• Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում կատարվեց կրթության մշակների օրհնության կարգ

  Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում կատարվեց կրթության մշակների օրհնության կարգ

  12.09.2020| 15:01
  Սեպտեմբերի 11-ին, 2020-2021 թթ. ուսումնական նոր տարեշրջանի մեկնարկի առիթով Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում՝ Սուրբ Տրդատ արքայի բաց խորանում, նախագահությամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, կատարվեց կրթության մշակների ավանդական օրհնության կարգ:
 • «Հներն ան­ցան, և ա­մեն բան նոր ե­ղավ»

  «Հներն ան­ցան, և ա­մեն բան նոր ե­ղավ»

  11.09.2020| 00:14
  Հույ­սը կա­մուրջ է ան­ցո­ղիկ ու հա­վի­տե­նա­կան կյան­քե­րի միջև, հա­վա­տը՝ բազ­րիք, ով այդ կամր­ջով չի անց­նում, չի հաս­նում հա­վի­տե­նա­կան կյան­քին։ Հույ­սը հա­վի­տե­նա­կան կյան­քին ա­ռաջ­նոր­դող կողմ­նա­ցույց է, հա­վա­տը՝ քար­տեզ, ա­ռանց ո­րոնց Աստ­ծուն չենք տես­նի:
 • Երբ ժո­ղո­վուրդն է կա­ռու­ցում ե­կե­ղե­ցին

  Երբ ժո­ղո­վուրդն է կա­ռու­ցում ե­կե­ղե­ցին

  11.09.2020| 00:11
  Աստ­ծո ա­նու­նով կա­տար­ված յու­րա­քան­չյուր բա­րի գործ նման է մա­տա­ղի, և ա­նո­ղի առջև բաց­վում են Եր­կն­քի դռ­նե­րը:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  11.09.2020| 00:04
  Օգ­նիր, Տեր իմ, լուծս քա­շել լուռ ու ան­դուլ, Մեծ հա­վատ­քով, որ Դու կգաս չոր­րորդ ժա­մին ՈՒ կա­զա­տես Քո որ­բու­կին` Ցա­վի ան­տես գա­լար­նե­րից:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  11.09.2020| 00:04
  Սա­կայն դու աղ­քա­տի նկատ­մամբ բա­րե­հա՛ճ ե­ղիր և նրան մի՛ ու­շաց­րու ո­ղոր­մու­թյունդ։ Ի սեր պատ­վի­րա­նի ձե՛ռք մեկ­նիր աղ­քա­տին ըստ նրա կա­րո­տու­թյան և ձեռ­նու­նայն մի՛ վե­րա­դարձ­րու նրան։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  08.09.2020| 00:03
  Արևա­գալ­ներն այլևս չեն շո­յում, Թող Քո սուրբ կամ­քը լի­նի: Խո­նար­հում եմ հի­վանդ գլուխս ոտ­նե­րիդ մոտ, Փոր­ձում լսել ձայնդ, կամքդ:
 • Ով ու­զում է աշ­խար­հը սի­րել, Աստ­ծուն ի­րեն թշ­նա­մի կա­նի

  Ով ու­զում է աշ­խար­հը սի­րել, Աստ­ծուն ի­րեն թշ­նա­մի կա­նի

  08.09.2020| 00:02
  Ինչ­պես Աստ­ված աշ­խար­հը ստեղ­ծել է ո­րո­շա­կի օ­րի­նա­չա­փու­թյուն­նե­րով, սահ­մա­նել է օ­րենք­ներ և հաս­տա­տել է իշ­խա­նու­թյուն այդ աշ­խար­հի վրա, այն­պես էլ չա­րը ցան­կա­նում է և փոր­ձում է, մինչև իր մո­տա­լուտ կո­րուստն ու կոր­ծա­նու­մը, սե­փա­կան աշ­խար­հը ստեղ­ծել, սե­փա­կան օ­րենք­նե­րը սահ­մա­նել իր «ա­րար­չու­թյան» հա­մար և սե­փա­կան իշ­խա­նու­թյու­նը հաս­տա­տել իր «ա­րա­րած­նե­րի» վրա:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  08.09.2020| 00:01
  Անզի­ջում հա­կա­ռա­կու­­թյու­նը կրակ է բոր­բո­քում, և ան­զի­ջում կռի­վը ա­ր­յուն է հե­ղում։ Ե­թե կայ­ծի վրա փչես, կբոր­բոք­վի, և ե­թե նրա վրա թքես, կմա­րի. այդ եր­կուսն էլ քո բե­րա­նից են դուրս գա­լիս։ Քսուն և եր­կե­րե­սա­նին թող ա­նիծ­վեն, քան­զի բա­զում խա­ղաղ ապ­րող­ներ կոր­ծան­վե­ցին։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  04.09.2020| 00:08
  Տե՜ր, ես քո ան­զոր տատ­րակն եմ, Որ ա­մեն վայր­կյան կտուցս մեկ­նած Քեզ եմ հո­տո­տում:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  04.09.2020| 00:03
  Ով հայտ­նում է գաղտ­նիք­նե­րը, կորց­նում է հա­վա­տար­մու­թյու­նը և չի գտ­նի բա­րե­կամ իր հո­գու հա­մար։ Եր­կա՛ր մնա բա­րե­կա­մի մոտ և հա­վա­տա­րի՛մ ե­ղիր նրան. իսկ ե­թե հայտ­նես նրա գաղտ­նիք­նե­րը, չես գնա նրա հետևից։