• Երկի­րը միայն թվե­րով է զար­գա­նում

  Երկի­րը միայն թվե­րով է զար­գա­նում

  22.10.2019| 00:23
  Ոչ վաղ ան­ցյա­լում, իշ­խա­նու­թյա­նը քն­նա­դա­տե­լիս, նախ­կին ընդ­դի­մա­դիր­ներն ա­սում էին, թե իշ­խա­նու­թյան ու ժո­ղովր­դի միջև կա­պը խզ­վել է, իշ­խա­նա­վոր­նե­րը միայն ի­րենց թան­կար­ժեք մե­քե­նա­նե­րի պա­տու­հա­նից են նա­յում խն­դիր­նե­րին։
 • Volvo ընկերության առաջին էլեկտրամեքենան կարող է անցնել մինչև 400 կմ

  Volvo ընկերության առաջին էլեկտրամեքենան կարող է անցնել մինչև 400 կմ

  20.10.2019| 11:27
  Volvo XC40 Recharge-ը կլինի Volvo ընկերության առաջին էլեկտրամեքենան։ Այս մասին տեղեկացնում է motor1.com-ը:
 • Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  Թե ինչ­պես ես անզ­գու­շա­բար կոր­ծա­նե­ցի ԽՍՀՄ-ը

  18.10.2019| 01:51
  ԽՍՀՄ է­լեկտ­րո­նա­յին ար­դյու­նա­բե­րու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը հիմ­նադր­վել է 1965 թվա­կա­նին, ո­րը եր­կու տաս­նա­մյա­կից ա­վե­լի, մինչև 1985 թ., գլ­խա­վո­րեց Ա­լեք­սանդր Ի­վա­նո­վիչ Շո­կի­նը:
 • Պարտք ու պա­հանջ չկա

  Պարտք ու պա­հանջ չկա

  18.10.2019| 00:58
  Կա­ռա­վա­րու­թյունն ա­վե­լաց­րեց խա­ղող մթե­րող ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի սուբ­սի­դա­վո­րու­մը. նախ­կին 1,5 մլրդ-ի փո­խա­րեն նրանց կտր­վի 1,8 մլրդ դրամ։ Եվ քա­նի որ խա­ղո­ղի մթեր­ման սե­զո­նը շու­տով կա­վարտ­վի, մեզ հե­տաք­րք­րեց, թե որ­քա՞ն խա­ղող է այս պա­հին մթեր­վել։
 • Volkswagen-ը հետաձգել է Թուրքիայում գործարան կառուցելը

  Volkswagen-ը հետաձգել է Թուրքիայում գործարան կառուցելը

  15.10.2019| 13:02
  Գերմանական Volkswagen ընկերությունը Սիրիայում Թուրքիայի գործողությունների ֆոնին անորոշ ժամանակով հետաձգել է Թուրքիայում գործարան կառուցելու որոշումը, հայտնում է Handelsblatt-ը:
 • Հայտնի են մեքենաշինության ոլորտի ամենահարուստ մարդկանց անունները

  Հայտնի են մեքենաշինության ոլորտի ամենահարուստ մարդկանց անունները

  15.10.2019| 11:42
  Microsoft-ի հիմնադիր Բիլ Գեյթսը գլխավորել է մեքենաշինական ոլորտի ամենահարուստ մարդկանց ցանկը, որ կազմել է Bloomberg գործակալությունը:
 • «Սյունիքի մարզը պատերազմող երկիր է, յուրաքանչյուր փակ դուռ հավասարազոր է պոստի լքման»

  «Սյունիքի մարզը պատերազմող երկիր է, յուրաքանչյուր փակ դուռ հավասարազոր է պոստի լքման»

  15.10.2019| 00:51
  Սյու­նի­քի մար­զի Տավ­րուս (նախ­կին` Դով­րուս) գյու­ղը 1989-90 թթ. վե­րաբ­նա­կեց­վել է Ադր­բե­ջա­նից բռ­նա­գաղ­թած հա­յե­րով ու Կա­պա­նի տա­րա­ծաշր­ջա­նի այլ բնա­կա­վայ­րե­րից ե­կած բնա­կիչ­նե­րով:
 • Ախպոր ախ­պեր­ներն էլ չեն օգ­նի

  Ախպոր ախ­պեր­ներն էլ չեն օգ­նի

  15.10.2019| 00:24
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի տն­տե­սա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը կար­ծես կա­մաց-կա­մաց վե­րա­դառ­նում է ի­րա­կա­նու­թյուն։ Օ­րերս Ա­րա­գա­ծոտ­նի մար­զում ըն­թա­ցող ներդ­րու­մա­յին բիզ­նես հա­մա­ժո­ղո­վում նա հայ­տա­րա­րեց, թե Հա­յաս­տա­նում ընդ­դի­մա­դիր և իշ­խա­նա­մետ գոր­ծա­րար­նե­րի բա­ժա­նում չկա, ա­պա հա­վե­լեց. «Գոր­ծա­րար­նե­րի շր­ջա­նում մենք ընդ­հան­րա­պես չու­նենք թշ­նա­մի­ներ, բո­լոր գոր­ծա­րար­նե­րին հա­մա­րում ենք մեր դաշ­նա­կի­ցը»։
 • Մեկնարկեց «Ճարտարապետություն և շինարարություն արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով միջազգային 11-րդ գիտաժողովը

  Մեկնարկեց «Ճարտարապետություն և շինարարություն արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով միջազգային 11-րդ գիտաժողովը

  14.10.2019| 14:06
  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովին՝ հոկտեմբերի 14-16-ը հաջորդեց «Ճարտարապետություն և շինարարություն արդի հիմնախնդիրներ» խորագրով միջազգային 11-րդ գիտաժողովը՝ ՌԴ-ի, ԱՄՆ-ի, Չինաստանի, Իտալիայի, Չեխիայի, ԻԻՀ-ի, Վրաստանի համաշխարհային ճանաչում ունեցող ճարտարապետների և շինարարների մասնակցությամբ։
 • Առանց վարորդի «տունն անիվների վրա» ավտոմեքենան իրականություն է

  Առանց վարորդի «տունն անիվների վրա» ավտոմեքենան իրականություն է

  11.10.2019| 10:59
  Erwin Hymer Group հայտնի ընկերությունը, որ զբաղվում է անվավոր տների ստեղծմամբ, թողարկել է առանց վարորդ առաջին շարժական տունը: Այս մասին գրում է Motor1 կայքը: Առանց վարորդի շարժական տան կոնցեպտը ստացել Galileo անունը: