• ՈՒ՞մ ձեռ­քում կհայտն­վի Ազ­գա­յին ար­խի­վը

  ՈՒ՞մ ձեռ­քում կհայտն­վի Ազ­գա­յին ար­խի­վը

  11.09.2020| 01:01
  Ողջ նա­խա­րա­րու­թյու­նը մեր­ձա­վոր­նե­րով ո­ղո­ղած ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­րար Ռուս­տամ Բա­դա­սյա­նը, ո­րի ղե­կա­վար­ման շր­ջա­նում Հա­յաս­տա­նի դա­տաի­րա­վա­կան հա­մա­կարգն անտ­րա­մա­բա­նա­կան, ան­հաս­կա­նա­լի ո­րո­շում­նե­րի, նա­խագ­ծե­րի է­պի­կենտ­րոն է դար­ձել, քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րը սկ­սել են «ար­դա­րա­դա­տու­թյուն» թե­լադ­րել, կար­ծես բո­լոր «վնգս­տա­ցող» դա­տա­վոր­նե­րին «հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րով» փո­խա­րի­նել էր, ա­մե­նուր ի­րա­վա­կա­նու­թյան բարձր նշա­ձող էր սահ­մա­նել, մնա­ցել էր միայն Ազ­գա­յին ար­խի­վի տնօ­րեն Ա­մա­տու­նի Վի­րա­բյա­նին աշ­խա­տան­քից ա­զա­տե­լը։
 • «Ճղճղոցը» լռեցրին

  «Ճղճղոցը» լռեցրին

  10.09.2020| 22:10
  Այն միջոցներով, «սիմվոլներով», որով երկուսուկես տարի առաջ «հեղափոխականները» եկան իշխանության, այսօր հասարակության համար արդեն ատելի են դարձել։ Գյումրեցիները շատ հետաքրքիր ձևով որոշել են ոչնչացնել 2018֊ի ապրիլ֊մայիս ամիսներին քաղաքական զարգացումների ժամանակ հաճախ կիրառվող միջոցներից մեկը։
 • Նավալնիի գործում շատ հանելուկներ կան

  Նավալնիի գործում շատ հանելուկներ կան

  10.09.2020| 09:29
  Ռուս ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի մահափորձում շատ հարցականներ կան: Մոսկվան ու Բեռլինը վիճում են գործի մեկնաբանության մենաշնորհի շուրջ:
 • «Գյումրին ինձ համարում է իր երախտավորը»

  «Գյումրին ինձ համարում է իր երախտավորը»

  09.09.2020| 22:53
  Մանկաբարձ, գինեկոլոգ, ՀՀ վաստակավոր բժիշկ, Գյումրու պատվավոր քաղաքացի, Գյումրի քաղաքի երախտավոր և իր խոսքով ասած՝ իր քաղաքը անչափ սիրող ԼԵՆՆԱԳԱՆՑԻ Ֆելիքս Գրիգորյանն իր երջանիկ մանկության, իմաստալից ու պատվով հաղթահարվող դժվար ճանապարհի մասին միշտ նույն պատրաստակամությամբ ու սիրով է պատմում։
 • Ինչ հիմ­նա­վոր­մամբ են վար­ձավ­ճար­նե­րը բարձ­րաց­նում

  Ինչ հիմ­նա­վոր­մամբ են վար­ձավ­ճար­նե­րը բարձ­րաց­նում

  09.09.2020| 10:37
  Հա­մա­վա­րա­կի ստեղ­ծած խն­դիր­նե­րը շա­րու­նա­կում են լար­ված պա­հել մեր տն­տե­սու­թյու­նը։ Չնա­յած մար­դիկ զրկ­վել են աշ­խա­տան­քից, բիզ­նես­ներ են փակ­վում, քա­ղա­քա­ցի­նե­րի սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան վի­ճա­կը նա­խան­ձե­լի չէ, նոր հար­ված­նե­րը, սա­կայն, կար­ծես առջևում են։
 • ՍԴ-ի հար­ցով իշ­խա­նու­թ­յու­նը խոր ճգ­նա­ժա­մի մեջ է

  ՍԴ-ի հար­ցով իշ­խա­նու­թ­յու­նը խոր ճգ­նա­ժա­մի մեջ է

  09.09.2020| 10:34
  Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի ո­րոշ դա­տա­վո­րնե­րին մի կերպ պաշ­տո­նանկ ա­րած իշ­խա­նու­թյուն­ներն այժմ էլ մի կերպ դա­տա­վոր­ներ են փոր­ձում ընտ­րել:
 • Ծա­մած­ռուկն ու նրա ա­նար­գան­քը

  Ծա­մած­ռուկն ու նրա ա­նար­գան­քը

  08.09.2020| 00:28
  Սույն տար­վա օ­գոս­տո­սի 14-ին, ժ. 16.21 րո­պեին Մա­մու­լի շեն­քի առջևի կա­նաչ սի­զա­մար­գը ջրում էր «Զիլ» մակ­նի­շի ջրա­տար մե­քե­նան, կա­նաչ հա­մազ­գեստ հա­գած եր­կու այ­գե­պան­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ։
 • «Սրա՞ հա­մար իշ­խա­նու­թ­յան բեր­վեց Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը»

  «Սրա՞ հա­մար իշ­խա­նու­թ­յան բեր­վեց Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը»

  08.09.2020| 00:19
  Կա­լի­ֆոռ­նիա­յում օ­րերս ըն­դու­նել են օ­րենք, ըստ ո­րի, նվա­զեց­վել է 14-17 տա­րե­կան ե­րե­խա­յի հետ օ­րալ կամ (և) ա­նալ սեք­սով զբաղ­վող­նե­րի պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը, ե­թե ե­րե­խան ինք­նա­կամ է մաս­նակ­ցել սե­ռա­կան ակ­տին, և ե­թե մե­ծա­հա­սա­կի և ան­չա­փա­հա­սի տա­րի­քա­յին տար­բե­րու­թյու­նը 10 տա­րուց պա­կաս է։
 • Կորոնավիրուսի դեմ ռուսական պատվաստանյութի արդյունքները

  Կորոնավիրուսի դեմ ռուսական պատվաստանյութի արդյունքները

  07.09.2020| 10:41
  Վերջերս նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ ռուս գիտնականների խումբը covid-19-ից դեմ պատվաստանյութ է մշակել, որը կարգավորիչ մարմինները երաշխավորել են կիրառման համար, համենայն դեպս, Ռուսաստանում:
 • ՁԻԱՀ-ի կենտրոնի նախկին տնօրեն Սամվել Գրիգորյանը դատի է տվել Առողջության նախարարությանը

  ՁԻԱՀ-ի կենտրոնի նախկին տնօրեն Սամվել Գրիգորյանը դատի է տվել Առողջության նախարարությանը

  06.09.2020| 21:24
  ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Սամվել Գրիգորյանը ցանկանում է դատական կարգով վերականգնել իր խախտված աշխատանքային իրավունքները։ Այս մասին 168.am-ը տեղեկացել է «Դատալեքս» դատական տեղեկատվական համակարգից։