Ասում են...

Ասում են...
18.09.2020 | 00:32

…թե ԼՀԿ-ն նա­խա­ձեռ­նեց ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րի հրա­ժա­րա­կա­նի պա­հան­ջը խոր­հր­դա­րա­նում, բայց «մուշ­տի» կե­րավ ԲՀԿ-ն՝ իր ղե­կա­վա­րով հան­դերձ։ Ի­րա­կա­նում հենց Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին էր պետք այդ քն­նար­կու­մը, և խոր­հր­դա­րա­նում հար­ցը պետք է բարձ­րաց­ներ ի­րեն հա­վա­տա­րիմ ընդ­դի­մա­դիր ու­ժը։ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հետ սուրճ խմող Էդ­մոն Մա­րու­քյանն էլ հենց, նախ­կին թի­մակ­ցի հոր­դո­րով, ո­րո­շեց օգ­նել կա­ռա­վա­րու­թյա­նը և խմոր­վող գոր­ծըն­թաց­նե­րի շո­գե­քար­շը դառ­նալ։ Ա­սում են` ա­ռա­ջի­կա­յում այլ հրա­ժա­րա­կան­նե­րի պա­հանջ էլ է լի­նե­լու, քա­նի որ Փա­շի­նյա­նը վե­րա­կա­ռու­ցում է իր թի­մը։

Դիտվել է՝ 10793

Մեկնաբանություններ

员謤铡談斋斩铡战盏铡斩/1603142058" data-send="false" data-layout="button_count" data-show-faces="false">

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթxxx

Չա­րը ե­լել է շա­լակն աշ­խար­հի, հա­յը աշ­խարհն է շա­լա­կած տա­նում
Չա­րը ե­լել է շա­լակն աշ­խար­հի, հա­յը աշ­խարհն է շա­լա­կած տա­նում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթxxx

Չա­րը ե­լել է շա­լակն աշ­խար­հի, հա­յը աշ­խարհն է շա­լա­կած տա­նում
Չա­րը ե­լել է շա­լակն աշ­խար­հի, հա­յը աշ­խարհն է շա­լա­կած տա­նում