«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Բյուրականի աստղադիտարանը՝ համավարակի ժամանակ

  Բյուրականի աստղադիտարանը՝ համավարակի ժամանակ

  27.05.2020| 13:54
  ՀՀ ԳԱԱՎ. Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի աստղադիտարանը տեղեկացնում է, որ չնայած դժվարինժ ամանակներին՝աստղադիտարանը շարունակում է կանոնավոր կերպով իրականացնել իր գիտական և այլ գործունեությունը՝ պահպանելով, իհարկե, անվտանգության բոլոր կանոնները։
 • Հեռավար «ԴասԱ» հանդիպում՝ «Անկախության սերունդ» ծրագրի մասնակիցների հետ

  Հեռավար «ԴասԱ» հանդիպում՝ «Անկախության սերունդ» ծրագրի մասնակիցների հետ

  26.05.2020| 17:13
  Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը վարեց հերթական հեռավար «ԴասԱ» հանդիպումը։ Այն նվիրված էր «Անկախության սերունդ» համերգին‚ որը տեղի էր ունեցել 2016 թվականի սեպտեմբերի 21-ին՝ ՀՀ Անկախության 25-րդ տարեդարձի օրը։ Ուղիղ եթերում մաեստրո Սմբատյանը հանդիպել է այն աշակերտների հետ, որոնք ելույթ են ունեցել «Անկախության սերունդ» նվագախմբի և երգչախմբի կազմում, և պատասխանել նրանց հարցերին։
 • «Քա­ղա­քի հա­մար են­թա­կա­ռուց­ված­քը նույն նշա­նա­կու­թ­յունն ու­նի, ինչ ա­ր­յու­նա­տար հա­մա­կար­գը՝ մարմ­նի հա­մար»

  «Քա­ղա­քի հա­մար են­թա­կա­ռուց­ված­քը նույն նշա­նա­կու­թ­յունն ու­նի, ինչ ա­ր­յու­նա­տար հա­մա­կար­գը՝ մարմ­նի հա­մար»

  26.05.2020| 01:08
  Ին­ժե­ներ-շի­նա­րար, բիզ­նե­սի կա­ռա­վար­ման մաս­նա­գետ ԱՐ­ՄԵՆ Ա­ՎԵ­ՏԻ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ զրույ­ցի թե­ման քա­ղա­քա­շի­նա­կան ո­լոր­տում առ­կա խն­դիր­ներն են ու դրանց հնա­րա­վոր լու­ծում­նե­րը։ Ի՞նչ է պետք, որ գոր­ծա­րար­նե­րը ներդ­րում ա­նեն, քա­ղա­քա­շի­նու­թյու­նը զար­գա­նա, Երևա­նում ապ­րե­լը դառ­նա հար­մա­րա­վետ։ Մեր զրու­ցա­կի­ցը մաս­նա­գի­տա­կան ու­շագ­րավ դի­տո­ղու­թյուն­ներ է ա­նում այս հար­ցե­րի շուրջ, նաև կոչ ուղ­ղում պատ­կան մար­մին­նե­րին։
 • Գրա­դա­րան­նե­րի վե­րա­բաց­ման աշ­խա­տան­քա­յին մո­դել­ներ

  Գրա­դա­րան­նե­րի վե­րա­բաց­ման աշ­խա­տան­քա­յին մո­դել­ներ

  26.05.2020| 01:05
  Գրա­դա­րան­նե­րը սպա­սում են աշ­խա­տանք­նե­րը վեր­սկ­սե­լու ի­րենց հեր­թին: Մե­կու­սաց­ման թեժ օ­րե­րին գրա­դա­րան­նե­րի աշ­խա­տա­կից­նե­րը ըն­թեր­ցո­ղի հետ կա­պը չկորց­նե­լու և մարդ­կանց պար­տադր­ված պա­րա­պուր­դը փոքր-ինչ թեթևաց­նե­լու հա­մար ներ­կա­յա­ցան տա­րաբ­նույթ առ­ցանց նա­խագ­ծե­րով:
 • «Նո­րա­րա­րու­թ­յու­նը, որ կի­րառ­վե­լու է, մեծ քայլ է ար­վես­տի և տեխ­նո­լո­գիա­յի երկ­խո­սու­թ­յան ա­ռու­մով»

  «Նո­րա­րա­րու­թ­յու­նը, որ կի­րառ­վե­լու է, մեծ քայլ է ար­վես­տի և տեխ­նո­լո­գիա­յի երկ­խո­սու­թ­յան ա­ռու­մով»

  26.05.2020| 01:00
  Հու­նի­սի 6-ին՝ Ա­րամ Խա­չատ­րյա­նի ծնն­դյան օ­րը‚ կմեկ­նար­կի Խա­չատ­րյա­նի ան­վան 16-րդ մի­ջազ­գա­յին մր­ցույ­թը։
 • «Եվրատեսիլ-2021»-ը Ռոտերդամում կանցկացվի

  «Եվրատեսիլ-2021»-ը Ռոտերդամում կանցկացվի

  25.05.2020| 23:17
  Երգի միջազգային հաջորդ ստուգատեսը՝ «Եվրատեսիլ-2021»-ը կանկացվի նիդերլանդական Ռոտերդամ քաղաքում: Այս մասին գրում է Korrespondent.net կայքը:
 • Հուշարձանները կվերականգնվեն

  Հուշարձանները կվերականգնվեն

  23.05.2020| 16:37
  ՀՀ կառավարությունը հաստատել է մշակութային մի շարք կառույցների ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և գիտանախագծային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության իրականացման փաթեթը, որն առաջարկվել է ԿԳՄՍ Նախարարության կողմից: Այդ նպատակով՝ ԿԳՄՍ Նախարարության վերաբաշխման միջոցով կհատկացվի 422500,5 հազար դրամ:
 • Անվճար վարպետաց դաս Անյա Լեխների հետ

  Անվճար վարպետաց դաս Անյա Լեխների հետ

  23.05.2020| 13:42
  Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի «Մաեստրո» վարպետաց դասերի շարք» նախագծի երրորդ դասը կվարի մեր ժամանակների ամենատաղանդավոր թավջութակահարուհիներից մեկը՝ Անյա Լեխները։
 • Խաչատրյանի անվան մրցույթի ընթացքում մենակատարն ու նվագախումբն առաջին անգամ համատեղ հանդես կգան հեռավար

  Խաչատրյանի անվան մրցույթի ընթացքում մենակատարն ու նվագախումբն առաջին անգամ համատեղ հանդես կգան հեռավար

  22.05.2020| 14:51
  Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթի պաշտոնական նվագախումբ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը սկսել է հունիսի 6-15-ն առցանց անցկացվելիք մրցույթի երրորդ փուլի կատարման համար նախատեսված Արամ Խաչատրյանի Ջութակի կոնցերտի ձայնագրությունները։
 • Սա­ր­յա­նա­կան ծա­ռի պար­սա­մ­յա­նա­կան պտու­ղը

  Սա­ր­յա­նա­կան ծա­ռի պար­սա­մ­յա­նա­կան պտու­ղը

  22.05.2020| 00:53
  Ալ­բերտ Պար­սա­մյա­նը բե­ղուն պտուղ էր։ Բնու­թյու­նը նրա նկատ­մամբ ան­սո­վոր բա­րե­հաճ էր, ին­չը փոր­ձու­թյան են­թար­կեց տա­կա­վին ե­րի­տա­սարդ նկար­չին։ Նա դեռ ման­կուց ջու­թակ էր նվա­գում, և շր­ջապ­տույ­տը նրան տես­նում էր նշա­նա­վոր բե­մա­հար­թակ­նե­րում։ Ե­րաժշ­տա­կան լսո­ղու­թյու­նը բա­ցա­ռիկ էր, կա­տա­րո­ղա­կան տեխ­նի­կան` փայ­լուն։