• Դալի, Պիկասո

  Դալի, Պիկասո

  09.02.2020| 14:02
  Դալի, Պիկասո. երկու մեծություններին առնչվող ցուցահանդես է սպասվում Հայաստանի ազգային պատկերասրահում:
 • Անտարկտիդայում պատմական բարձր ջերմաստիճան է գրանցվել

  Անտարկտիդայում պատմական բարձր ջերմաստիճան է գրանցվել

  09.02.2020| 13:57
  Անտարկտիկայի «Էսպերանսա» կայանում օրերս գրանցվել է ռեկորդային բարձր ջերմաստիճան:
 • Ամերիկացի տիեզերագնացուհիները վերադարձել են ռեկորդային ուղևորությունից

  Ամերիկացի տիեզերագնացուհիները վերադարձել են ռեկորդային ուղևորությունից

  09.02.2020| 13:55
  Ամերիկացի Քրիստինա Կոխն ու Ջեսիկա Մեյրը վերադարձել են տիեզերակայան ուղևորությունից։ Այս մասին գրում է CNN-ն ու հավելում, որ ՆԱՍԱ-ի տեզերագնացները ռեկորդ են սահմանել։
 • Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի շրջանակներում մեր երաժշտական ժառանգության շատ նմուշներ բերվել են 21-րդ դարի ձևաչափին

  Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի շրջանակներում մեր երաժշտական ժառանգության շատ նմուշներ բերվել են 21-րդ դարի ձևաչափին

  07.02.2020| 17:58
  Փետրվարի 8-ին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի և Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի կողմից Ալեքսանդր Հարությունյանի վոկալ-սիմֆոնիկ ստեղծագործությունների ներկայացմամբ կմեկնարկի Հայ կոմպոզիտորական արվեստի 11-րդ փառատոնը՝ նվիրված անվանի կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Հարությունյանի 100-ամյա հոբելյանին։
 • «Գր­քի հա­ջո­ղու­թ­յու­նը դր­սում պայ­մա­նա­վոր­ված չէ վա­ճառ­քի ցու­ցա­նի­շով»

  «Գր­քի հա­ջո­ղու­թ­յու­նը դր­սում պայ­մա­նա­վոր­ված չէ վա­ճառ­քի ցու­ցա­նի­շով»

  07.02.2020| 02:10
  Ի՞նչ քայ­լեր են ար­վում հայ գրո­ղին, գրա­կա­նու­թյու­նը հա­յաս­տա­նյան ու մի­ջազ­գա­յին գրա­շու­կա­յում ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար: Ո՞րն է գրա­կան գոր­ծա­կա­լի գոր­ծա­ռույ­թը: Ի՞նչ խո­չըն­դոտ­ներ են հան­դի­պում այդ ճա­նա­պար­հին և ի՞նչ ձեռք­բե­րում­ներ են ար­ձա­նագր­վել: Այս մա­սին է մեր զրույ­ցը «Ա­ՐԻ» գրա­կան գոր­ծա­կա­լու­թյան հիմ­նա­դիր տնօ­րեն, գրա­կան գոր­ծա­կալ Ա­ՐԵ­ՎԻԿ ԱՇ­ԽԱ­ՐՈ­ՅԱ­ՆԻ հետ:
 • Կով­կա­ս­յան գնաց­քի վեր­ջին վա­գո­նում

  Կով­կա­ս­յան գնաց­քի վեր­ջին վա­գո­նում

  07.02.2020| 02:07
  «Իր գոր­ծու­նեու­թյան ըն­թաց­քում` 1916-1921 թթ., Վրա­ցա­կան գե­ղար­վես­տա­կան միու­թյու­նը կազ­մա­կեր­պել է ըն­դա­մե­նը ե­րեք ցու­ցա­հան­դես (1919-1920 թթ.), ո­րոնք, Հայ ար­վես­տա­բան­նե­րի միու­թյան անց­կաց­րած ցու­ցա­հան­դես­նե­րի հա­մե­մատ, ա­վե­լի փոք­րա­թիվ ու սա­կա­վա­մարդ էին, թե, վրա­ցի և ռուս վար­պետ­նե­րի հետ, այս­տեղ ցու­ցադր­վել են նաև Հմա­յակ Հա­կո­բյա­նը, Վահ­րամ Գայ­ֆե­ճյա­նը, Ա­լեք­սանդր Բաժ­բեուկ-Մե­լի­քյա­նը, Եր­վանդ Քո­չա­րը և ու­րիշ­ներ»։ Ա­րա­րատ Ա­ՂԱ­ՍՅԱՆ, «Հայ կեր­պար­վես­տի զար­գաց­ման ու­ղի­նե­րը 19-20-րդ դա­րե­րում»
 • «Աղ­քատ երկ­րում չես կա­րող մար­դուց ակն­կա­լել, որ նա տոմս գնի և գնա թատ­րոն, օ­պե­րա, սիմ­ֆո­նիկ հա­մեր­գի»

  «Աղ­քատ երկ­րում չես կա­րող մար­դուց ակն­կա­լել, որ նա տոմս գնի և գնա թատ­րոն, օ­պե­րա, սիմ­ֆո­նիկ հա­մեր­գի»

  07.02.2020| 01:56
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը դե­րա­սա­նու­հի, Հան­րա­յին ռա­դիո­յի մշա­կու­թա­յին հա­ղոր­դում­նե­րի խմ­բագ­րու­թյան ռա­դիո­թատ­րո­նի բաժ­նի խմ­բա­գիր, հա­ղոր­դա­վար, ՀՀ վաս­տա­կա­վոր ար­տիստ ՄԱՅ­ՐԱ­ՆՈՒՇ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆՆ է: Ի դեպ, վա­ղը՝ փետր­վա­րի 8-ին, սիր­ված դե­րա­սա­նու­հու ծնն­դյան օրն է, շնոր­հա­վո­րում ենք, մաղ­թում լա­վա­գույ­նը կյան­քում:
 • Համազգայինը մեկնում է Կիպրոս

  Համազգայինը մեկնում է Կիպրոս

  06.02.2020| 17:59
  Սոս Սարգսյանի անվան համազգային պետական թատրոնը մեկնում է Կիպրոս` մասնակցելու «5 вечеров на кипре» միջազգային չորրորդ փառատոնի:
 • «Մի բան» միջոցառումների շարքը շարունակվում է

  «Մի բան» միջոցառումների շարքը շարունակվում է

  06.02.2020| 12:42
  «Դարակ» հրատարակչություն-ը շարունակում է «Մի բան» (Մի Բան Պոեզիայից) միջոցառումների շարքը, որը ներկայացնում է ժամանակակից հայ պոեզիան:
 • Ավելի լավ է Մալթան, քան՝ Յալթան

  Ավելի լավ է Մալթան, քան՝ Յալթան

  06.02.2020| 10:15
  1945-ին դաշնակիցները աշխարհը կարգավորեցին «վերևից»: 1989-ին հաղթեց ինքնորոշումը: Այսօր այդ հաջողությունը վտանգի տակ է՝ գրում է Քրիստոֆ ֆոն Մարշալը Der Tagesspiegel-ում: