«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  05.05.2020| 00:02
  Քան­զի ա­մոթ կա, որ դե­պի մեղք է տա­նում, ա­մոթ էլ կա, որ փառք է և շնորհ... Մի՛ ե­ղիր ընդ­դեմ ճշ­մար­տու­թ­յան և ա­մա­չի՛ր քո ա­նար­ժա­նու­­թյան հա­մար։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  05.05.2020| 00:01
  Հո­ղի մեջ թաքն­ված ջր­հոր­նե­րը Լուռ են, կան­չե­րին չեն ար­ձա­գան­քում, Գա­վա­զա­նով ան­վերջ ժայ­ռին ենք խփում Ա­վա՜ղ... չի հոր­դում ջու­րը կեն­դա­նի։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  01.05.2020| 00:03
  Լույս ա­ռա­վո­տի, ծա­գեա մեր հո­գում, Ա­ռա­վոտ­նե­րի կա­պույտ հան­գե­րով, Ա­վե­տիս­նե­րը եր­կն­քից մաղ­վող, Թող հան­գր­վա­նեն ցա­վից երկ­տակ­վող Մեր մեղկ ու­սե­րին։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  01.05.2020| 00:02
  Հե­ռու՛ մնա քո թշ­նա­մի­նե­րից և զգու՛յշ ե­ղիր բա­րե­կամ­նե­րից։ Հա­վա­տա­րիմ բա­րե­կա­մը հզոր պատ­վար է, իսկ ով գտ­նի նրան, գանձ է գտել։
 • Կա­շառ­քը կու­րաց­նում է ան­գամ ի­մաս­տուն­նե­րի մտ­քի աչ­քը

  Կա­շառ­քը կու­րաց­նում է ան­գամ ի­մաս­տուն­նե­րի մտ­քի աչ­քը

  01.05.2020| 00:02
  Ո­րով­հետև մեր Տեր Աստ­վա­ծը աստ­ված­նե­րի Աստ­ված է, տե­րե­րի Տեր, մեծ, հզոր ու ա­հա­վոր Աստ­ված, որ ո՛չ մե­կին ա­չա­ռու­թյուն չի՛ ա­նում ու կա­շառք չի՛ առ­նում (Բ Օր. 10;17)։
 • Օձու­նի ե­կե­ղե­ցու ար­տա­քին սրահ­նե­րի տա­նի­քի բա­ցա­կա­յութ­յու­նը վտան­գում է հա­մա­լի­րի սեյս­մա­կա­յու­նութ­յու­նը

  Օձու­նի ե­կե­ղե­ցու ար­տա­քին սրահ­նե­րի տա­նի­քի բա­ցա­կա­յութ­յու­նը վտան­գում է հա­մա­լի­րի սեյս­մա­կա­յու­նութ­յու­նը

  28.04.2020| 00:24
  Թեև Օ­ձու­նի սուրբ Աստ­վա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցին վեր­ջերս է հիմ­նա­նո­րոգ­վել ու ամ­րա­կայ­վել, բայց ար­տա­քին ե­ռա­կողմ սրահ­նե­րը, ո­րոնք ա­մե­նա­շատ պահ­պան­վա­ծու­թյունն ու­նեն նմա­նա­տիպ կա­ռույց­նե­րից, դեռևս ամ­բող­ջա­կան տես­քով չեն ներ­կա­յա­նում այ­ցե­լու­նե­րին։
 • «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա…»

  «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա…»

  28.04.2020| 00:12
  Կո­մի­տա­սի հի­վան­դու­թյու­նը, որ հե­տո պի­տի ախ­տո­րոշ­վեր որ­պես manie de persecution՝ հա­լա­ծախտ, ու­ներ պատ­ճառ­ներ և ու­ներ պատր­վակ­ներ, դր­դիչ­ներ:
 • Ավե­տա­րա­նի լույ­սը նրանք ծա­գեց­րին ողջ աշ­խար­հում

  Ավե­տա­րա­նի լույ­սը նրանք ծա­գեց­րին ողջ աշ­խար­հում

  28.04.2020| 00:05
  Քրիս­տոս իր քա­րո­զու­թյան ըն­թաց­քում ընտ­րեց 12 ա­շա­կերտ­ներ, որ­պես­զի մշ­տա­պես իր հետ լի­նեն, փր­կու­թյան Ա­վե­տա­րա­նը քա­րո­զեն, բժշ­կում­ներ ու հրաշք­ներ կա­տա­րեն: Այս պարզ ու աղ­քատ այ­րե­րը ար­ժա­նի ե­ղան մո­տի­կից տես­նե­լու Քրիս­տո­սին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  28.04.2020| 00:01
  Տե՛ր, օգ­նիր, որ չկորց­նենք մեր ե­րա­զանք­նե­րը, ՈՒ թող ցա­վե­րից, կանչ-տա­ռա­պանք­նե­րից
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  28.04.2020| 00:01
  Գե­րի մի՛ դար­ձիր քո ան­ձին և քո ու­ժին, մի՛ հպար­տա­ցիր քո հարս­տու­թ­յամբ, մի՛ ե­ղիր անձ­նա­պաս­տան և մի՛ ա­սա, թե` «Իմ ու­նեց­ված­քը շատ է»։