• Կհե­ռա­նա՞ Մե­սին «Բար­սե­լո­նից»

  Կհե­ռա­նա՞ Մե­սին «Բար­սե­լո­նից»

  07.07.2020| 01:36
  Գնա­լով ա­վե­լի ու ա­վե­լի շատ են միս ու ա­րյուն ստա­նում խո­սակ­ցու­թյուն­ներն այն մա­սին, որ «Բար­սե­լո­նի» ա­վագ Լիո­նել Մե­սին պատ­րաստ­վում է լքե­լու կա­տա­լո­նյան ա­կումբն ու տե­ղա­փոխ­վե­լու իր նախ­կին մար­զիչ Խո­սեպ Գվար­դիո­լա­յի գլ­խա­վո­րած «Ման­չեստր Սի­թի»:
 • Կառլ­սենն ան­գե­րա­զան­ցե­լի է

  Կառլ­սենն ան­գե­րա­զան­ցե­լի է

  07.07.2020| 01:35
  Աշ­խար­հի չեմ­պիոն նոր­վե­գա­ցի Մագ­նուս Կառլ­սե­նը հաղ­թել է շախ­մա­տի Chessable Masters առ­ցանց մր­ցա­շա­րում: Եզ­րա­փակ­չում նրա մր­ցա­կիցն է ե­ղել Նի­դեռ­լանդ­նե­րը ներ­կա­յաց­նող Ա­նիշ Գի­րին: Հան­դի­պումն ա­վարտ­վել է 3,5-2,5 հաշ­վով: 150 հա­զար ԱՄՆ դո­լա­րի մր­ցա­նա­կա­յին ֆոնդ ու­նե­ցող Chessable Masters-ը Կառլ­սե­նի կազ­մա­կեր­պած շախ­մա­տա­յին մր­ցա­շա­րի եր­րորդ փուլն էր:
 • Չա­նելն ա­նե­լուց լավ էր

  Չա­նելն ա­նե­լուց լավ էր

  07.07.2020| 01:34
  Չնա­յած վեր­նա­գի­րը հա­մա­ր­յա թե չա­րեն­ց­յան է ստաց­վել՝ բա­նաս­տեղ­ծի ին­տիմ կյան­քում ե­ղած չա­փա­զանց կոնկ­րետ դր­վա­գի ա­նուղ­ղա­կի հի­շա­տա­կու­մով, այ­դու­հան­դերձ, բո­լոր դեպ­քե­րում մտ­քե­րովդ մեղ­սա­վոր բա­ներ չանց­կաց­նեք։
 • Կայծակը հարվածել է պատանի ֆուտբոլիստին

  Կայծակը հարվածել է պատանի ֆուտբոլիստին

  06.07.2020| 20:07
  Համացանցում հրապարակվել է պատանի ֆուտբոլիստի շանթահարվելու պահը: Korrespondet.net կայքը գրում է, որ կայծակից տուժած պատանին «Знамя Труда» ֆուտբոլային ակումբի խաղացող 16-ամյա Իվան Զաբորովսկին է:
 • Բեքհեմի «Aston Martin-ին վաճառվում է կես միլիոն դոլարով

  Բեքհեմի «Aston Martin-ին վաճառվում է կես միլիոն դոլարով

  06.07.2020| 20:05
  Բրիտանացի հայտնի ֆուտբոլիստ Դեյվիդ Բեքհեմի նախկին ավտոմեքենան աճուրդի է հանվել: Այս մասին գրում է Auto Trader կայքը:
 • «Վարժ­վում եմ հե­ռա­վար ե­ղա­նա­կով աշ­խա­տե­լուն»

  «Վարժ­վում եմ հե­ռա­վար ե­ղա­նա­կով աշ­խա­տե­լուն»

  03.07.2020| 01:05
  Վե­րա­դառ­նում եմ աշ­խա­տան­քի և կյան­քին: Ինչ­պես ձեզ­նից շա­տե­րը, ես էլ եմ վարժ­վում հե­ռա­վար ե­ղա­նա­կով աշ­խա­տե­լուն: Ի­դեա­լա­կան չէ, բայց շատ ժա­մա­նակ կա­րե­լի է խնա­յել: Մյուս նո­րու­թյունն այն է, որ ես վեր­ջերս այն­քան շատ եմ պատ­րաս­տում, որ վեր­ջա­պես սկ­սել եմ այն­պի­սի ու­տեստ­ներ պատ­րաս­տել, ո­րոնք են­թա­կա են ու­տե­լու:
 • «Ես այս­պես չէի խո­սի, ե­թե ի­րա­վի­ճա­կը կա­յուն լի­ներ»

  «Ես այս­պես չէի խո­սի, ե­թե ի­րա­վի­ճա­կը կա­յուն լի­ներ»

  03.07.2020| 01:04
  Սե­րե­նա ՈՒի­լյամ­սի մարզ­չի կար­ծի­քով՝ Միա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րի թե­նի­սի բաց ա­ռաջ­նու­թյան անց­կա­ցու­մը հար­ցա­կա­նի տակ է, քա­նի որ ԱՄՆ-ում, մաս­նա­վո­րա­պես մր­ցա­շա­րի մայ­րա­քա­ղաք Նյու Յոր­քում, Covid-19-ով հի­վանդ­նե­րի թի­վը շա­րու­նա­կում է ա­ճել։
 • «Ես ցա­վում եմ Գրիզ­մա­նի հա­մար»

  «Ես ցա­վում եմ Գրիզ­մա­նի հա­մար»

  03.07.2020| 01:02
  «Բար­սե­լո­նի» գլ­խա­վոր մար­զիչ Կի­կե Սե­տիենն «Աթ­լե­տի­կո­յի» հետ խա­ղից հե­տո, որն ա­վարտ­վել է ոչ-ո­քի (2-2), խո­սել է Ան­տուան Գրիզ­մա­նին քիչ խա­ղա­ժա­մա­նակ տրա­մադ­րե­լու մա­սին: Վեր­ջին ան­գամ ֆրան­սիա­ցին թի­մի կազ­մում լիար­ժեք հան­դի­պում անց­կաց­րել է հու­նի­սի 16-ին, երբ կա­տա­լո­նա­կան ա­կում­բը խա­ղում էր «Լե­գա­նե­սի» դեմ (2-0):
 • Չոր­սից ե­րե­քը՝ 11-մետ­րա­նո­ցից

  Չոր­սից ե­րե­քը՝ 11-մետ­րա­նո­ցից

  03.07.2020| 01:02
  Կար­ծես թե սահ­ման­ված կարգ է դառ­նում, որ նա­խօ­րեին, նա­խորդ տու­րում գրանդ­նե­րից մե­կի դեմ ըմ­բոս­տա­ցա­ծը հա­ջորդ հան­դի­պու­մը պի­տի պար­տադ­րա­բար տա­նուլ տա։ Հի­շենք նա­խորդ տու­րի «Սել­տա»-Բար­սե­լոն» դի­մա­կա­յու­թյու­նը, երբ խա­ղա­վար­տին Յա­գո Աս­պա­սը հա­վա­սա­րեց­րեց հա­շիվն ու կա­տա­լո­նյան ա­կում­բից կոր­զեց նրա հա­մար այն­քան թանկ միա­վոր­ներ՝ գու­ցե թե չեմ­պիո­նա­կան գին ու­նե­ցող, ու ինչ­պես «Բար­սե­լո­նի» դեմ այդ­պես ըմ­բոս­տա­ցած, ա­ղյու­սա­կի ստո­րին հո­րի­զո­նա­կան­նե­րում գտն­վող «Սել­տան» ան­փա­ռու­նակ պար­տու­թյուն կրեց ի­րե­նից էլ ներքև գտն­վող «Մա­լյոր­կա­յից»՝ զի­ջե­լով խայ­տա­ռակ 1։5 հաշ­վով։
 • Հենրիխ Մխիթարյանը երկարաձգել է «Ռոմա»-ի հետ պայմանագիրը

  Հենրիխ Մխիթարյանը երկարաձգել է «Ռոմա»-ի հետ պայմանագիրը

  01.07.2020| 21:42
  Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը կմնա «Ռոմա»-ում մինչև ընթացիկ մրցաշարի ավարտը, իտալական ակումբը հայտարարել է, թե պայմանավորվել են «Արսենալ»-ի հետ երկարաձգել նրա վարձակալության պայմանագիրը։