Սա­րյա­նի վե­րա­նո­րոգ­ված կտա­վը

Սա­րյա­նի վե­րա­նո­րոգ­ված կտա­վը
28.02.2020 | 12:15
Փետր­վա­րի 28-ին մեկ­նար­կում են Մար­տի­րոս Սա­րյա­նի 140-ա­մյա­կին նվիր­ված մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը: Վար­պե­տի ծնն­դյան օ­րը սա­կայն փետր­վա­րի 29-ն է: Այդ օ­րը հան­րու­թյա­նը կներ­կա­յաց­վի վար­պե­տի` 1910 թվա­կա­նին ստեղ­ծած «Կոս­տանդ­նու­պոլ­սի շնե­րը» կտա­վը: Վար­պե­տի կեն­դա­նու­թյան օ­րոք կտա­վը վնաս­վել էր: Հո­վա­նա­վոր­նե­րի ա­ջակ­ցու­թյամբ այն հիմ­նա­նո­րոգ­վել է: Մար­տի­րոս Սա­րյա­նի տուն-թան­գա­րա­նի տնօ­րեն Ռու­զան Սա­րյա­նը այս կտա­վի վե­րա­նո­րո­գու­մը հա­մա­րում է Սա­րյա­նի ծնն­դյան մեծ նվե­րը: Ի թիվս այլ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի: Սա­րյա­նի տուն-թան­գա­րա­նը և Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հը մար­տի 20-ին կներ­կա­յաց­նեն «Ալ­մաստ» օ­պե­րա­յի հա­մար Մար­տի­րոս Սա­րյա­նի ա­րած էս­քիզ­նե­րը։
Ար­մի­նե ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­Ն
Դիտվել է՝ 2237

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ