«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • «Կո­րո­նա­վի­րու­սից հե­տո իշ­խա­նու­թ­յու­նը ներ­թի­մա­յին պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան հետ կա­ռե­րես­վի, բայց և հան­րու­թ­յա­նը պա­տաս­խան­ներ կտա»

  «Կո­րո­նա­վի­րու­սից հե­տո իշ­խա­նու­թ­յու­նը ներ­թի­մա­յին պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յան հետ կա­ռե­րես­վի, բայց և հան­րու­թ­յա­նը պա­տաս­խան­ներ կտա»

  14.04.2020| 00:43
  Մի կողմ թող­նե­լով այն հար­ցը, թե որ­քան ու­շա­ցած կա­րե­լի է հա­մա­րել ար­դեն այ­սօր լրա­ցող ար­տա­կարգ դրու­թյան ռե­ժի­մի սահ­մա­նու­մը, այ­դու­հան­դերձ պետք է փաս­տենք, որ ստեղծ­ված պայ­ման­նե­րում այդ ռե­ժի­մը` որ­պես գոր­ծի­քա­կազմ, ա­մե­նաար­դյու­նա­վետ­նե­րից մեկն է։ «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նման տե­սա­կետ հայտ­նեց քա­ղա­քա­գետ ԿՆՅԱԶ ՍԱ­ՐՈ­ՅԱ­ՆԸ։
 • Ցե­ղաս­պա­նու­թ­յուն ի­րա­կա­նաց­րած, ոճ­րա­գործ երկ­րից ո­չինչ չու­նե՞նք պա­հան­ջե­լու

  Ցե­ղաս­պա­նու­թ­յուն ի­րա­կա­նաց­րած, ոճ­րա­գործ երկ­րից ո­չինչ չու­նե՞նք պա­հան­ջե­լու

  14.04.2020| 00:34
  «Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի բարձր հո­վա­նու ներ­քո Հան­րա­պե­տու­թյան հրա­պա­րա­կում «Դըմփ-դըմփ-հու՜» հե­ղա­փո­խա­կան օ­պե­րա­յի բե­մադ­րու­թյամբ և հե­ղա­փո­խու­թյան եր­գիչ Հրա­գի ան­զու­գա­կան կա­տար­մամբ կմեկ­նար­կի «Քա­ղա­քա­ցու օր» մի­ջո­ցա­ռու­մը»:
 • Կի­լո­մետ­րե­րով ձգ­վող բեռ­նա­տար­նե­րի կու­տա­կում­ներ կան

  Կի­լո­մետ­րե­րով ձգ­վող բեռ­նա­տար­նե­րի կու­տա­կում­ներ կան

  14.04.2020| 00:24
  Բագ­րա­տա­շե­նի սահ­մա­նա­յին ան­ցա­կե­տի մոտ՝ հայ-վրա­ցա­կան սահ­մա­նին, հա­րյու­րա­վոր բեռ­նա­տար ավ­տո­մե­քե­նա­նե­րի կու­տա­կում­ներ են։ Բեռ­նա­տար­նե­րի հեր­թը ձգ­վում է կի­լո­մետ­րե­րով։ Այս մե­քե­նա­նե­րի վա­րորդ­ներն օ­րե­րով սպա­սում են, որ­պես­զի կա­րո­ղա­նան հա­տել սահ­մա­նը։ Եվ այս ի­րա­վի­ճակն ար­դեն մի քա­նի շա­բաթ է։
 • Մարդկությունը պետք է գիտակցի՝ առաջընթացի ու երջանկության երաշխիքը Աստծով ապրված կյանքն է, որ դառնում է օրհնության, ուժի ու զորության աղբյուր. Ամենայն հայոց կաթողիկոս

  Մարդկությունը պետք է գիտակցի՝ առաջընթացի ու երջանկության երաշխիքը Աստծով ապրված կյանքն է, որ դառնում է օրհնության, ուժի ու զորության աղբյուր. Ամենայն հայոց կաթողիկոս

  12.04.2020| 16:38
  Քրիստոսի Հրաշափառ Հարությունը մեր Սուրբ Եկեղեցու երանաշնորհ հայրերը սքանչելի օրհներգությամբ են փառաբանել գեղեցկահյուս աղոթքներում ու շարականներում՝ բերելով մեր ժողովրդին կյանքի անսպառ հույսի և փրկության ավետիսը. «Դու ես, Քրիստոս, մարդկային ազգի կյանքն ու հարությունը»։
 • Ում հավատալ

  Ում հավատալ

  10.04.2020| 19:33
  Մեր իշխանություններից հնարավոր չէ գլուխ հանել։ Վարակվածների թվի առաջին քիչ տվյալից հետո Նիկոլ Փաշինյանն ազդարարեց, եթե այսպես շարունակվի մի քանի օր, հնարավոր է շուտով անցնենք բնականոն կյանքին։
 • ՈՒղ­տի պա­րը կամր­ջի՞ն է բռ­նում

  ՈՒղ­տի պա­րը կամր­ջի՞ն է բռ­նում

  10.04.2020| 12:40
  Աստ­ված հո­գա­ցել էր Ա­դա­մի բո­լոր հոգ­սե­րը. դրախ­տում գե­ղեց­կու­թյան նիր­վա­նա էր։ Մե­նակ էր Ա­դա­մը։ Կո­ղոսկ­րից Աստ­ված ըն­կեր հա­նեց նրա հա­մար, սա­կայն զգու­շաց­րեց` չու­տել չա­րի ծա­ռից: Կե­րավ, թաքն­վեց: Աստ­ված նա­յեց, տե­սավ` դրախ­տը դա­տարկ է։ Ձայն տվեց` ու՞ր ես, Ա­դա՛մ: Ա­դա­մը դուրս ե­կավ թաքս­տո­ցից, ա­ռաջ ե­կավ ու ա­սաց` ա­հա ես, Տեր: Բայց դա ար­դեն այլ Ա­դամ էր, որ պետք է վտար­վեր դրախ­տից:
 • Վարդագույն գերլուսին- 2020

  Վարդագույն գերլուսին- 2020

  08.04.2020| 11:42
  Ապրիլի 8-ի գիշերը կլինի 2020-ի գլխավոր գերլուսինը՝ Լուսնի սկավառակը կթվա ավելի մեծ ու մոտ, քան սովորաբար: Ի՞նչ է վարդագույն գերլուսինը ու ինչու՞ է այդպես կոչվում: Գերլուսինը լիալուսինն է, որ համընկնում է Լուսնի՜ իր ուղեծրի ամենամոտ կետով Երկրի կողքից անցնելուն:
 • Ճապոնիան արտակարգ դրություն սահմանեց՝ 1 ամիս

  Ճապոնիան արտակարգ դրություն սահմանեց՝ 1 ամիս

  07.04.2020| 11:04
  Ճապոնիան պատրաստվում է արտակարգ դրություն սահմանել կորոնավիրուսի տարածման պատճառով: Հնարավոր է՝ արդեն երեքշաբթի՝ հաղորդում են Ռեյտերսը և Ֆրանս պրեսը՝ հղում անելով Ճապոնիայի լրատվամիջոցներին:
 • Մերկելը վերադարձավ, Ջոնսոնը՝ ոչ

  Մերկելը վերադարձավ, Ջոնսոնը՝ ոչ

  04.04.2020| 11:16
  Ապրիլի 3-ին Անգելա Մերկելը վերադարձավ կանցլերի աշխատասենյակ՝ նա ստիպված էր ինքնամեկուսանալ:
 • Խո­հա­նո­ցով զար­մա­ցած կա­նայք ու նար­դի խա­ղա­ցող տղա­մար­դիկ

  Խո­հա­նո­ցով զար­մա­ցած կա­նայք ու նար­դի խա­ղա­ցող տղա­մար­դիկ

  31.03.2020| 01:29
  Չգի­տեմ՝ Հա­յաս­տա­նում ի­րա­կա­նում քա­նի մարդ է ան­սա­ցել իշ­խա­նու­թյան կամ պա­րե­տի կոչ-հոր­դո­րին ու մնա­ցել տա­նը, բայց որ հա­սա­րա­կու­թյան մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը լուրջ չի վե­րա­բեր­վում «կա­րան­տին» կոչ­վող երևույ­թին, ան­վի­ճե­լի փաստ է: