Կա­րող է վերսկս­վել հու­նի­սի 1-ին

Կա­րող է վերսկս­վել հու­նի­սի 1-ին
24.03.2020 | 01:35

Անգ­լիա­յի պրե­միեր լի­գա­յի ա­ռաջ­նու­թյու­նը, որ մինչև ապ­րի­լի 30-ն ընդ­հատ­ված է աշ­խար­հը հա­մա­կած կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով, կա­րող է վերս­կս­վել հու­նի­սի 1-ին: Դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րը կաց­կաց­վեն դա­տարկ տրի­բու­նա­նե­րի պայ­ման­նե­րում: Մնա­ցած տու­րե­րը կկա­յա­նան 6 շա­բաթ­վա ըն­թաց­քում, իսկ նոր մր­ցաշր­ջա­նը կմեկ­նար­կի օ­գոս­տո­սի 8-ից: Աղ­բյու­րի հա­ղորդ­մամբ, սա ա­կումբ­նե­րին թույլ կտա խու­սա­փել ֆի­նան­սա­կան մեծ կո­րուստ­նե­րից:

Մարտին ՀՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 3135

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ