2022 թվականի հունվարի 18-ից, տևական դադարից հետո, irates.am կայքը վերսկսում է աշխատանքը: Շնորհակալ ենք մեր ընթերցողներին, ովքեր այս ընթացքում շարունակում էին հետևել կայքին:               
 
 • Դեպի մեծ բարերարի ծննդյան 180-ամյակը

  Դեպի մեծ բարերարի ծննդյան 180-ամյակը

  18.01.2022| 18:20
  XIX դ․ կեսերին փարիզահայությունը փոքրաթիվ էր, այստեղ էին գտնվում հիմնականում պոլսահայ վաճառականներ, ուսանողներ և այլք, իսկ ձևավորված համայնք գոյություն չուներ։ Կազմակերպչական տեսակետից հենց եկեղեցին պետք է ստանձներ գաղթավայրի ձևավորման գործառույթը, և Աստծո սեփական տաճար ունենալու առաջին փորձերն արվեցին 1854 թ․ և 1865-ին։
 • Ինչի՞ց է մահացել Չինգիզխանը իրականում

  Ինչի՞ց է մահացել Չինգիզխանը իրականում

  16.02.2021| 09:04
  Եթե ավանդությունը ճիշտ է, Չինգիզխանի մահից հետո նրա գերեզմանը պղծվել է: Հազարավոր զինվորներ ձիերով կոխոտել են նրա շիրիմը՝ մինչև գերեզմանից հետք չի մնացել:
 • Հունաստանը վերականգնում է Օլիմպիական Զևսի տաճարը

  Հունաստանը վերականգնում է Օլիմպիական Զևսի տաճարը

  12.02.2021| 20:51
  Հունաստանի մշակույթի և սպորտի նախարար Լինա Մենդոնին այցելել է Օլիմպիական Զևսի տաճար, որտեղ այժմ վերականգնման աշխատանքներ են իրականացվում, հայտնում է Greek City Times-ը:
 • «Ե­թե ու­զում եմ մե­կին ե­րիցս ա­նի­ծել, թող փոքր ազ­գի թա­գա­վոր դառ­նա»

  «Ե­թե ու­զում եմ մե­կին ե­րիցս ա­նի­ծել, թող փոքր ազ­գի թա­գա­վոր դառ­նա»

  18.12.2020| 01:05
  Ե­գիպ­տո­սի Ա­լեք­սանդ­րիա քա­ղա­քից հայ­րե­նա­դարձ­վե­լուց հե­տո (1948) տաս­նա­մյա մի տղեկ ինչ ի­մա­նար, որ տա­րի­ներ անց դառ­նա­լու է ՀՀ մշա­կույ­թի նա­խա­րար, ան­վա­նի գրող, դրա­մա­տուրգ, հրա­պա­րա­կա­խոս՝ միա­ժա­մա­նա­կյա իր գոր­ծու­նեու­թյամբ գրա­կան-մշա­կու­թա­յին կյան­քի կազ­մա­կերպ­ման ան­բա­սիր վար­քի տեր մշակ:
 • «Յու­րա­քան­չ­յուր Էն­վեր փա­շա ու­նի իր Հա­կոբ Մել­քու­մո­վը»

  «Յու­րա­քան­չ­յուր Էն­վեր փա­շա ու­նի իր Հա­կոբ Մել­քու­մո­վը»

  15.12.2020| 00:35
  Վեր­նագ­րա­յին այս տո­ղը վերց­ված է հայտ­նի հրա­պա­րա­կա­խոս, հե­ռուս­տա­վար Վլա­դի­միր Սո­լո­վյո­վի բարձ­րա­ձայ­նու­մից, որն ամ­բող­ջու­թյամբ մեջ­բե­րում եմ՝ ան­ձի նկատ­մամբ հար­գանքս ու խո­նար­հումս հա­վաս­տե­լով նաև նրա լու­սան­կա­րի զե­տե­ղու­մով։
 • Թա­վիշն ի­րոք շատ-շատ է

  Թա­վիշն ի­րոք շատ-շատ է

  15.12.2020| 00:19
  Ըն­դա­մենն ա­միս­ներ ա­ռաջ այս իշ­խա­նու­թյու­նը պատ­մա­բան­նե­րի հետ կա­տա­ղի կռիվ էր տա­լիս 2008-ի Մար­տի 1-ի ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը պատ­մու­թյան է­ջե­րում խմ­բագ­րե­լու, վե­րա­շա­րադ­րե­լու և ի­րենց քիմ­քին հար­մա­րեց­նե­լու հա­մար։ Այլ խոս­քով, պի­տի պատ­մու­թյու­նը գր­վեր այ­սօր­վա քրեա­կան գոր­ծե­րի հան­գույն։
 • 1920-ին թշնամուն հանձնվեց Կարսը, 2020-ին՝ Շուշին

  1920-ին թշնամուն հանձնվեց Կարսը, 2020-ին՝ Շուշին

  11.12.2020| 20:52
  Հայտնի արտահայտությունը, թե պատմությունը կրկնվելու սովորություն ունի, մեզ համար հատկապես հիմա ավելի է արդիական դարձել՝ ֆեյսբուքում «Կարս 1920- Շուշի 2020. ֆատալիստական սխալների զուգահեռներ» վերտառությամբ գրառման մեջ նշել է թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը:
 • Մի­գու­ցե հա­յե­րի թափ­ված ա­ր­յու­նը վեր­ջին կա­թի­լը կլի­նի և կօգ­նի ոչն­չաց­նե­լու այս հին ա­ր­յու­նար­բու պոռ­նիկ-կայս­րութ­յու­նը

  Մի­գու­ցե հա­յե­րի թափ­ված ա­ր­յու­նը վեր­ջին կա­թի­լը կլի­նի և կօգ­նի ոչն­չաց­նե­լու այս հին ա­ր­յու­նար­բու պոռ­նիկ-կայս­րութ­յու­նը

  11.12.2020| 02:33
  Հատ­ված բրի­տա­նա­ցի հե­տա­խույզ ԼՈՈՒ­ՐԵՆՍ Ա­ՐԱ­ԲԱ­ՑՈՒ հետ հար­ցազ­րույ­ցից, 1919 թ. («Armenians are impossible» – գր­ված է 1919 թ. Փա­րի­զում խա­ղաղ կոն­ֆե­րան­սի ժա­մա­նակ, ա­մե­րի­կա­ցի լրագ­րող Լին­կոլն Ստեֆ­ֆոր­դի կող­մից, ա­ռա­ջին ան­գամ հրա­պա­րակ­վել է 1931 թ. «Outlook and Independent» ամ­սագ­րում):
 • Իսրայելը բացել է Հերովդեսի պալատը

  Իսրայելը բացել է Հերովդեսի պալատը

  10.12.2020| 23:04
  Իսրայելի իշխանությունները Հերովդես թագավորի պալատ-ամրոցում՝ Հերոդիոնում, բացում են նախկինում այցելությունների համար արգելված շինությունները: Ըստ հնէաբանների՝ հենց այստեղ է թաղված Հերեվդեսը:
 • Առցանց ֆորում «Ճշմարտություն և պատասխանատվություն. Էթնիկական զտումները ժամանակակից դարում» թեմայով

  Առցանց ֆորում «Ճշմարտություն և պատասխանատվություն. Էթնիկական զտումները ժամանակակից դարում» թեմայով

  10.12.2020| 16:02
  Ցեղասպանության հանցագործության զոհերի հիշատակի ու արժանապատվության և այդ հանցագործության կանխարգելման միջազգային օրվա կապակցությամբ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը (ՀԲԸՄ) կազմակերպում է անչափ կարևոր առցանց ֆորում՝ «Ճշմարտություն և պատասխանատվություն. Էթնիկական զտումները ժամանակակից դարում» թեմայով։