«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Սուդանցի մոդելը չափազանց մուգ մաշկի պատճառով Գինեսի ռեկորդների գրքում է հայտնվել. լուսանկարներ

  Սուդանցի մոդելը չափազանց մուգ մաշկի պատճառով Գինեսի ռեկորդների գրքում է հայտնվել. լուսանկարներ

  03.05.2020| 22:31
  Նակիմ Գատվեխը Հարավային Սուդանից Instagram-ում բոլորի ուշադրությունը գրավել է մաշկի չափազանց մուգ երանգով:
 • Տարօրինակ կոշիկներ. լուսանկարներ

  Տարօրինակ կոշիկներ. լուսանկարներ

  03.05.2020| 22:29
  Հագուստն ու կոշիկը հարուստ պատմություն ունեն: Տարբեր դարաշրջաններում դրանք տարբեր նյութերից են արտադրվել՝ փայտից, կաշվից, մորթուց, պապիրուսից և այլն:
 • …Եվ անվանակոչեցին նորածիններին՝ Կովիդ, Կորոնա, Լոկդաուն

  …Եվ անվանակոչեցին նորածիններին՝ Կովիդ, Կորոնա, Լոկդաուն

  03.05.2020| 09:50
  Սկզբում հայտնվեց Կորոնա Կումար աղջիկը, հետո՝ Կովիդ Մարին: Կորոնավիրուսն անկասկած թողնելու է իր հետքը: Ասիայում ավելի ու ավելի շատ ծնողներ են իրենց նորածիններին անվանում Covid-19-ին առնչվող անուններով, որ ճգնաժամ է հարուցել ամբողջ աշխարհի առողջապահական համակարգում:
 • Մի՛ գնա­ցեք մեր մա­նուկ­նե­րի, դե­ռա­հաս­նե­րի, հա­սա­րա­կու­թ­յան նկատ­մամբ այդ ա­հա­վոր ոճ­րա­գոր­ծու­թ­յա­նը

  Մի՛ գնա­ցեք մեր մա­նուկ­նե­րի, դե­ռա­հաս­նե­րի, հա­սա­րա­կու­թ­յան նկատ­մամբ այդ ա­հա­վոր ոճ­րա­գոր­ծու­թ­յա­նը

  01.05.2020| 00:46
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի գլ­խա­վո­րած, «թավ­շյա հե­ղա­փո­խու­թյուն» կոչ­վա­ծով իշ­խա­նու­թյան ե­կած կա­ռա­վա­րու­թյան օ­րեն­սդ­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը շու­տով քն­նար­կե­լու է Լան­զա­րո­տի կոն­վեն­ցիան Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան կող­մից վա­վե­րաց­նե­լու հար­ցը, և կաս­կա­ծից դուրս է, որ ԱԺ-ի իշ­խող և իշ­խա­նա­կան «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան ձայ­նե­րի մե­ծա­մաս­նու­թյամբ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը նշ­ված կոն­վեն­ցիան վա­վե­րաց­նե­լու է, ե­թե հի­շյալ խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րը ժա­մա­նա­կին հա­մա­պա­տաս­խան հետևու­թյուն­ներ չա­նեն, ին­չի հույ­սը չա­փա­զանց չն­չին է:
 • Բա­ցի իշ­խա­նու­թ­յու­նից բո­լորն են մե­ղա­վոր

  Բա­ցի իշ­խա­նու­թ­յու­նից բո­լորն են մե­ղա­վոր

  01.05.2020| 00:36
  Հա­յաս­տա­նի այ­սօր­վա ի­րա­վի­ճա­կը, մեղմ ա­սած, շատ ան­հան­գս­տաց­նող է։ Ա­սել, որ իշ­խա­նու­թյու­նը չի տի­րա­պե­տում ի­րա­վի­ճա­կին, նշա­նա­կում է ո­չինչ չա­սել։ Եվ դր­սի մար­տահ­րա­վեր­նե­րը, և ներ­սի ան­վե­րահս­կե­լիու­թյունն իս­կա­կան քաոս են ստեղ­ծել։
 • Ֆրանսիայի պատգամավորները առաջարկում են ռեստորանները բացել մայիսին

  Ֆրանսիայի պատգամավորները առաջարկում են ռեստորանները բացել մայիսին

  29.04.2020| 09:28
  Ֆրանսիայի պատգամավորները էկոնոմիկայի նախարարությանն են ներկայացրել սրճարանների ու ռեստորանների փուլ առ փուլ բացման իրենց ծրագիրը՝ հաղորդել է Europe 1 ռադիոկայանը: Կառավարությունը հայտարարել է, որ հասարակական սննդի հաստատությունների բացման ժամկետների որոշումը կընդունվի մայիսի վերջին:
 • Իտալացիներին թույլատրվել է հանդիպել սիրելիների հետ

  Իտալացիներին թույլատրվել է հանդիպել սիրելիների հետ

  28.04.2020| 12:39
  Մայիսի 4-ից իտալացիներին թույլատրվելու է հանդիպել սիրելիներին: Այս մասին գրում է ռուսական Газета-ն:
 • Վի­վա-ՄՏՍ. 500 սմարթ­ֆոն հե­ռա­վար կր­թու­թ­յան հա­մար

  Վի­վա-ՄՏՍ. 500 սմարթ­ֆոն հե­ռա­վար կր­թու­թ­յան հա­մար

  28.04.2020| 00:17
  Վի­վա-ՄՏՍ-ը վե­րա­նա­յել է սո­ցիա­լա­կան ուղղ­վա­ծու­թյան ծրագ­րե­րի ցանկն ու կա­յաց­րել ի­րա­վի­ճա­կից բխող ո­րո­շում։ COVID-19-ի դեմ հա­մա­կարգ­ված պայ­քա­րի և հե­ռա­վար կր­թու­թյու­նը նաև սո­ցիա­լա­պես խո­ցե­լի խմ­բե­րում ընդգրկված ըն­տա­նիք­նե­րի դպ­րո­ցա­հա­սակ ա­շա­կերտ­նե­րին հա­սա­նե­լի դարձ­նե­լու ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում ըն­կե­րու­թյու­նը 500 սմարթ­ֆոն է նվի­րա­բե­րել ՀՀ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյա­նը։
 • 80 000 ֆրանսիացիներ խնդրել են Մակրոնին իրենց դուրս թողնել տնից

  80 000 ֆրանսիացիներ խնդրել են Մակրոնին իրենց դուրս թողնել տնից

  27.04.2020| 09:30
  80000 մարդ ստորագրել են նախագահ Էմանուել Մակրոնին ուղղված խնդրագիրը՝ նվազեցնելու կարանտինային սահմանափակումները: Նրանք կարծիքով՝ զբոսանքի և բնության գիրկ գնալու արգելքը «վնասում է հոգեկան առողջությանը» և չի օգնում կորոնավիրուսի պանդեմիայի դեմ պայքարել:
 • Պետ­ծա­ռա­յող­նե­րը վր­դով­ված են

  Պետ­ծա­ռա­յող­նե­րը վր­դով­ված են

  24.04.2020| 00:48
  Դժ­վար է ա­սել, թե իշ­խա­նու­թյու­նը երբ կո­րո­շի հան­րա­յին տրանս­պոր­տի աշ­խա­տան­քի սահ­մա­նա­փա­կու­մը հա­նել, բայց դա մեծ պա­տու­հաս է դար­ձել աշ­խա­տող քա­ղա­քա­ցի­նե­րի, հատ­կա­պես պե­տա­կան ծա­ռա­յող­նե­րի հա­մար։ Նրանք այս ի­րա­վի­ճա­կում համ աշ­խա­տում են, համ ա­ռող­ջու­թյու­նը ռիս­կի են­թար­կում, համ էլ ստա­ցած աշ­խա­տա­վար­ձը գրե­թե ամ­բող­ջո­վին տա­լիս են տաք­սի­նե­րին։