• Բո­լոր դեպ­քե­րում պի­տի ա­սել՝ բա­րի գա­լուստ, «Էն­ֆիլդ»

  Բո­լոր դեպ­քե­րում պի­տի ա­սել՝ բա­րի գա­լուստ, «Էն­ֆիլդ»

  21.02.2020| 02:02
  Ըն­թա­ցիկ շա­բա­թով տր­վեց Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի փլե­յօ­ֆյան հան­դի­պում­նե­րի մեկ­նար­կը: Ճիշտ է, թե­պետ եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րը մեզ բարձր ֆուտ­բո­լի հետ հան­դիպ­ման հա­ճույ­քից չեն զր­կել, սա­կայն, բո­լոր դեպ­քե­րում, Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գան մի այլ կար­գի բան է, կր­քե­րի մի այլ կար­գի բա­խում:
 • Հի­մա էլ «Ա­միե­նը»

  Հի­մա էլ «Ա­միե­նը»

  18.02.2020| 12:32
  Կյան­քը հա­մոզ­չո­րեն ցույց է տա­լիս՝ ե­թե ոչ գրանդ ա­կումբ­նե­րի, ա­պա մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղ­յու­սա­կի միջ­նա­մա­սում կամ հետ­նա­մա­սում ե­ղած­նե­րի մեջ միշտ էլ կգտն­վի մե­կը, ո­րը կա­րո­ղա­ցա­ծի չա­փով կջա­նա այս աշ­խար­հի «երևե­լի­նե­րին» ցույց տալ խեց­գե­տին­նե­րի ձմեռ­ման վայ­րը։ Այս ան­գամ այս կերպ խի­զա­խել է «Ա­միե­նը» ու հա­մա­ր­յա մոտ էր «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նին» խա­րա­կի­րիի մղե­լուն։ Սա­կայն ան­ցած հանգս­տ­յան օ­րե­րը միայն այս դի­մա­կա­յութ­յամբ չեն ա­ռանձ­նա­ցել։ Սուր մր­ցակ­ցու­թ­յուն­ներ են գրանց­վել ֆրան­սիա­կա­նի մեկ այլ դի­մա­կա­յութ­յու­նում, հան­գու­ցա­յին նշա­նա­կու­թ­յամբ առ­ճա­կա­տում է ե­ղել սկու­դե­տեում, ի դեմս «Ռեալ»-«Բե­տիս» մր­ցակ­ցու­թ­յան՝ զար­գա­ցում­նե­րի ընդ­հա­նուր տրա­մա­բա­նու­թ­յու­նից դուրս չի մնա­ցել և լա լի­գան։ Այժմ՝ ա­ռա­վել հան­գա­մա­նա­լից։
 • «Մանչեսթեր Սիթին» զրկվել է եվրոպական ակումբային մրցաշարերին մասնակցելու իրավունքից

  «Մանչեսթեր Սիթին» զրկվել է եվրոպական ակումբային մրցաշարերին մասնակցելու իրավունքից

  16.02.2020| 14:32
  Անգլիայի Պրեմիեր Լիգայի գործող չեմպիոն «Մանչեսթեր Սիթին» երկու տարով զրկվել է եվրոպական ակումբային մրցաշարերին մասնակցելու իրավունքից:
 • «Լավ հաշ­վե­տար­ներ միշտ էլ պետք են»

  «Լավ հաշ­վե­տար­ներ միշտ էլ պետք են»

  14.02.2020| 02:35
  Հայտ­նի է, որ սպոր­տում ահ­ռե­լի մե­ծու­թյան գու­մար­ներ են շր­ջա­նառ­վում: Ա­հա թե նաև ին­չու են թի­մե­րը շա­հագր­գռ­ված հաղ­թա­կան մր­ցե­լույթ­նե­րով, իսկ հաղ­թե­լու հա­մար պար­տադր­ված ես տի­րա­պե­տե­լու ո­լոր­տի մա­սին ու շուրջ ամ­բող­ջա­կան տե­ղե­կույ­թին: Սա­կայն ինք­նին հաս­կա­նա­լի է, որ այն սկու­տե­ղի վրա ոչ մեկն էլ չի մա­տու­ցի: Հետևա­բար այդ ին­ֆոր­մա­ցիան ու­նե­նա­լու հա­մար, հարկ ե­ղած դեպ­քում, պար­տադր­ված ես դի­մե­լու և ծայ­րա­հեղ քայ­լե­րի: Զո­րօ­րի­նակ… լր­տե­սու­թյան:
 • Երե­քում էլ հաղ­թա­նակ 1:0 հաշ­վով

  Երե­քում էլ հաղ­թա­նակ 1:0 հաշ­վով

  14.02.2020| 02:32
  Ի­տա­լիա­յի գա­վա­թի կի­սաեզ­րա­փակ­չի «Ին­տեր»-«Մի­լան» ա­ռա­ջին դի­մա­կա­յու­թյու­նում հաղ­թա­նակ են տո­նել հյու­րե­րը: Հան­դիպ­ման միակ գո­լը խփել է Ֆա­բիան Ռուի­սը: Պա­տաս­խան խա­ղը կա­յա­նա­լու է մար­տի 5-ին: Հի­շեց­նենք, որ տիտ­ղո­սի գոր­ծող տի­րա­կա­լը Հռո­մի «Լա­ցիոն» է:
 • Ընդ­հա­նուր հաշ­վար­կով՝ ե­րեք ոս­կե մե­դալ

  Ընդ­հա­նուր հաշ­վար­կով՝ ե­րեք ոս­կե մե­դալ

  14.02.2020| 02:31
  Հա­յաս­տա­նի հու­նահ­ռո­մեա­կան ո­ճի ըմ­բիշ­նե­րի փայ­լուն մր­ցե­լույ­թով է Հռո­մում ա­վարտ­վել Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյու­նը: Ընդ­հա­նուր հաշ­վար­կով մե­րոնք նվա­ճել են չորս մե­դալ, ո­րից եր­կուսն ա­մե­նա­բարձր հար­գի է, եր­կու­սը՝ բրոն­զե:
 • Արթուր Ալեքսանյանը դարձավ Եվրոպայի հնգակի չեմպիոն

  Արթուր Ալեքսանյանը դարձավ Եվրոպայի հնգակի չեմպիոն

  13.02.2020| 14:06
  Հռոմում ավարտվեց հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնությունը: Հայաստանը նվաճեց 4 մեդալ՝ 2 ոսկե և 2 բրոնզե: Գևորգ Ղարիբյանն ու Արթուր Ալեքսանյանը դարձան Եվրոպայի չեմպիոններ, Կարեն Ասլանյանն ու Կարապետ Չալյանը՝արծաթե մեդալակիրներ:
 • Արթուր Ալեքսանյանը դուրս եկավ Եվրոպայի առաջնության քառորդ եզրափակիչ

  Արթուր Ալեքսանյանը դուրս եկավ Եվրոպայի առաջնության քառորդ եզրափակիչ

  11.02.2020| 23:46
  Օլիմպիական խաղերի, աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը Եվրոպայի ըմբշամարտի առաջնության 1/8 եզրափակիչում 7:1 հաշվով առավելության հասավ թուրք Չենկ Իլդեմի նկատմամբ և դուրս եկավ Եվրոպայի առաջնության քառորդ եզրափակիչ:
 • Պահ­պա­նեց չեմ­պիո­նա­կան գո­տին

  Պահ­պա­նեց չեմ­պիո­նա­կան գո­տին

  11.02.2020| 04:08
  Պրո­ֆե­սիո­նալ բռնց­քա­մար­տի մինչև 50,8 կգ քա­շա­յին կար­գում հան­դես ե­կող Ար­տյոմ Դալ­լա­քյա­նը, ո­րը ներ­կա­յաց­նում է ՈՒկ­րաի­նան, վե­նե­սուե­լա­ցի Խոս­բեր Պե­րե­սի հետ մար­տում պաշտ­պա­նել է WBA վար­կա­ծով աշ­խար­հի չեմ­պիո­նի տիտ­ղո­սը:
 • Ցա­վոք, Մե­սին հա­վերժ չէ

  Ցա­վոք, Մե­սին հա­վերժ չէ

  11.02.2020| 04:07
  Goal.com-ի տե­ղե­կաց­մամբ՝ Բրա­զի­լիա­յի հա­վա­քա­կա­նի նախ­կին հար­ձակ­վող Ռի­վալ­դոն կար­ծիք է հայտ­նել, որ կա­տա­լո­նա­կան «Բար­սե­լո­նը» պետք է վե­րա­դառ­նա իր հայ­րե­նա­կից Նեյ­մա­րին գնե­լու տար­բե­րա­կին։