Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 

Մե­սիի վե­ցե­րորդ «Ոս­կե գն­դա­կը»

Մե­սիի վե­ցե­րորդ «Ոս­կե գն­դա­կը»
18.10.2019 | 02:06

Մր­ցաշր­ջա­նի ար­դյունք­նե­րով «Բար­սե­լո­նի» հար­ձակ­վող Լիո­նել Մե­սին վե­ցե­րորդ ան­գամ է ար­ժա­նա­ցել «Ոս­կե գն­դակ» խա­ղա­կո­շի­կին, ո­րը տր­վում է լա­վա­գույն գո­լա­հա­րին։ Հե­տաքր­քիր է, որ ար­գեն­տի­նա­ցի ֆուտ­բո­լա­յին հրաշ­քը այս տիտ­ղո­սը վրա-վրա ստա­նում է ե­րե­քա­մյա փու­լով, ա­պա տա­լիս դա­դար։ Այս­պես՝ ա­ռա­ջին ե­ռա­մյան ե­ղել է 2009/2010-2012/2013, երկ­րոր­դը՝ 2016/2017-2018/2019 մր­ցաշր­ջան­նե­րում։ Ան­ցած մր­ցաշր­ջա­նում Մե­սին հե­ղի­նա­կել է 36 գոլ։ Նկա­տենք, որ այս մր­ցա­նա­կի քա­նա­կով երկ­րոր­դը ի­տա­լա­կան «Յու­վեն­տու­սի» պոր­տու­գա­լա­ցի հար­ձակ­վող Քրիշ­տիա­նու Ռո­նալ­դուն է, ո­րը չորս ան­գամ է դար­ձել տիտ­ղո­սա­կիր։

Մար­տին ՀՈՒ­ՐԻ­ԽԱ­ՆՅԱ­Ն

Դիտվել է՝ 1173

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ