• Սեր՝ «ժանտախտի» օրերին. լուսանկարներ

  Սեր՝ «ժանտախտի» օրերին. լուսանկարներ

  31.07.2020| 21:11
  «Արթուն ու զգոն կանգնիր, սահմանից այն կողմ թշնամին է: Սովորիր չքնել վտանգի ժամանակ»,- ապրիլյան քառօրյա պատերազմի ժամանակ մտածում էր Սերգեյ Գրիգորյանը:
 • «Այս­տեղ բո­լոր սահ­ման­նե­րը վե­րա­ցած են՝ մայ­րա­պետ, բուժ­քույր, բժիշկ, տնօ­րեն»

  «Այս­տեղ բո­լոր սահ­ման­նե­րը վե­րա­ցած են՝ մայ­րա­պետ, բուժ­քույր, բժիշկ, տնօ­րեն»

  31.07.2020| 01:39
  Թթի հյութ, պաշ­տետ՝ թթի կամ խա­ղո­ղի հյու­թով ու ա­ղա­ցած ըն­կույ­զով, գրե­թե նույն բա­ղադ­րու­թյամբ սու­ջուխ, այս­պես կոչ­ված՝ Արևե­լյան քաղց­րա­վե­նիք։ Ա­ռանց հա­վե­լում­նե­րի այս ա­նու­շե­ղե­նը պատ­րաստ­վում է արևա­յին տեխ­նո­լո­գիա­յով, և արևի ճա­ռա­գայթ­նե­րի ազ­դե­ցու­թյու­նից սնն­դա­նյու­թե­րի մեջ ա­ռա­ջա­նում են վի­տա­մին­ներ, հատ­կա­պես D վի­տա­մին, որն ընդ­հան­րա­պես օգ­տա­կար է, կո­րո­նա­վի­րու­սի դեպ­քում ՝ ա­ռանձ­նա­պես։
 • Երբ առ­կա է քա­ղա­քա­ցիա­կան բարձր գի­տակ­ցու­թ­յու­նը

  Երբ առ­կա է քա­ղա­քա­ցիա­կան բարձր գի­տակ­ցու­թ­յու­նը

  31.07.2020| 01:15
  Հար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, բնակ­վե­լով Գեր­մա­նիա­յի Դաշ­նու­թյան Հես­սե­նի երկ­րա­մա­սում, ու­շա­դիր հետևում ենք Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յիս ի­րա­վի­ճա­կին` կապ­ված կո­րո­նա­վի­րու­սի հա­մա­վա­րա­կի տա­րած­ման ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի հետ, ո­րի հա­մար չա­փա­զանց մտա­հոգ­ված ենք։
 • Ինք­նա­խա­բեու­թ­յան դրսևո­րում­ներ

  Ինք­նա­խա­բեու­թ­յան դրսևո­րում­ներ

  31.07.2020| 00:58
  Փոր­ձե­ցի այս­տե­ղից-այն­տե­ղից ի մի բե­րել մինչև հի­մա covid-19-ի դեմ պայ­քա­րի հա­մար մեզ հատ­կաց­ված տա­րա­տե­սակ օգ­նու­թյուն­նե­րը` բժշ­կա­կան սար­քերն ու գոր­ծիք­նե­րը, դե­ղո­րայքն ու դի­մակ­նե­րը և, ան­շուշտ, փո­խանց­ված ֆի­նան­սա­կան հոս­քե­րը։ Բան դուրս չե­կավ։
 • ԱՀԿ տնօրենը հայտարարրել է COVID-19-ի պանդեմիայի ուժեղացման մասին

  ԱՀԿ տնօրենը հայտարարրել է COVID-19-ի պանդեմիայի ուժեղացման մասին

  30.07.2020| 09:21
  ԱՀԿ գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյսուսը հուլիսի 27-ին հայտարարեց, որ «պանդեմիան շարունակում է արագանալ»՝ «վերջին 6 շաբաթում դեպքերը կրկնապատկվել են»:
 • ԱՀԿ. Կորոնավիրուսային պանդեմիան աշխարհում ուժեղանում է

  ԱՀԿ. Կորոնավիրուսային պանդեմիան աշխարհում ուժեղանում է

  27.07.2020| 23:24
  ԱՀԿ գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսը հայտարարել է, որ աշխարհում ուժգնանում է նոր կորոնավիրուսով պայմանավորված հիվանդության պանդեմիան՝անցած 6 շաբաթում դեպքերի թիվը գրեթե կրկնապատկվել է՝ մոտենալով 16 միլիոնի, իսկ մահվան դեպքերի թիվը գերազանցել է 640 հազարը:
 • «Կորոնավիրուսային համավարակ-քաղած դասեր»

  «Կորոնավիրուսային համավարակ-քաղած դասեր»

  27.07.2020| 23:16
  Հուլիսի 25-ին տեղի է ունեցել «Կորոնավիրուսային համավարակ - քաղած դասեր» խորագրով առցանց գիտաժողովը, որը կազմակերպել է Մասնագիտական զարգացման միջազգային կենտրոնը՝ Հայ օգնության ֆոնդի (ՀՕՖ), Ամերիկայի հայ բժիշկ-մասնագետների միության (AAHPO) ևՀայ-Ամերիկյան Բժշկական Միությանֆինանսական աջակցությամբ։
 • ԱՄՆ-ն 472 մլն դոլար է տրամադրել Նուբար Աֆեյանի՝ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի մշակմամբ զբաղվող Moderna ընկերությանը

  ԱՄՆ-ն 472 մլն դոլար է տրամադրել Նուբար Աֆեյանի՝ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի մշակմամբ զբաղվող Moderna ընկերությանը

  27.07.2020| 13:19
  ԱՄՆ-ում գործող Moderna կենսատեխնոլոգիական ընկերությունը, որի հիմնադիրն ու ղեկավարը ամերիկահայ գործարար Նուբար Աֆեյանն է, ԱՄՆ կառավարությունից հավելյալ 472 մլն դոլար է ստացել կորոնավիրուսային վարակի դեմ պատվաստանյութի ստեղծմանն աջակցելու նպատակով:
 • Բորիս Ջոնսոն. Մենք չէինք հասկանում կորոնավիրուսը

  Բորիս Ջոնսոն. Մենք չէինք հասկանում կորոնավիրուսը

  26.07.2020| 10:44
  Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ընդունել է, որ պանդեմիայի սկզբից իր կառավարությունը «չէր հասկանում կորոնավիրուսը»:
 • Կյանք փր­կող պատ­վաս­տա­ն­յու՞թ, թե՞ «ճա­գար­ներ» փոր­ձար­կում­նե­րի հա­մար

  Կյանք փր­կող պատ­վաս­տա­ն­յու՞թ, թե՞ «ճա­գար­ներ» փոր­ձար­կում­նե­րի հա­մար

  24.07.2020| 00:57
  Օ­րերս ՌԴ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը հայ­տա­րա­րե­ցին, որ կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ պատ­վաս­տա­նյու­թի ե­րեք փոր­ձան­մուշ հա­ջող փոր­ձար­կում են ան­ցել։ Չնա­յած այս հան­գա­ման­քին Հա­յաս­տա­նի ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը դեռ չի շտա­պում պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­ներ ձեռք բե­րել ՌԴ-ի հետ՝ այդ պատ­վաս­տա­նյու­թից ու­նե­նա­լու հա­մար։