• ՀՔԾ պարզաբանումը «Ժողովուրդի» հրապարակման վերաբերյալ

  ՀՔԾ պարզաբանումը «Ժողովուրդի» հրապարակման վերաբերյալ

  27.10.2019| 13:26
  ՀՔԾ-ն հայտարարություն է տարածել՝ նշելով, որ 2019-ի հոկտեմբերի 26-ին, Ժողովուրդ թերթը հանդես է եկել հերթական մտացածին հրապարակմամբ, որում անդրադարձել է ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությունում ՍԴ նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հարցաքննության՝ իրականությանը չհամապատասխանող հանգամանքներին:
 • Ատելության մթնոլորտը մի՛ խորացրեք ու մի՛ խառնվեք Տիրոջ գործերին

  Ատելության մթնոլորտը մի՛ խորացրեք ու մի՛ խառնվեք Տիրոջ գործերին

  26.10.2019| 22:01
  Այս լուսանկարը Facebook-յան օգտատերերից մեկի մոտ հանդիպեցի: Սկզբում մտածեցի՝ ֆոտոշոփ է, բայց ընկերներիցս մեկը փոքր-ինչ հեռվից արված մեկ այլ լուսանկար ուղարկեց, որտեղ հստակ երևում էր՝ «շիրմաքարը» դրված է ճանապարհի եզրին:
 • Հրայր Թովմասյան. Սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ չկա

  Հրայր Թովմասյան. Սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ չկա

  25.10.2019| 14:26
  Սահմանադրական դատարանում որևէ ճգնաժամ չկա և կարծում եմ՝ այս իրադարձությունները պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ ՍԴ-ն մի քանի որոշումներ է ընդունել, որոնց վերաբերյալ հանրային իշխանությունները այլ ակնկալիք ունեին՝ 168.TV-ի «Pressing» հաղորդման ժամանակ ասաց ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը:
 • Հրայր Թովմասյան. Ես կատարում եմ իմ աշխատանքը

  Հրայր Թովմասյան. Ես կատարում եմ իմ աշխատանքը

  25.10.2019| 14:26
  168.TV-ի «Pressing» հաղորդման ժամանակ ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյան հարցին, թե հանդիպե՞լ է ՍԴ դատավորների հետ, և բոլո՞րն են ներկա եղել, պատասխանել է.
 • Հրայր Թովմասյան. 2005-ին ես Սերժ Սարգսյանին չէի տեսել, իշխանությունում չկայի, բայց խոսում էի պառլամենտական կառավարման ձևի մասին

  Հրայր Թովմասյան. 2005-ին ես Սերժ Սարգսյանին չէի տեսել, իշխանությունում չկայի, բայց խոսում էի պառլամենտական կառավարման ձևի մասին

  25.10.2019| 14:25
  ԱՄՆ-ի նման ժողովրդավար երկրում արգելվում է Սահմանադրությունը հանրաքվեով ընդունել: 200 տարի առաջ այդ ժողովուրդը որոշել է, որ Սահմանադրությունը բարդ փաստաթուղթ է և չպետք է կապել ժողովրդի վզին՝ 168.TV-ի «Pressing» հաղորդման ժամանակ ասել է ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը՝ պատասխանելով հարցին, թե ժողովո՞ւրդն է ձևավորելու դատարանները:
 • Մեկ տար­վա ըն­թաց­քում մայ­րա­քա­ղա­քի դի­մա­պատ­կե­րը դրա­կա­նո­րեն չի փոխ­վել

  Մեկ տար­վա ըն­թաց­քում մայ­րա­քա­ղա­քի դի­մա­պատ­կե­րը դրա­կա­նո­րեն չի փոխ­վել

  25.10.2019| 01:18
  Է­րե­բու­նի-Երևան տո­նա­կա­տա­րու­թյուն­նե­րի հրա­վա­ռու­թյու­նից ու, ըստ երևույ­թին, դրա պատ­ճա­ռով Հաղ­թա­նակ զբո­սայ­գում բռնկ­ված հր­դե­հը տես­նե­լուց հե­տո Երևա­նի քա­ղա­քա­պետ Հայկ Մա­րու­թյա­նը մեկ­նել է Բրյու­սել՝ մաս­նակ­ցե­լու «BusWorld Europe»-2019 ցու­ցա­հան­դե­սին:
 • Անտառ­նե­րով շր­ջա­պատ­ված բնա­կա­վայրն իր ջե­ռուց­ման հար­ցը լու­ծել չի կա­րո­ղա­նում, օ­րեն­քը թույլ չի տա­լիս

  Անտառ­նե­րով շր­ջա­պատ­ված բնա­կա­վայրն իր ջե­ռուց­ման հար­ցը լու­ծել չի կա­րո­ղա­նում, օ­րեն­քը թույլ չի տա­լիս

  25.10.2019| 01:09
  Սյու­նի­քի մար­զի Լիճք հա­մայն­քի միակ խա­նու­թը պատ­կա­նում է հա­մա­գյու­ղա­ցի ԽԱՉԻ­ԿԻՆ, որ թեև ըն­տա­նի­քի հետ ապ­րում է Մեղ­րիում, սա­կայն գյու­ղում մնա­ցած ծնող­նե­րին չի ցան­կա­նում մե­նակ թող­նել, եր­բեմն գա­լիս է գյուղ, նրանց հետ ապ­րե­լու, միա­ժա­մա­նակ էլ խա­նութ է բա­ցել:
 • Ամեն ին­չի ա­ղը դուրս է ե­կել

  Ամեն ին­չի ա­ղը դուրս է ե­կել

  25.10.2019| 00:55
  Մեր երկ­րում աղ­մու­կը շատ է։ Ա­մեն տեղ ու ա­մեն հար­ցում։ Աղմ­կող­ներն էլ են շա­տա­ցել։ Եր­կի­րը հան­գիս­տը կորց­րել է։ Երբ մի հար­ցի շուրջ աղ­մու­կը մի քիչ նվա­զում է, մյուս թե­ման է ա­րագ աս­պա­րեզ նետ­վում։
 • Նպա­տա­կը նույնն է

  Նպա­տա­կը նույնն է

  25.10.2019| 00:39
  Թեև Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նը կա­լա­նա­վոր­ված է, բայց նրա թի­մը շատ բուռն է աշ­խա­տում։ Հա­վա­քագր­վում են բո­լոր շր­ջա­նակ­նե­րից`քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րից սկ­սած մինչև շար­քա­յին քա­ղա­քա­ցի­ներ։
 • Մի կոտ ոս­կի ՀՀ ԱՆ-ի հա­նե­լու­կը լու­ծո­ղին

  Մի կոտ ոս­կի ՀՀ ԱՆ-ի հա­նե­լու­կը լու­ծո­ղին

  25.10.2019| 00:25
  Քա­ղա­քա­յին տրանս­պոր­տը վեր­ջին... չէ, բնավ վեր­ջին շն­չում չէ, այն վա­ղուց է շն­չա­հեղձ ե­ղել, պար­զա­պես այ­լընտ­րան­քի բա­ցա­կա­յու­թյամբ պայ­մա­նա­վոր­ված տա­նում է իր ծանր լու­ծը, գրաս­տի հա­մա­ռու­թյամբ և համ­բե­րու­թյամբ։