«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • ԱՀԿ-ն զգուշացնում է կորոնավիրուսի պանդեմիայի նոր պիկի վտանգի մասին

  ԱՀԿ-ն զգուշացնում է կորոնավիրուսի պանդեմիայի նոր պիկի վտանգի մասին

  27.05.2020| 11:03
  ԱՀԿ-ն գտնում է, որ կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը աշխարհում կարող է կտրուկ աճել ցանկացած պահի: Եթե առաջ ԱՀԿ-ն նախազգուշացնում էր 2020-ի աշնանը պանդեմիայի երկրորդ ալիքի մասին, հիմա՝ գտնում է, որ առաջին ալիքը դեռ չի ավարտվել:
 • Անհա­պաղ դա­դա­րեց­նել հա­սա­րա­կա­կան տրանս­պոր­տի աշ­խա­տան­քը, պաշ­տո­նանկ ա­նել պա­րետ Ա­վի­ն­յա­նին և նա­խա­րար Թո­րո­ս­յա­նին

  Անհա­պաղ դա­դա­րեց­նել հա­սա­րա­կա­կան տրանս­պոր­տի աշ­խա­տան­քը, պաշ­տո­նանկ ա­նել պա­րետ Ա­վի­ն­յա­նին և նա­խա­րար Թո­րո­ս­յա­նին

  26.05.2020| 00:58
  Բա­ցի վե­րոն­շյա­լից, անհ­րա­ժեշտ է վե­րա­կանգ­նել մի շարք սահ­մա­նա­փա­կում­ներ, անվ­տան­գու­թյան կա­նոն­նե­րի պահ­պան­ման նկատ­մամբ ոչ թե ձևա­կան, այլ ի­րա­կան վե­րահս­կո­ղու­թյուն ի­րա­կա­նաց­նել: Եվ սա դեռ` նվա­զա­գույ­նը:
 • Ամե­նա­հուժ­կու «ընդ­դի­մու­թ­յու­նը» վի­րուսն է

  Ամե­նա­հուժ­կու «ընդ­դի­մու­թ­յու­նը» վի­րուսն է

  26.05.2020| 00:20
  Ոչ մի ընդ­դի­մա­դիր ուժ չէր կա­րող այ­սօր­վա իշ­խա­նու­թյան ողջ դեմ­քը հան­րու­թյա­նը այն­պես ցույց տալ, ինչ­պես հա­մա­վա­րակն ա­րեց։ Կո­րո­նա­վի­րու­սը շատ դա­ժան վար­վեց ու ըն­դա­մե­նը 2 ամ­սում իշ­խա­նու­թյան կա­ռա­վար­ման ա­պաշ­նոր­հու­թյունն ամ­բող­ջու­թյամբ ջրի ե­րես դուրս բե­րեց։ ՈՒ Փա­շի­նյա­նի իշ­խա­նու­թյու­նը, ո­րի հիմ­քը նախ­կին­նե­րին թի­րա­խա­վո­րելն է և նրան­ցով հան­րու­թյա­նը վա­խեց­նե­լը, չկա­րո­ղա­ցավ կռիվ տալ վի­րու­սի դեմ, մաշ­վեց ու են­թարկ­վեց նրան։
 • Դիմակների ու կարգախոսների միջև

  Դիմակների ու կարգախոսների միջև

  22.05.2020| 11:03
  Հոգեբաններն ուսումնասիրել են՝ ինչպես են մարդիկ իրենց դրսևորում կորոնավիրուսի ժամանակ: Վարքագծի երկու տիպ անհանգստություն է հարուցում՝ գրում է Յանե Կիզելբախը Der Spiegel-ում:
 • «Այս խառ­նաշ­փո­թը հի­շեց­նում է գլ­խա­վոր փորձ` աշ­խար­հա­կար­գը փո­խե­լու ներ­կա­յա­ցու­մից ա­ռաջ»

  «Այս խառ­նաշ­փո­թը հի­շեց­նում է գլ­խա­վոր փորձ` աշ­խար­հա­կար­գը փո­խե­լու ներ­կա­յա­ցու­մից ա­ռաջ»

  22.05.2020| 01:20
  Մի քա­նի տա­րի ա­ռաջ H1N1 վա­րակն էր ահ ու սար­սափ տա­րա­ծում ժո­ղովր­դի մեջ, այ­սօր` Covid 19-ը։ Վեր­ջերս ՀՀ պե­րի­նա­տո­լո­գիա­յի, ման­կա­բար­ձու­թյան և գի­նե­կո­լո­գիա­յի ինս­տի­տու­տի գի­տու­թյան գծով փոխտ­նօ­րեն, բժշ­կա­գի­տու­թյան դոկ­տոր Ար­մեն Բլ­բու­լյա­նը իր հար­ցազ­րույց­նե­րից մե­կում անդ­րա­դառ­նա­լով այս խնդ­րին, նշել էր, որ տա­րի­ներ ա­ռաջ հետևու­թյուն­ներ չար­վե­ցին։ Ի՞նչ պետք է ար­վեր և ի՞նչ պետք է ար­վի այ­սօր։
 • Սեփական ոլորտը թողած, հեգնում է

  Սեփական ոլորտը թողած, հեգնում է

  21.05.2020| 22:06
  Երբ այսօր առողջապահության նախարարը սեփական ոլորտի խնդիրները թողած, էլ չենք ասում, վիրուսի կառավարումը ձախողած, քաղաքական հայտարարություններին է արձագանքում, լրիվ հասկանում ես, թե ինչու է մեր երկրում հանրային առողջությունն այս վիճակում։
 • Արսեն Թորոսյան. Վաղվանից ասիմպտոմ դեպքերով պացիենտները չեն հոսպիտալացվի

  Արսեն Թորոսյան. Վաղվանից ասիմպտոմ դեպքերով պացիենտները չեն հոսպիտալացվի

  21.05.2020| 13:44
  Վաղվանից չեն հոսպիտալացվի այն քաղաքացիները, որոնց մոտ կախտորոշվի կորոնավիրուս, բայց փաստացի բուժման կարիք չեն ունենա՝ ասուլիսում ասաց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։
 • Հարբուխը կարող է օգնել կորոնավիրուսի դեմ պայքարին

  Հարբուխը կարող է օգնել կորոնավիրուսի դեմ պայքարին

  21.05.2020| 10:03
  Ձեր իմունային համակարգը, գուցե, արդեն պատրաստ է կորոնավարակին գրոհել, նույնիսկ եթե դուք ընդամենը հարբուխ եք տարել: Գիտնականները գտել են բջիջներ, որ կարող են պայքարել նոր կորոնավարակի դեմ, այլ կորոնավիրուսներով վարակված մարդկանց արյան մեջ, որ ունեցել են հարբուխի ախտանիշներ՝ գրում է Թոմ Ուիպլը The Times-ում:
 • Պեկինը մեղադրվում է լրտեսության մեջ

  Պեկինը մեղադրվում է լրտեսության մեջ

  19.05.2020| 12:49
  ԱՄՆ-ը նախազգուշացրել է չինական արդյունաբերական լրտեսության ալիքի մասին՝ ուղղված Covid-19-ի դեմ պատվաստանյութ մշակող լաբորատորիաների ու հետազոտական ինստիտուտների դեմ և ռիսկերի, որ այդ սպառնալիքը ներկայացնում է աշխատանքի համար:
 • «Ե­թե սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի վե­րա­ցումն էա­պես վատ­թա­րաց­նի ի­րա­վի­ճա­կը, պետք է լի­նեն պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան են­թարկ­ված ան­ձինք»

  «Ե­թե սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի վե­րա­ցումն էա­պես վատ­թա­րաց­նի ի­րա­վի­ճա­կը, պետք է լի­նեն պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան են­թարկ­ված ան­ձինք»

  19.05.2020| 01:40
  Երևա­նի պե­տա­կան բժշ­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ու­սա­նող, «Ա­ռա­ջի­նը՝ Հա­յաս­տան» նա­խա­ձեռ­նող խմ­բի ան­դամ ՏԻԳ­ՐԱՆ Ա­ԼԵՔ­ՍԱ­ՆՅԱ­ՆԸ կա­մա­վո­րա­կան հի­մունք­նե­րով օգ­նել է կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված­նե­րին՝ հեր­թա­պա­հու­թյուն է ի­րա­կա­նաց­րել հա­մալ­սա­րա­նա­կան հի­վան­դա­նոց­նե­րում։