«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
05.11.2019 | 00:01

Ձեզ­նից ո՞վ է նա, որ ա­կանջ կդ­նի այս ա­մե­նին և կմ­տա­ծի այն մա­սին, թե ինչ է կա­տար­վե­լու հե­տա­գա­յում։ Ո՞վ մատ­նեց Հա­կո­բին հափշ­տա­կու­թ­յան, Իս­րա­յե­լը` ա­վա­րա­ռու­թ­յան. ո՞չ ար­դ­յոք Աստ­ված, ո­րի հան­դեպ մեղք գոր­ծե­ցին, չկա­մե­ցան ըն­թա­նալ նրա ճա­նա­պարհ­նե­րով և չլ­սե­ցին նրա օ­րենք­նե­րը։ Նա նրանց վրա թա­փեց իր զայ­րույթն ու բար­կու­թ­յու­նը, պա­տե­րազ­մի դա­տա­պար­տեց նրանց, բո­լոր կող­մե­րից կրա­կի մեջ ա­ռավ նրանց, բայց նրան­ցից ոչ մե­կը չգի­տակ­ցեց, խել­քի չե­կավ։


Ե­սա­յու մար­գա­րեու­թ­յու­նը 42. 23-25

Դիտվել է՝ 482

Մեկնաբանություններ