«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • ԱՀԿ-ն զգուշացնում է կորոնավիրուսի պանդեմիայի նոր պիկի վտանգի մասին

  ԱՀԿ-ն զգուշացնում է կորոնավիրուսի պանդեմիայի նոր պիկի վտանգի մասին

  27.05.2020| 11:03
  ԱՀԿ-ն գտնում է, որ կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը աշխարհում կարող է կտրուկ աճել ցանկացած պահի: Եթե առաջ ԱՀԿ-ն նախազգուշացնում էր 2020-ի աշնանը պանդեմիայի երկրորդ ալիքի մասին, հիմա՝ գտնում է, որ առաջին ալիքը դեռ չի ավարտվել:
 • Թրամփը՝ 100000 հեռացածների նախագահը

  Թրամփը՝ 100000 հեռացածների նախագահը

  27.05.2020| 10:59
  Թրամփի խորհրդականն անհանգստությամբ վերլուծում է հարցումները, որոնք վկայում են նրա քաղաքական աջակցության անկումը տարեցների ու նույնիսկ ավետարանչականների շրջանում՝ ոչ շատ, բայց բավարար, որ հարցականի տակ դնի նրա հաղթանակը նոյեմբերի ընտրություններում՝ գրում է Մարտին Կիլիանը Tages-Anzeiger-ում:
 • Արայիկ Հարությունյանը նոր նշանակումներ է կատարել

  Արայիկ Հարությունյանը նոր նշանակումներ է կատարել

  26.05.2020| 23:07
  Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մայիսի 26-ին ստորագրել է մի շարք հրամանագրեր: Արթուր Պետրոսյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ։
 • Ինչո՞ւ է Ռուսաստանը հետաքրքրվում պաղեստինյան ասպարեզով

  Ինչո՞ւ է Ռուսաստանը հետաքրքրվում պաղեստինյան ասպարեզով

  26.05.2020| 11:02
  Ստեղծվում է տպավորություն, որ Ռուսաստանը հետաքրքրվում է իսրայելա-պաղեստինյան կոնֆլիկտով ոչ այնքան այն պատճառով, որ շահագրգռված է լուծմամբ, որքան այն պատճառով, որ դա ևս մեկ ասպարեզ է, որտեղ ամերիկացիները հանձնում են դիրքերը, իսկ պաղեստինցիները որոնում են նոր ազդեցիկ գործընկեր՝՝ գրում է Ցվի Բարելը Haaretz-ում:
 • Կորոնավիրուս ու էկոնոմիկա՝ մեծ խաղ

  Կորոնավիրուս ու էկոնոմիկա՝ մեծ խաղ

  26.05.2020| 10:58
  Պանդեմիան պատճառ դարձավ համակարգերի դարակազմիկ մրցակցության: Խոսքը ազգի մակարդակի, գլոբալ հեղինակության ու իշխանության և ազատության մասին է՝ գրում է Դորտմունդի Տեխնիկական համալսարանի պրոֆեսոր Հենրիկ Մյուլլերը Der Spiegel-ում:
 • Ապրի­լ­յան պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ զին­վոր­նե­րը ո՛չ սո­ված են ե­ղել, ո՛չ էլ բա­հե­րով են կռ­վել

  Ապրի­լ­յան պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ զին­վոր­նե­րը ո՛չ սո­ված են ե­ղել, ո՛չ էլ բա­հե­րով են կռ­վել

  26.05.2020| 00:27
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում ձևա­վոր­ված Ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մի հան­գա­մանք­ներն ու­սում­նա­սի­րող ժա­մա­նա­կա­վոր քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վը գրե­թե ա­վար­տել է քն­նու­թյու­նը: Մնա­ցել են մեկ-եր­կու բարձ­րաս­տի­ճան նախ­կին պաշ­տո­նյա­ներ, ո­րոնց կլ­սի հանձ­նա­ժո­ղո­վը ու կսկ­սի պատ­րաս­տել սեպ­տեմ­բե­րին հրա­պա­րակ­վե­լիք եզ­րա­կա­ցու­թյուն-ար­ձա­նագ­րու­թյու­նը:
 • Ռազ­մա­կան պատ­րաս­տու­թ­յուն­նե­րի և փո­խա­դարձ սպառ­նա­լիք­նե­րի ե­ռուն շր­ջան աշ­խար­հում

  Ռազ­մա­կան պատ­րաս­տու­թ­յուն­նե­րի և փո­խա­դարձ սպառ­նա­լիք­նե­րի ե­ռուն շր­ջան աշ­խար­հում

  26.05.2020| 00:23
  Հա­րա­վա­յին Ա­մե­րի­կա­յում ԱՄՆ-ի քա­ղա­քա­կա­նու­թյունն անս­պա­սե­լիո­րեն իս­կա­կան նոկ­դաուն, գու­ցե նաև թեթևա­կի նո­կա­ուտ է ստա­ցել։ Վե­նե­սուե­լա­յի նա­խա­գահ Նի­կո­լաս Մա­դու­րոն լրագ­րող Խոր­խե Խես­տո­սո­յին ա­սել է, որ ԱՄՆ-ի ու Վե­նե­սուե­լա­յի երկ­խո­սու­թյու­նը լիո­վին դա­դա­րել է՝ բա­ցատ­րե­լով, թե ին­չու։ 
 • «Պետք է պատ­րաստ լի­նենք ցան­կա­ցած սցե­նա­րի»

  «Պետք է պատ­րաստ լի­նենք ցան­կա­ցած սցե­նա­րի»

  26.05.2020| 00:19
  Ադր­բե­ջա­նում մա­յի­սի 18-22-ին անց­կաց­ված լայ­նա­ծա­վալ օ­պե­րա­տիվ-մար­տա­վա­րա­կան զո­րա­վար­ժու­թյա­նը ներգ­րավ­վել էին մինչև 10 հա­զար զին­ծա­ռա­յող, 120 միա­վոր տանկ և զրա­հա­տեխ­նի­կա, 30 միա­վոր մար­տա­կան ա­վիա­ցիա, տար­բեր նշա­նա­կու­թյան ա­նօ­դա­չու թռ­չող սար­քեր և այն։ «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նման տե­ղե­կու­թյուն փո­խան­ցեց ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ ՎԻ­ՏԱ­ԼԻ ՄԱՆ­ԳԱ­ՍԱ­ՐՅԱՆԸ։
 • «Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը պրո­ֆե­սիո­նալ քան­դա­րար է, մեծ աղմ­կա­րար ու նույն­քան մեծ խառ­նա­կիչ»

  «Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը պրո­ֆե­սիո­նալ քան­դա­րար է, մեծ աղմ­կա­րար ու նույն­քան մեծ խառ­նա­կիչ»

  26.05.2020| 00:15
  «Ի­րա­տե­սի» հյուրն է ԱԺ նախ­կին պատ­գա­մա­վոր ՍԱՄ­ՎԵԼ ՖԱՐ­ՄԱՆ­ՅԱ­ՆԸ։
 • Ապո­թեոզ-կուլ­մի­նա­ցիա-ֆի­նալ

  Ապո­թեոզ-կուլ­մի­նա­ցիա-ֆի­նալ

  26.05.2020| 00:08
  Ի՞նչ է նշա­նա­կում ա­պո­թեոզ: Աստ­վա­ծա­ցում: Ի սկզ­բա­նե հույն հե­րոս­նե­րի ու Հռո­մի տի­րա­կալ­նե­րի: Թատ­րո­նում ա­պո­թեո­զը ներ­կա­յաց­ման վեր­ջին տե­սա­րանն է, երբ բո­լոր դե­րա­սան­նե­րը բե­մում են: Միով բա­նիվ՝ զար­գաց­ման վեր­ջին փու­լը՝ կուլ­մի­նա­ցիան: Ա­մեն ին­չի: Կուլ­մի­նա­ցիան փոխ­հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի շր­ջա­դարձն է, ի­րա­վի­ճա­կի ա­վար­տը՝ ֆի­նա­լը: Ֆի­նի­տա լա կո­մե­դիա, կամ տրա­գե­դիա: