• Մի մանդատ ավելի կամ պակաս՝ ի՞նչ կփոխվեր

  Մի մանդատ ավելի կամ պակաս՝ ի՞նչ կփոխվեր

  08.07.2020| 19:16
  Այսօր ԿԸՀ֊ն մերժեց ԼՀԿ-ի դիմումը, որով խմբակցությունը պահանջում էր լրացուցիչ մեկ մանդատ տալ իրենց։ Այս խնդիրն առաջացել էր այն բանից հետո, երբ Արման Բաբաջանյանը դուրս էր եկել ԼՀԿ խմբակցությունից։ Ակնհայտ էր, որ ԿԸՀ-ն չէր կարող իրավական տեսանկյունից նման բան անել, իսկ քաղաքական առումով ամեն ինչ հնարավոր էր, քանի որ օրենքն ինչպես կուզի, իշխանությունն այնպես կճկի։
 • ԲՀԿ քաղաքական խորհրդի հայտարարությունը

  ԲՀԿ քաղաքական խորհրդի հայտարարությունը

  07.07.2020| 12:25
  ԲՀԿ քաղաքական խորհուրդը խստորեն դատապարտում է իշխանության կողմից ԲՀԿ նախագահի և կուսակցական գործիչների հանդեպ իրականացվող քաղաքական հետապնդման ու էժանագին մեթոդներով հաշվեհարդարի փորձերը:
 • «Կա­ռա­վա­րու­թ­յան կազ­մը, ա­յո, 100 տո­կո­սով պետք է փոխ­վի»

  «Կա­ռա­վա­րու­թ­յան կազ­մը, ա­յո, 100 տո­կո­սով պետք է փոխ­վի»

  07.07.2020| 00:58
  ԲՀԿ-ն շա­րու­նա­կում է կոն­սո­լի­դա­ցիոն հան­դի­պում­ներ ու­նե­նալ: «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է ԱԺ «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ ՇԱ­ՔԵ Ի­ՍԱ­ՅԱ­ՆԸ։
 • Որոշ իմ­քայ­լա­կան­ներ պն­դում են՝ «Հա­յոց ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թ­յուն» ա­ռար­կան պետք է դա­սա­վանդ­վի

  Որոշ իմ­քայ­լա­կան­ներ պն­դում են՝ «Հա­յոց ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թ­յուն» ա­ռար­կան պետք է դա­սա­վանդ­վի

  07.07.2020| 00:46
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի, սպոր­տի և սփյուռ­քի հար­ցե­րի մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վում միան­շա­նակ չեն ըն­դու­նում կա­ռա­վա­րու­թյան հա­մա­պա­տաս­խան գե­րա­տես­չու­թյան՝ ԿԳՄՍ-ի՝ հան­րակր­թու­թյան մա­սին ներ­կա­յաց­րած հա­յե­ցա­կար­գը, ըստ ո­րի, կր­ճատ­վե­լու են դպ­րոց­նե­րում դա­սա­վանդ­վող հա­յա­գի­տա­կան ա­ռար­կա­նե­րի դա­սա­ժա­մե­րը:
 • Խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը ևս մեկ ժա­մա­նա­կա­վոր հանձ­նա­ժո­ղով է ստեղ­ծում

  Խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թ­յու­նը ևս մեկ ժա­մա­նա­կա­վոր հանձ­նա­ժո­ղով է ստեղ­ծում

  03.07.2020| 00:40
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» և «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյուն­նե­րը հա­մա­տեղ քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղով են ստեղ­ծում: Այն քն­նե­լու է իշ­խա­նու­թյան՝ հա­մա­վա­րա­կի դեմ տար­վող աշ­խա­տանք­նե­րը: Ժա­մա­նա­կա­վոր քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տան­քը հա­մա­կար­գե­լու է «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տա­նի» պատ­գա­մա­վոր Ար­կա­դի Խա­չատ­րյա­նը:
 • «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան», ՀՅԴ և «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թ­յուն­նե­րի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը

  «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան», ՀՅԴ և «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թ­յուն­նե­րի հայ­տա­րա­րութ­յու­նը

  30.06.2020| 00:37
  «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան», Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թյուն և «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյուն­ներն այ­սօր՝ հու­նի­սի 30-ին հան­ցա­գոր­ծու­թյան մա­սին հա­ղոր­դում կներ­կա­յաց­նեն ՀՀ գլ­խա­վար դա­տա­խա­զու­թյուն՝ պա­հան­ջե­լով քրեա­կան գործ հա­րու­ցել օ­րենս­դիր իշ­խա­նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի և բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նա­տար այլ ան­ձանց հան­ցակ­ցու­թյամբ ա­ռանձ­նա­պես ծանր հան­ցանք­ներ կա­տա­րե­լու փաս­տե­րի առ­թիվ:
 • Ճշտենք` ի­րա­կա­նում ո՞վ է տգե­տը և հի­մա­րը

  Ճշտենք` ի­րա­կա­նում ո՞վ է տգե­տը և հի­մա­րը

  30.06.2020| 00:15
  «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան քա­ղա­քա­կան «դեղ­նակ­տուց­նե­րը» դեռ մի ե­լույ­թի դույզն-ինչ հե­ղի­նակ չդար­ձած, չհաս­կա­նա­լով ան­գամ ի­րենց դերն ու կար­գա­վի­ճա­կից բխող պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը, սկ­սել են պի­տա­կա­վո­րել, իբր խելք սո­վո­րեց­նել լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին։
 • ԼՀԿ-ն օրվա ընթացքում քանի «երես» է փոխում

  ԼՀԿ-ն օրվա ընթացքում քանի «երես» է փոխում

  24.06.2020| 16:58
  Հետաքրքիր է, թե ԼՀԿ խմբակցությունը քանի ժամը մեկ է կողմնորոշում ու դիրքորոշում փոխում։ Առավոտյան հայտարարում է, թե չի վիճարկի հակասահմանադրական օրենքը, այսինքն՝ դառնում իշխանության «գրպանի» ընդդիմություն, կեսօրին ԱԺ նիստին իբր դեմ «խաղում» իշխանությանը, թե ինչու՞ եք գույքահարկի մասին օրենք փոխում։
 • ՀՀԿ. Պետականության քայքայման գործընթացն անխուսափելիորեն բերելու է անդառնալի կորուստների

  ՀՀԿ. Պետականության քայքայման գործընթացն անխուսափելիորեն բերելու է անդառնալի կորուստների

  23.06.2020| 15:07
  Տեղի ունեցածը Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության յուրացում է, քանի որ ԱԺ մեծամասնությունը Սահմանադրությամբ չնախատեսված եղանակով տիրանում է Սահմանադրական դատարանի և երկրի նախագահի լիազորություններին։
 • «Հայրենիք». ԼՀԿ-ի ուշադրությունն ենք հրավիրում, որ ՍԴ հնարավոր է դիմել

  «Հայրենիք». ԼՀԿ-ի ուշադրությունն ենք հրավիրում, որ ՍԴ հնարավոր է դիմել

  23.06.2020| 15:00
  «Հայրենիք» կուսակցությունը ողջունում է ՍԴ դիմելու ԱԺ ԲՀԿ խմբակցության որոշումը։ «Մենք արձանագրում ենք, որ քաղաքական իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ թույլ տվեց ամենավտանգավոր արարքը, սահմանադրական հեղաշրջում իրագործելով և դրանով հիմքեր ստեղծելով իրավական պետության ամբողջական ոչնչացման համար։