«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Դժ­գոհ են Ռուս­տամ Բա­դա­ս­յա­նից

  Դժ­գոհ են Ռուս­տամ Բա­դա­ս­յա­նից

  23.06.2020| 01:28
  «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան՝ նա­խորդ շա­բաթ­վա ա­վար­տին տե­ղի ու­նե­ցած նիս­տի ժա­մա­նակ, ո­րին մաս­նակ­ցել է վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, օ­րա­կար­գում է ե­ղել նաև ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­րար Ռուս­տամ Բա­դա­սյա­նի հար­ցը: «Ի­րա­տե­սի» տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով՝ իմ­քայ­լա­կան­նե­րին խս­տա­գույնս ան­հան­գս­տաց­նում է այն հան­գա­ման­քը, որ դա­տաի­րա­վա­կան ո­լոր­տում իշ­խա­նու­թյու­նը մե­կը մյու­սից հետևից ձա­խո­ղում­ներ է գրան­ցում: «Ձա­խո­ղում աս­վա­ծը, ի­հար­կե, իշ­խա­նու­թյան դի­տան­կյու­նով է ձա­խո­ղում:
 • ՍԴ-ին գո­նե վա­րա­կի դեմ պայ­քա­րում չմե­ղադ­րեք

  ՍԴ-ին գո­նե վա­րա­կի դեմ պայ­քա­րում չմե­ղադ­րեք

  23.06.2020| 01:17
  Պատ­կե­րաց­րեք մի վի­րա­բույժի, ո­րը հի­վան­դի հա­րա­զատ­նե­րին նա­խա­պես խոս­տա­ցել էր, թե նրա ա­ռող­ջու­թյան հա­մար ա­մեն ինչ կա­նի, նշ­տա­րը վերց­րել ու խառ­նում է հի­վան­դի փո­րո­տի­քը՝ վնա­սե­լով բո­լոր օր­գան­նե­րը։ Այս­պես է նաև մեր երկ­րում, որ­տեղ իշ­խա­նու­թյունն ան­գամ նոր­մալ բժիշկ էլ չէ, իսկ հի­վան­դը՝ եր­կի­րը, ծայ­րա­հեղ ծանր վի­ճա­կում է։
 • Ով լիներ, որ չհպարտանար

  Ով լիներ, որ չհպարտանար

  22.06.2020| 23:03
  Այսօր խորհրդարանական մեծամասնությունը կրկին տարերքի մեջ էր։ Սահամանդրական փոփոխությունների նախագիծը երկու ընթերցմամբ ու միաձայն ընդունեցին՝ խախտելով հենց այդ սահմանադրությունը։
 • Ոստի­կա­նը ոչ թե մեր, այլ օր­վա իշ­խա­նու­թ­յան սպա­սար­կուն է

  Ոստի­կա­նը ոչ թե մեր, այլ օր­վա իշ­խա­նու­թ­յան սպա­սար­կուն է

  19.06.2020| 00:53
  Չգի­տեմ՝ ոս­տի­կա­նը մերն է, թե ոչ, բայց մի բան հս­տակ է՝ նրա գոր­ծե­լաո­ճը չի փոխ­վում: Ա­րա­րա­տի մարզ­պետ Գա­րիկ Սարգ­սյա­նի ա­կան­ջը կան­չի` «ոս­տի­կա­նու­թյու­նը միշտ էլ օր­վա իշ­խա­նու­թյանն է ծա­ռա­յում»:
 • ԱԱԾ աշխատակիցները խուզարկություն են անում Գագիկ Ծառուկյանի տանը

  ԱԱԾ աշխատակիցները խուզարկություն են անում Գագիկ Ծառուկյանի տանը

  14.06.2020| 14:56
  ԱԱԾ-ն խուզարկություն է իրականացնում ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի Առինջում գտնվող առանձնատանը, ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերի միջոցով հայտարարեցին խմբակցության պատգամավորները:
 • Եվրոպացիները ցանկանում են իշխանությանը պատասխանատվության ենթարկել

  Եվրոպացիները ցանկանում են իշխանությանը պատասխանատվության ենթարկել

  14.06.2020| 11:21
  Կորոնավիրուսից առավել տուժած եվրոպական երկրների քաղաքացիները ցանկանում են հետաքննել իշխանության գործողությունները և հասկանալ՝ ամեն ինչ արվե՞լ է համաճարակի ժամանակ մահերից խուսափելու համար: Նախաձեռնությունը Իտալիայում, Բրիտանիայում, Ֆրանսիաիում, Իսպանիայում Covid-19-ից մահացածների հարազատներինն է:
 • Երբ չգիտես, թե ինչի համար են իրավապահ մարմինները

  Երբ չգիտես, թե ինչի համար են իրավապահ մարմինները

  13.06.2020| 20:49
  Երբ Նիկոլ Փաշինյանը ԱԱԾ-ին առաջարկում է «դիրքավորվել», իսկ ոստիկաններին «ասֆալտին փռելու» դուխ տալիս, հասկանու՞մ է, որ այդ կառույցները, իրենց իրական առաքելությունը թողած, պարտադրված զբաղված են անհեթեթ հրահանգներով։
 • Ոչ մի ծպտուն, ոչ մի շշուկ

  Ոչ մի ծպտուն, ոչ մի շշուկ

  12.06.2020| 18:34
  Իշխանությունը ևս մեկ ամսով երկարաձգեց արտակարգ դրությունը։ Ու մինչ հարցը խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում էր, Աժ_ի դիմաց միայնակ ակցիա անող իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանին բերման ենթարկեցին, որը բողոքում էր կառավարության այդ որոշման դեմ։
 • Իրա­վա­կան հար­թու­թ­յան վրա գո­յութ­յուն չու­նի Լի­լիթ Մար­տի­րո­ս­յան՝ որ­պես ի­գա­կան սե­ռի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ

  Իրա­վա­կան հար­թու­թ­յան վրա գո­յութ­յուն չու­նի Լի­լիթ Մար­տի­րո­ս­յան՝ որ­պես ի­գա­կան սե­ռի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ

  12.06.2020| 02:29
  Երևան քա­ղա­քի ընդ­հա­նուր ի­րա­վա­սու­թյան դա­տա­րա­նը (նա­խա­գա­հու­թյամբ`դա­տա­վոր Զա­րու­հի Նախշ­քա­րյա­նի), ինչ­պես ար­դեն տե­ղե­կաց­րել ենք, ՀՀ օ­րեն­սդ­րու­թյան պա­հանջ­նե­րից և ար­դա­րա­դա­տու­թյան հրա­մա­յա­կա­նից բխող ս. թ. հու­նի­սի 2-ի իր վճ­ռով, ա­ռա­վել քան բա­վա­րար հիմ­նա­վո­րում­նե­րով մեր­ժեց «Ի­րա­տես» թեր­թը հրա­տա­րա­կող «Տե­սա­կետ» ՍՊԸ-ի դեմ ի­րեն տրանս­գեն­դեր կին հա­մա­րող Լի­լիթ Մար­տի­րո­սյա­նի հայ­ցը:
 • Գործ տալ, գործ տալ մինչև վերջ

  Գործ տալ, գործ տալ մինչև վերջ

  12.06.2020| 01:45
  Իշ­խա­նու­թյունն օր օ­րի ա­վե­լի է կա­տա­րե­լա­գոր­ծում ու մշա­կում «գործ տա­լու» օ­րեն­սդ­րու­թյու­նը: Կար­ծես քիչ էր նա­խա­գի­ծը, ո­րով օ­րի­նա­զանց վա­րորդ­նե­րի խախ­տում­նե­րը կա­րող են ար­ձա­նագր­վել շար­քա­յին մեկ այլ քա­ղա­քա­ցու կող­մից, վար­չա­պե­տի մա­կար­դա­կով այժմ էլ խոս­վում է մե­քե­նա­յում դի­մակ չկ­րող մարդ­կանց տու­գա­նե­լու հնա­րա­վո­րու­թյան մա­սին: