• Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քի մոտ 80 տո­կո­սը են­թարկ­վում է դեգ­րա­դա­ցիա­յի

  Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քի մոտ 80 տո­կո­սը են­թարկ­վում է դեգ­րա­դա­ցիա­յի

  23.06.2020| 01:41
  Մինչ երկ­րա­գուն­դը պայ­քա­րում է իր 1,5 մի­լիարդ հեկ­տար` յու­րա­հա­տուկ բու­սա­կան և կեն­դա­նա­կան աշ­խար­հով ա­նա­պա­տա­յին տա­րած­քը «բու­ժե­լու» հա­մար, ՄԱԿ-ի Գլ­խա­վոր ա­սամբ­լեան դեռևս 23 տա­րի ա­ռաջ՝ 1994 թվա­կա­նին, ըն­դու­նեց «Ա­նա­պա­տաց­ման դեմ պայ­քա­րի մա­սին ե­րաշ­տի և/կամ ա­նա­պա­տաց­ման են­թարկ­ված եր­կր­նե­րում, մաս­նա­վո­րա­պես` Աֆ­րի­կա­յում» կոն­վեն­ցիան, ո­րը ստո­րագ­րած ա­ռա­ջին եր­կր­նե­րից էր Հա­յաս­տա­նը:
 • Ֆրանսիան առաջարկում է Սահմանադրության մեջ ներառել գլոբալ տաքացման դեմ պայքարը

  Ֆրանսիան առաջարկում է Սահմանադրության մեջ ներառել գլոբալ տաքացման դեմ պայքարը

  22.06.2020| 09:01
  Հունիսի 21-ին քաղաքացիական կոնվենտը Ֆրանսիայի նախագահին է ներկայացրել բնապահպանական 150 նախաձեռնություն, որոնցից մեկն էլ Սահմանադրության մեջ գլոբալ տաքացման մասին դրույթ և օրենսդրության մեջ էկոցիդի (գենոցիդի նման) հոդվածներ ներառելն է:
 • Մեկ տար­վա ըն­թաց­քում պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը մա­տը մա­տին չեն խփել

  Մեկ տար­վա ըն­թաց­քում պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը մա­տը մա­տին չեն խփել

  12.06.2020| 02:06
  Սևանն այս տա­րի նույն­պես, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, կկա­նա­չի: Նման ա­հա­զանգ են հն­չեց­նում բնա­պահ­պան­նե­րը, ին­չը հաս­տա­տում է նաև Գե­ղար­քու­նի­քի մարզ­պետ Գնել Սա­նո­սյա­նը:
 • Հայաստանի կրկեսն առանց կենդանիների

  Հայաստանի կրկեսն առանց կենդանիների

  27.05.2020| 13:59
  Հանրային պահանջագրերի change.org հարթակում մեկնարկել է «Հայաստանի կրկեսն առանց կենդանիների» (Animal-Free Circuses in Armenia) խորագրով ստորագրահավաքը։
 • ԱՄՆ-ում երկգլխանի կրիա են գտել

  ԱՄՆ-ում երկգլխանի կրիա են գտել

  16.05.2020| 17:51
  ԱՄՆ Վիրջինիա նահանգի բնակիչները երկգլխանի կրիա են գտել ու այն հանձնել Կենդանի բնության թանգարանին: Այս մասին գրում է Daily Mail պարբերականը:
 • Ենոքավանի ընձառյուծին FPWC-ի տեսախցիկները ֆիքսել են նաև Արարատի և Վայոց ձորի մարզերում

  Ենոքավանի ընձառյուծին FPWC-ի տեսախցիկները ֆիքսել են նաև Արարատի և Վայոց ձորի մարզերում

  10.05.2020| 22:13
  Բնության համաշխարհային հիմնադրամ-Հայաստանի (WWF) ֆեյսբուքյան էջը հետաքրքիր փաստ է ներկայացրել Ենոքավանի ընձառյուծի անցած ճանապարհի մասին։ WWF-ի փորձագետներն ընձառյուծի նախշերը համեմատել են վերջին տարիներին Հայաստանում լուսանկարված մյուս ընձառյուծների հետ:
 • Ընձառյուծը «վերադարձել է» Տավուշի մարզ

  Ընձառյուծը «վերադարձել է» Տավուշի մարզ

  07.05.2020| 14:31
  Տավուշի մարզի Ենոքավան գյուղի տարածքում WWF Հայաստանի կողմից տեղադրված տեսախցիկներն ընձառյուծ են նկարահանել։
 • Ապրիլի 22-ը «Երկրի օրն» է

  Ապրիլի 22-ը «Երկրի օրն» է

  22.04.2020| 18:15
  Երկրի միջազգային օրը հռչակվել է ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի որոշմամբ: Օրվա նպատակն է համաշխարհային հանրության ուշադրությունը սևեռել շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրների ուղղությամբ և համատեղ ջանքերն ուղղել Երկիր մոլորակի պահպանության գործին։
 • Եվրոպայում նվազել է օդի աղտոտվածության ցուցանիշը

  Եվրոպայում նվազել է օդի աղտոտվածության ցուցանիշը

  21.04.2020| 10:46
  Նիդեռլանդների օդերևութաբանական ինստիտուտը վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում արբանյակներից օդի աղտոտվածության մասին տեղեկություններ է հավաքագրել:
 • Հա­մա­զաս­պ­յա­նի ծրա­գի­րը չի կա­րե­լի դուրս հա­նել երկ­րից

  Հա­մա­զաս­պ­յա­նի ծրա­գի­րը չի կա­րե­լի դուրս հա­նել երկ­րից

  21.04.2020| 00:52
  Ամ­բող­ջու­թյամբ կողմ եմ Հա­յաս­տա­նի տն­տե­սու­թյու­նը հա­մա­տեղ ջան­քե­րով ոտ­քի հա­նե­լու Հա­մա­զաս­պյա­նի կո­չին («Ի­րա­տես», թիվ 23): Դա հնա­րա­վոր է ի­րա­կա­նաց­նել «Հայ­կա­կան ժո­ղովր­դա­կան տեխ­նո­լո­գիա­ներ» միա­վոր­ման մի­ջո­ցով՝ շեշ­տը դնե­լով «Եր­կր­նե­րի հե­լիո­ֆի­կա­ցիա» և հայ­կա­կան ծագ­մամբ այլ ծրագ­րե­րի ի­րա­կա­նաց­ման վրա: