Տասն օ­րից՝ Բու­խա­րես­տում

Տասն օ­րից՝ Բու­խա­րես­տում
08.10.2019 | 00:36
Մոտ տասն օ­րից Ռու­մի­նիա­յի մայ­րա­քա­ղաք Բու­խա­րես­տում կմեկ­նար­կի ծան­րա­մար­տի Մ-20 և Մ-23 տա­րե­կան­նե­րի Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյու­նը: Մ-20-ի ա­ռաջ­նու­թյու­նում մեր հա­վա­քա­կա­նը կներ­կա­յա­նա Լիա­նա Գյուր­ջյան, Աի­դա Մա­նու­կյան (81 կգ), Ար­փի­նե Դա­լա­լյան (+87 կգ), Մոն­թե Մխի­թա­րյան (55 կգ), Սևակ Նի­կո­ղո­սյան (67 կգ), Ռա­ֆիկ Հա­րու­թյու­նյան, Կա­րեն Մար­գա­րյան (81 կգ), Կա­րեն Ա­վա­գյան, Ա­րա Ա­ղա­նյան (89 կգ), Հմա­յակ Հա­րու­թյու­նյան (96 կգ), Յա­շա Մի­նա­սյան (102 կգ), Վա­րազ­դատ Լա­լա­յան (+109 կգ) կազ­մով:
Մ-23-ի ա­ռաջ­նու­թյու­նում մեր ընտ­րա­նու կազ­մը հետևյալն է. Տաթև Հա­կո­բյան (87 կգ), Համ­լետ Մնա­ցա­կա­նյան (61 կգ), Նշան Ան­տո­նյան (67 կգ), Լևոն Մա­նու­կյան (73 կգ), Դա­վիթ Հով­հան­նի­սյան, Հա­կոբ Մկրտ­չյան (89 կգ), Սամ­վել Բա­բա­կյան (96 կգ), Սամ­վել Գաս­պա­րյան (102 կգ), Սի­մոն Մար­տի­րո­սյան (+109 կգ): Այս­տեղ մենք տես­նում ենք աշ­խար­հի մե­ծա­հա­սակ­նե­րի ա­ռաջ­նու­թյա­նը մաս­նակ­ցած ծան­րորդ­նե­րի, ո­րոնք պար­զա­պես փայ­լե­ցին ու­ժեղ­նե­րի այդ ստու­գա­տե­սում։

Մար­տին ՀՈՒ­ՐԻ­ԽԱ­ՆՅԱ­Ն
Դիտվել է՝ 1352

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ