Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  11.09.2020| 00:04
  Սա­կայն դու աղ­քա­տի նկատ­մամբ բա­րե­հա՛ճ ե­ղիր և նրան մի՛ ու­շաց­րու ո­ղոր­մու­թյունդ։ Ի սեր պատ­վի­րա­նի ձե՛ռք մեկ­նիր աղ­քա­տին ըստ նրա կա­րո­տու­թյան և ձեռ­նու­նայն մի՛ վե­րա­դարձ­րու նրան։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  08.09.2020| 00:03
  Արևա­գալ­ներն այլևս չեն շո­յում, Թող Քո սուրբ կամ­քը լի­նի: Խո­նար­հում եմ հի­վանդ գլուխս ոտ­նե­րիդ մոտ, Փոր­ձում լսել ձայնդ, կամքդ:
 • Ով ու­զում է աշ­խար­հը սի­րել, Աստ­ծուն ի­րեն թշ­նա­մի կա­նի

  Ով ու­զում է աշ­խար­հը սի­րել, Աստ­ծուն ի­րեն թշ­նա­մի կա­նի

  08.09.2020| 00:02
  Ինչ­պես Աստ­ված աշ­խար­հը ստեղ­ծել է ո­րո­շա­կի օ­րի­նա­չա­փու­թյուն­նե­րով, սահ­մա­նել է օ­րենք­ներ և հաս­տա­տել է իշ­խա­նու­թյուն այդ աշ­խար­հի վրա, այն­պես էլ չա­րը ցան­կա­նում է և փոր­ձում է, մինչև իր մո­տա­լուտ կո­րուստն ու կոր­ծա­նու­մը, սե­փա­կան աշ­խար­հը ստեղ­ծել, սե­փա­կան օ­րենք­նե­րը սահ­մա­նել իր «ա­րար­չու­թյան» հա­մար և սե­փա­կան իշ­խա­նու­թյու­նը հաս­տա­տել իր «ա­րա­րած­նե­րի» վրա:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  08.09.2020| 00:01
  Անզի­ջում հա­կա­ռա­կու­­թյու­նը կրակ է բոր­բո­քում, և ան­զի­ջում կռի­վը ա­ր­յուն է հե­ղում։ Ե­թե կայ­ծի վրա փչես, կբոր­բոք­վի, և ե­թե նրա վրա թքես, կմա­րի. այդ եր­կուսն էլ քո բե­րա­նից են դուրս գա­լիս։ Քսուն և եր­կե­րե­սա­նին թող ա­նիծ­վեն, քան­զի բա­զում խա­ղաղ ապ­րող­ներ կոր­ծան­վե­ցին։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  04.09.2020| 00:08
  Տե՜ր, ես քո ան­զոր տատ­րակն եմ, Որ ա­մեն վայր­կյան կտուցս մեկ­նած Քեզ եմ հո­տո­տում:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  04.09.2020| 00:03
  Ով հայտ­նում է գաղտ­նիք­նե­րը, կորց­նում է հա­վա­տար­մու­թյու­նը և չի գտ­նի բա­րե­կամ իր հո­գու հա­մար։ Եր­կա՛ր մնա բա­րե­կա­մի մոտ և հա­վա­տա­րի՛մ ե­ղիր նրան. իսկ ե­թե հայտ­նես նրա գաղտ­նիք­նե­րը, չես գնա նրա հետևից։
 • Դա­տե­լը ա­նազն­վու­թ­յան նշան է

  Դա­տե­լը ա­նազն­վու­թ­յան նշան է

  04.09.2020| 00:02
  Հի­սուս բա­ցում է ի ծնե կույ­րե­րի աչ­քե­րը և խու­լու­համ­րե­րին լսե­լու և խո­սե­լու հնա­րա­վո­րու­թուն է տա­լիս:
 • Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձը Գիտելիքի, գրի և դպրության օրվա առիթով

  Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձը Գիտելիքի, գրի և դպրության օրվա առիթով

  01.09.2020| 20:57
  Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Հայրապետական օրհնությամբ Մեր շնորհավորանքներն ենք բերում ուսանող և աշակերտ մեր զավակներին և կրթական գործի բոլոր նվիրյալներին՝ Գիտելիքի, գրի և դպրության օրվա առիթով:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  31.07.2020| 00:03
  Առաքյալն ասում է. -Ինձ համար ապրելը Քրիստոս է, մեռնելը` շահ:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  31.07.2020| 00:02
  Կնոջ շնոր­հը հրճ­վանք է նրա ա­մուս­նուն, և նրա ող­ջա­խո­հու­թյու­նը զո­րաց­նում է նրա ոս­կոր­նե­րը։ Խո­նարհ կի­նը Տի­րոջ պարգևն է, ան­փո­խա­րի­նե­լի է ա­ռա­քի­նի հո­գին։ Շնորհ­նե­րի վրա շնորհ է ա­մոթ­խած կի­նը, և հա­մար­ժեք կշիռ չկա նրա զուսպ հո­գու հա­մար։