.2020| 00:09
  Լույս` ի լույս, Աստ­ված Ճշ­մա­րիտ. Որ ճեր­մա­կազ­գեստ ձյու­նե­րի նման, Արևա­մու­տին ան­ձայն իջ­նում ես ցա­վե­րի վրա, Ա­մո­քե­լու զայնք:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  10.01.2020| 00:05
  Ա՜խ եր­նեկ-եր­նեկ փար­վեի լռիկ Քո սուրբ ոտ­նե­րին, ՈՒ կա­րե­նա­յի ըմ­պել մինչև վերջ Բա­ժա­կը, որ Դու մեկ­նել ես կր­կին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  24.12.2019| 00:08
  ՈՒ թող տա­րած­վի սա­րե­րի վրա, Օվ­սան­նան ան­վերջ, Որ մար­դու Որ­դին ցո­րեն­հաց դար­ձած, Քայ­լում է մեր մեջ` Ա­վե­տիս­նե­րի բուր­մուն­քը ձե­ռին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  20.12.2019| 00:01
  Ցավի դռները կրկին բացվեցին, Քարեղ արցունքի ահեղ հորձանքը Լուռ լափուն տվեց: Լույսը բեկբեկվեց շուրթերի վրա, Աղոթքի կանչը ցավից սարսռաց։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  17.12.2019| 00:03
  Լույս ի Լու­սե, Աստ­ված Ճշ­մա­րիտ, Որ մե­ղա­վոր­նե­րին պա­հում ես Քո գր­կում, Նրանց մեղ­քերն ես մաք­րում զո­պա­յով*։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  13.12.2019| 00:04
  Հիսուս, բարի Հիսուս, Քո անունով են բացվում առավոտները: Լույսի մեջ անթեղված կարոտները, Քո սուրբ փեշերի մեջ պարուրված` Հաց ու գինի են դառնում:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  10.12.2019| 00:04
  Շա­ման­դաղ­նե­րը կիջ­նեն թաց հո­ղին, Այն­տեղ ան­թեղ­ված կա­րո­տի ձայ­նը եր­կինք տա­նե­լու, Հավ­քե­րը ձյու­նած ծա­ռե­րի ճյու­ղին, Համ­րո­րեն կեր­գեն եր­գե­րը չերգ­ված։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  06.12.2019| 00:05
  Տկար գառ­նե­րի, ան­տուն հավ­քե­րի, Լք­ված ձա­գե­րի ա­պա­վեն Աստ­ված. Մեր սր­տի ծուն­կը հո­ղին խո­նար­հած, Ցա­վից կուչ ե­կած:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  03.12.2019| 00:09
  Ան­վերջ ու ան­վերջ զարթ­նող ցա­վե­րից, Ես ար­ցունք­նե­րի ու­լունք եմ հյու­սում ՈՒ գցում վիզս, Որ­պես­զի տես­նես, Տե՛ր իմ սի­րա­սուն, Որ հաշտ եմ Քեզ հետ։