«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • «Բա­վա­րիան» չի թու­լաց­նում տեմ­պը

  «Բա­վա­րիան» չի թու­լաց­նում տեմ­պը

  09.06.2020| 01:12
  30-րդ տու­րը բուն­դես­լի­գա­յի մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կում փո­փո­խու­թյուն­ներ չմտց­րեց, բայց այն­պես էլ չէ, թե հե­տա­գա պայ­քա­րի լար­վա­ծու­թյու­նը թու­լաց­րեց։ Փաս­տո­րեն ստեղծ­վել է մի ի­րա­վի­ճակ, որ­տեղ սե­փա­կան հա­ջո­ղու­թյու­նը կամ սայ­թա­քումն ի­րենց հետևան­քով դեռևս ա­մեն ինչ չեն նշա­նա­կում, քան­զի պայ­քա­րի մեջ ներգ­րավ­ված­նե­րը կապ­ված են բախ­տի տե­սա­նե­լի ու ան­տե­սա­նե­լի բազ­մա­թիվ թե­լե­րով։
 • Տուտ­բե­րի­ձեից հե­ռա­ցած­նե­րը

  Տուտ­բե­րի­ձեից հե­ռա­ցած­նե­րը

  09.06.2020| 01:11
  Մինչ ռու­սա­կան գե­ղա­սահ­քի դպ­րո­ցը կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով եր­կամ­սյա հար­կա­դիր դա­դա­րի մեջ էր, անվ­տան­գու­թյան կա­նոն­նե­րը խս­տո­րեն պահ­պա­նե­լով, նրանց մր­ցա­կից­նե­րը՝ հան­րա­հայտ մյուս դպ­րոց­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, շա­րու­նա­կում էին մար­զում­նե­րը։
 • «Հնա­րա­վոր է, որ այն ժա­մա­նակ ինձ օգ­նեց Աստ­ված»

  «Հնա­րա­վոր է, որ այն ժա­մա­նակ ինձ օգ­նեց Աստ­ված»

  05.06.2020| 01:05
  Ժա­մա­նա­կա­կից սու­սե­րա­մար­տում վնաս­վածք­նե­րը խիստ հազ­վա­դեպ են՝ նախ­կի­նի հա­մե­մատ մար­զա­հա­գուս­տը, սա­ղա­վար­տը չորս ան­գամ ա­վե­լի ուժգ­նու­թյան հար­վա­ծի են դի­մա­նում, սու­սեր­նե­րի կոտր­վե­լը գործ­նա­կա­նում դար­ձել է բա­ցա­ռե­լի։ Սա­կայն այս փո­փո­խու­թյուն­նե­րը մար­զաձևում պի­տի հաս­տատ­վեին ճա­կա­տագ­րա­կան մի դեպ­քից հե­տո, որն ար­ժե­ցավ մար­զի­կի կյանք։
 • «Բա­վա­րիան» գնում է չեմ­պիո­նու­թյան

  «Բա­վա­րիան» գնում է չեմ­պիո­նու­թյան

  01.06.2020| 14:18
  Մա­յիսք­սա­նու­թյան տո­նը մեզ զր­կեց բուն­դես­լի­գա­յի 28-րդ տու­րին ա­ռան­ձին անդ­րա­դառ­նա­լու հնա­րա­վո­րու­թյու­նից, սա­կայն, հոգ չէ, այն կա­նենք 29-րդի հետ մեկ­տե­ղած՝ փոր­ձե­լով օգտ­վել դրա բե­րած ա­ռա­վե­լու­թյուն­նե­րից։
 • Ռոնալդուն կհեռանա «Յուվենտուսից»

  Ռոնալդուն կհեռանա «Յուվենտուսից»

  29.05.2020| 16:54
  Թուրինի «Յուվենտուս»-ի պորտուգալացի հարձակվող Կրիշտիանու Ռոնալդուն մրցաշրջանի ավարտին կարող է հեռանալ ակումբից՝ Թվիթերում գրել է իտալացի լրագրող Պիետրո Բալցանոն: Նա պնդում է, որ խոսակցությունները դեռևս շշուկների մակարդակի են և ոչինչ պաշտոնական չէ, սակայն մրցաշրջանի ավարտին պորտուգալացին կհեռանա:
 • Բուն­դես­լի­գան շա­րու­նա­կում է ե­ղա­նակ ստեղ­ծել

  Բուն­դես­լի­գան շա­րու­նա­կում է ե­ղա­նակ ստեղ­ծել

  26.05.2020| 01:17
  Բուն­դես­լի­գա­յի վերս­կս­ված խա­ղար­կու­թյան երկ­րորդ տուրն էլ ֆուտ­բո­լա­սե­րին մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կում ե­ղած հե­տաքր­քիր տե­ղա­շար­ժե­րի ծի­րում պա­հեց։
 • Ամե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թ­յամբ՝ հու­նի­սի 12-ին

  Ամե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թ­յամբ՝ հու­նի­սի 12-ին

  26.05.2020| 01:16
  Ֆուտ­բո­լա­յին ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րը կա­մաց-կա­մաց սկ­սում են ուշ­քի գալ կո­րո­նա­վի­րու­սի բե­րած ան­հար­մա­րու­թյուն­նե­րից։ Իս­պա­նիան, որ աշ­խար­հա­մա­սում դար­ձել էր հա­մա­վա­րա­կի է­պի­կենտ­րոն­նե­րից մե­կը, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, ա­ռաջ­նու­թյան վե­րա­դար­ձի մեկ­նար­կը կտա հու­նի­սի 12-ին, թե­պետ, հնա­րա­վոր ա­մեն տե­սա­կի բա­նե­րից խու­սա­փե­լու հա­մար, մեկ­նար­կա­յին վի­ճա­կում է «պահ­վում» նաև հու­նի­սի 19-ը։
 • Վեց ֆուտ­բո­լիստ է միայն «ան­ձեռնմ­խե­լի»

  Վեց ֆուտ­բո­լիստ է միայն «ան­ձեռնմ­խե­լի»

  26.05.2020| 01:11
  Կո­րո­նա­վի­րու­սը՝ կո­րո­նա­վի­րուս, սա­կայն հե­ռագ­նա հաշ­վար­կով թի­մե­րը չեն կա­րող ի­րենց հե­տա­գա ճա­կա­տագ­րի մտա­հո­գու­թու­նը չու­նե­նալ։ Տես­նենք, թե մո­տա­կա տրանս­ֆե­րա­յին պա­տու­հա­նը ինչ փո­փո­խու­թ­յուն­ներ կա­րող է բե­րել հա­մաշ­խար­հա­յին ֆուտ­բո­լի գրանդ­նե­րից մե­կի՝ «Բար­սե­լո­նի» կյան­քում, ո­րոնք այդ նույն հա­մա­վա­րա­կի կնիքն են կրում ու շատ բա­նե­րով դրա հետևանքն են։
 • Իսպանացիները ֆուտբոլի առաջնությունը կվերսկսեն հունիսի 11-ին

  Իսպանացիները ֆուտբոլի առաջնությունը կվերսկսեն հունիսի 11-ին

  25.05.2020| 14:48
  Իսպանիայի ֆուտբոլի առաջնությունը կվերսկսվի հունիսի 11-ին՝ հայտարարել է Լա Լիգայի նախագահ Խավիեր Տեբասը: Կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով ընդհատված առաջնությունը կշարունակվի «Բետիս»-«Սևիլիա» խաղով:
 • Պորտուգալիայի ֆուտբոլի առաջնությունը վերսկսելու է հունիսի 3-ին

  Պորտուգալիայի ֆուտբոլի առաջնությունը վերսկսելու է հունիսի 3-ին

  23.05.2020| 23:24
  Պորտուգալիայի Պրեմիեր լիգայի կայքի փոխանցմամբ ՝ առաջնությունը կվերսկսվի հունիսի 3-ին: Այդ օրը կկայանան 25-րդ տուրի հանդիպումները՝ «Պորտիմոնենսե»- «Ժիլ Վիսենտե» և «Ֆամալիկան»-«Պորտու»: Այս պահին «Պորտուն» 60 միավորով գլխավորում է առաջնությունը: