• Իրենք էլ են զզ­վել

  Իրենք էլ են զզ­վել

  10.07.2020| 00:34
  Եր­կու տա­րի ա­ռաջ «Ոս­տի­կա­նը մերն է» լո­զուն­գով «քայ­լող­նե­րը» փո­ղո­ցից ե­կան իշ­խա­նու­թյան, ու շատ չան­ցած պարզ­վեց, որ «մե­րոն­քա­կան» ոս­տի­կա­նը պար­տա­վոր է են­թարկ­վել միայն իշ­խա­նու­թյան ցան­կա­ցած հրա­հան­գի՝ ան­տե­սե­լով քա­ղա­քա­ցու շա­հե­րը։
 • Առանց կրա­կի ծուխ չի լի­նում

  Առանց կրա­կի ծուխ չի լի­նում

  10.07.2020| 00:21
  Այս օ­րե­րին հա­կա­ռու­սա­կան տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի հա­մա­տեքս­տում բա­վա­կան ու­շագ­րավ տե­ղե­կու­թյուն հա­ղոր­դե­ցին մեզ։ Ի դեպ, վկա­յա­կո­չե­լով ռու­սա­կան աղ­բյուր­նե­րը, այ­սինքն այդ մտա­հո­գու­թյուն­ներն այն­տեղ կան։
 • «Իմ քայ­լը» կտա­պա­լի ընդ­դի­մու­թ­յան նա­խա­ձեռ­նած քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վի ստեղ­ծու­մը

  «Իմ քայ­լը» կտա­պա­լի ընդ­դի­մու­թ­յան նա­խա­ձեռ­նած քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վի ստեղ­ծու­մը

  10.07.2020| 00:19
  Խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թյան՝ «Բա­ր­գա­վաճ Հա­յաս­տան» և «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյուն­նե­րի նա­խա­ձեռ­նած քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վը, որ պետք է կո­րո­նա­վի­րու­սով պայ­մա­նա­վոր­ված հա­մա­վա­րա­կի հան­գա­մանք­ներն ու­սում­նա­սի­րի, ըստ երևույ­թին, չի ձևա­վոր­վի:
 • «Մենք գտել ենք հա­ղոր­դակց­ման ձևա­չափ»

  «Մենք գտել ենք հա­ղոր­դակց­ման ձևա­չափ»

  10.07.2020| 00:09
  Հու­լի­սի 10-28-ին Երևա­նում կա­յա­նա­լիք «Music 20» առ­ցանց մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տո­նին մաս­նակ­ցե­լու հա­մար տար­բեր եր­կր­նե­րից Հա­յաս­տան են գա­լու հայտ­նի ե­րա­ժիշտ­ներ։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  10.07.2020| 00:07
  Եր­կար տա­րի­ներ ղե­կա­վա­րե­լով ԵՊՀ Եվ­րո­պա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րի կենտ­րո­նը, կրե­լով այդ ար­ժե­քա­յին հա­մա­կար­գը և մաս­նա­կից լի­նե­լով Հա­յաս­տա­նում այդ ար­ժեք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյանն ու ամ­րապ­նդ­մա­նը, ինձ մոտ առն­վազն տա­րա­կու­սանք է ա­ռա­ջաց­նում Եվ­րո­պա­կան միու­թյան, Եվ­րո­պա­յի խոր­հր­դի և այլ հե­ղի­նա­կա­վոր կա­ռույց­նե­րի այն բա­ցա­հայտ և ան­թա­քույց ա­ջակ­ցու­թյու­նը, որ ցու­ցա­բեր­վում է Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ա­պօ­րի­նի և հան­ցա­վոր գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի նկատ­մամբ։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  10.07.2020| 00:07
  ...թե Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը եր­բեք պաշ­տո­նանկ չի ա­նի ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նին, ան­գամ ե­թե ողջ հայ ազ­գին վեր­ջինս քշի կա­ռափ­նա­րան:
 • ԲԴԽ-ն մերժեց Ռուստամ Բադասյանին

  ԲԴԽ-ն մերժեց Ռուստամ Բադասյանին

  09.07.2020| 21:22
  Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր հրապարակեց իր որոշումը Վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդության վերաբերյալ, որը ներկայացրել էր արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ ԲԴԽ-ը որոշեց մերժել միջնորդությունը։
 • Նիկոլ Փաշինյանի որդին զորացրվել է

  Նիկոլ Փաշինյանի որդին զորացրվել է

  09.07.2020| 21:21
  Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆեյսբուքի իր էջում գրել է․ «Այսօր մեր զինվոր որդին զորացրվեց եւ վերադառնում է տուն։ Բարի ծառայություն մեր բոլոր նորակոչիկներին եւ զինվորներին, բարի վերադարձ ծառայությունն ավարտած մեր բոլոր զինվորներին։ Ի գիտություն – Զորամասի ներսում ժամկետային զինծառայողները դիմակ չեն կրում, որովհետեւ ապրում են մեկ ընտանիքի կանոնով»:
 • Մանֆրեդ Վեբեր. ԵՄ-ին Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները պատմական սխալ էին

  Մանֆրեդ Վեբեր. ԵՄ-ին Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները պատմական սխալ էին

  09.07.2020| 21:20
  Եվրամիությունը պետք է դադարացնի անդամակցության շուրջ բանակցությունները Թուրքիայի հետ, որը պատմական սխալ էր՝ հայտարարել է Եվրախորհրդարանի խոշորագույն կուսակցության՝ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Մանֆրեդ Վեբերը։
 • Հունաստանում առաջարկում են Աթաթուրքի տունը դարձնել պոնտոսցի հույների ցեղասպանության թանգարան

  Հունաստանում առաջարկում են Աթաթուրքի տունը դարձնել պոնտոսցի հույների ցեղասպանության թանգարան

  09.07.2020| 21:19
  Ստամբուլում սուրբ Սոֆյայի տաճարի շուրջ ստեղծված իրադրությունը Հունաստանի և Թուրքիայի երկկողմ հարաբերությունների հարց է, և Աթենքը պետք է կոշտ պատասխան տա, որը կհասկանան Անկարայում՝ հայտարարել է Հունաստանի խորհրդարանական կուսակցություններից մեկի ներկայացուցիչ Տանասիս Միլոնասը: