Ասում են...

Ասում են...
09.10.2020 | 00:17

...թե պա­տե­րազ­մա­կան այս օ­րե­րին երկ­րի ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան ղե­կա­վա­րի փո­փո­խու­թյու­նը չա­փա­զանց շատ հար­ցեր է ծնում, հատ­կա­պես հի­մա, երբ Փա­շի­նյա­նը դար­ձյալ «դա­վա­ճան­նե­րի» փնտր­տու­քի մեջ է։ Ա­սում են նաև, թե այս փո­փո­խու­թյունն ուղ­ղորդ­ված է դր­սից և մի նոր իշ­խա­նա­փո­խու­թյան նա­խա­պատ­րաս­տա­կան շր­ջա­նի սկիզբ կա­րող է լի­նել։ Ա­մեն դեպ­քում շատ հե­տաքր­քիր շր­ջա­դար­ձի մա­սին է փաս­տում այս պաշ­տո­նան­կու­թյու­նը։

Դիտվել է՝ 16782

Մեկնաբանություններ

f="hy Արա Մինասյան/1410080636">Ռազմական
«Ցավալի ու ամոթալի է, երբ ականատես ենք լինում, թե ինչպես են շրջում Հայոց պատմության ամենախայտառակ էջը»
«Ցավալի ու ամոթալի է, երբ ականատես ենք լինում, թե ինչպես են շրջում Հայոց պատմության ամենախայտառակ էջը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթxxx

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան