• Ես, օ­րի­նակ, 500 հա­զա­րով կաշ­խա­տեի մե­ծա­գույն սի­րով

  Ես, օ­րի­նակ, 500 հա­զա­րով կաշ­խա­տեի մե­ծա­գույն սի­րով

  14.04.2020| 00:16
  Հրա­պա­րակ­նե­րում ա­նար­դար կյան­քից դժ­գո­հող­նե­րը, որ հին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ե­րե­սին էին շպր­տում, թե ո­չինչ չա­նե­լու դի­մաց մի­լիո­նա­վոր աշ­խա­տա­վար­ձեր են ստա­նում, պե­տա­կան ա­պա­րա­տում ի­րենց ծա­նոթ­նե­րին աշ­խա­տան­քի տե­ղա­վո­րում, իշ­խա­նու­թյան գա­լուց հե­տո կա­խար­դա­կան փայ­տի­կի օգ­նու­թյամբ մի զո­րա­վոր «ցմփ» են ա­րել (այդ մա­սին նրանց երևի վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն է հու­շել) ու մո­ռա­ցել թե՛ հրա­պա­կա­յին խոս­տում­նե­րը, թե՛ ժո­ղովր­դի սիր­տը շա­հե­լու հա­մար ար­տա­բե­րած «խրոխտ» ե­լույթ­նե­րը:
 • Օբյեկ­տի­վո­րեն առ­կա են լավ ապ­րե­լու բո­լոր հնա­րա­վո­րու­թ­յուն­նե­րը

  Օբյեկ­տի­վո­րեն առ­կա են լավ ապ­րե­լու բո­լոր հնա­րա­վո­րու­թ­յուն­նե­րը

  14.04.2020| 00:15
  Կար­դա­լով Վա­հան Հա­մա­զաս­պյա­նի «Հա­յաս­տա­նի ու սփյուռ­քի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րին, գիտ­նա­կան­նե­րին, ին­ժե­ներ­նե­րին, բան­վոր­նե­րին, գյու­ղա­ցի­նե­րին, գոր­ծա­րար­նե­րին» ուղղ­ված («Ի­րա­տես», թիվ 23) կո­չը` մեկ ան­գամ ևս հա­մոզ­վում ես, որ հան­ձին Վա­հան Հա­մա­զաս­պյա­նի գործ ու­նենք լայ­նա­խոհ պե­տա­կան գործ­չի, ջեր­մե­ռանդ հա­յի հետ:
 • Կենտրոնական բանկն արտարժույթի շուկայից գնել է 8.1 միլիոն դոլար

  Կենտրոնական բանկն արտարժույթի շուկայից գնել է 8.1 միլիոն դոլար

  13.04.2020| 22:06
  Կենտրոնական բանկն արտարժույթի շուկայից 8.1 միլիոն դոլար է գնել: «Ֆեյսբուք» սոցիալական ցանցի իր էջում այս մասին գրառում է կատարել ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
 • Հանրայնացրեք Հանրայինի արխիվը

  Հանրայնացրեք Հանրայինի արխիվը

  12.04.2020| 16:42
  Կարանտինի մեջ գտնվողներն այս օրերին, վստահ եմ, մեծագույն սիրով կդիտեին ու կունկդրեին խորհրդային ժամանակաշրջանի արխիվային այն բոլոր հաղորդումները, հեռուստաթատրոնները, համերգներն ու զրույցները, որ պահպանվում են Հանրային ռադիոյի ու հեռուստատեսության արխիվներում:
 • Նիկոլ Փաշինյան. Անհրաժեշտ է ապահովել ազատ առևտրի ռեժիմի անխափան գործունեությունը ԵԱՏՄ շրջանակներում

  Նիկոլ Փաշինյան. Անհրաժեշտ է ապահովել ազատ առևտրի ռեժիմի անխափան գործունեությունը ԵԱՏՄ շրջանակներում

  10.04.2020| 23:03
  Պետք է պատրաստ լինենք օգտվել հետճգնաժամային շրջանում ի հայտ եկող տնտեսական հնարավորություններից՝ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին, որն անցկացվել է տեսակոնֆերանսի ձևաչափով:
 • Զգուշացե՛ք Zoom-ից, այն անձնական տվյալներ է հավաքում

  Զգուշացե՛ք Zoom-ից, այն անձնական տվյալներ է հավաքում

  10.04.2020| 11:26
  Zoom ծրագիրը, որ աժմ մեծ տարածում ունի նաև Հայաստանում և որով անց է կացվում հեռավար դասերի գերակշիռ մասը, պարզվում է, հետևում է օգտատերերի շարժն ու տվյալներ փոխանցում այլ ցանցերի:
 • «ՏՏ-ն և տվյալագիտությունը պանդեմիայի ընթացքում և դրա ավարտից հետո»

  «ՏՏ-ն և տվյալագիտությունը պանդեմիայի ընթացքում և դրա ավարտից հետո»

  07.04.2020| 14:53
  Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամը (FAST) մեկնարկում է FAST Webinars շարքը COVID-19 պանդեմիայի պատճառով ստեղծված ճգնաժամի ընթացքում տարբեր ոլորտների զարգացումը թեմայով։
 • Հո­ղի շու­կա­յի ներդ­րում ՈՒկ­րաի­նա­յում` հա­մաշ­խար­հա­յին ճգ­նա­ժա­մի ժա­մա­նակ. իսկ ի՞նչ է լի­նե­լու Հա­յաս­տա­նում

  Հո­ղի շու­կա­յի ներդ­րում ՈՒկ­րաի­նա­յում` հա­մաշ­խար­հա­յին ճգ­նա­ժա­մի ժա­մա­նակ. իսկ ի՞նչ է լի­նե­լու Հա­յաս­տա­նում

  07.04.2020| 00:45
  ՈՒկ­րաի­նան փոր­ձա­դաշտ է դար­ձել բնակ­չու­թյան թի­վը կր­ճա­տե­լու գի­տա­փոր­ձե­րի հա­մար։ Եվ դա վե­րա­բե­րում է ոչ միայն ՈՒկ­րաի­նա­յին ու նախ­կին ԽՍՀՄ-ի տա­րած­քին, այլև ամ­բողջ մո­լո­րա­կին։ ՈՒ­շադ­րու­թյան է ար­ժա­նի այն փաս­տը, որ 2013 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 3-ին, երբ ՈՒկ­րաի­նա­յում ծա­վալ­վում էր «Եվ­րա­մայ­դա­նի» հրահ­րած քա­ղա­քա­կան ճգ­նա­ժա­մը, «Monsanto» ըն­կե­րու­թյան փոխ­նա­խա­գահ Մադ­րա­ցոն հայ­տա­րա­րեց, որ ըն­կե­րու­թյան նպա­տակ­նե­րից մե­կը «ՈՒկ­րաի­նա­յում այն­պի­սի բա­րեն­պաստ մթ­նո­լոր­տի ստեղ­ծումն է, ո­րը կխ­թա­նի նո­րա­մու­ծու­թյուն­նե­րը և կն­պաս­տի գյու­ղատն­տե­սու­թյան հե­տա­գա զար­գաց­մա­նը»։
 • Քիչ էր ծանր վիճակը, հիմա էլ գազի գնի բարձրացումը

  Քիչ էր ծանր վիճակը, հիմա էլ գազի գնի բարձրացումը

  06.04.2020| 18:59
  Բելառուսի նախագահի հետ գազի գնի շուրջ խոսքուզրույցից հետո երեկ վերջապես Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ճիշտ հասցեատիրոջ հետ։ Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցի պաշտոնական հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ այն եղել է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։
 • Կյանքը կորոնավիրուսից հետո

  Կյանքը կորոնավիրուսից հետո

  05.04.2020| 11:45
  Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի 58 պատգամավորներ կոչ են արել կազմել «հասարակության տրանսֆորմացիայի ծրագիր» և նախապատրաստել երկիրը «հետկորոնավիրուսյան աշխարհին»: