«Յու­վեն» կր­կին պատ­ժեց «Ռո­մա­յին»

«Յու­վեն» կր­կին պատ­ժեց «Ռո­մա­յին»
24.01.2020 | 05:35
Օ­րեր ա­ռաջ էր, որ սկու­դե­տեի միանձ­նյա ա­ռա­ջա­տա­րը հա­մո­զիչ ե­ղավ «Ռո­մա­յի» հետ մր­ցակ­ցու­թյու­նում՝ 2:1, այն էլ՝ վեր­ջի­նիս հար­կի տակ: Ի­տա­լա­կան «գայ­լե­րը» ան­հա­մո­զիչ էին նաև գա­վա­թի հա­մար մր­ցակ­ցու­թյու­նում՝ այս ան­գամ պարտ­վել են 1:3 հաշ­վով:
Օ­րը գա­վա­թա­յին է ե­ղել նաև իս­պա­նա­կան ու ֆրան­սիա­կան ֆուտ­բո­լում: Միայն ի հա­շիվ վեր­ջին վայր­կյան­նե­րին խփած գո­լի է «Բար­սե­լո­նը» պր­ծել «Ի­բի­ցա­յին» պարտ­վե­լու խայ­տա­ռա­կու­թյու­նից՝ 2:1: Հաղ­թա­նակ­ներ են տո­նել Մադ­րի­դի «Ռեա­լը», «Սևի­լիան», «Վի­լիա­ռեա­լը», «Գրա­նա­դան», «Վա­լեն­սիան», «Ռեալ Սո­սիե­դա­դը»:
Ֆրան­սիա­յի գա­վա­թա­յի­նում «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նը» ե­րեք ան­պա­տաս­խան գն­դա­կի ա­ռա­վե­լու­թյամբ պար­տու­թյան է մատ­նել «Ռեյմ­սին»:
Մարտին ՀՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1442

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ