«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Դուք ձեր մարզից խոսեք

  Դուք ձեր մարզից խոսեք

  10.06.2020| 23:12
  Այսօր խորհրդարան ժամանած մարզպետները հոգու պարտք են համարել անպայման երկու թթու, կծու խոսք ասել Գագիկ Ծառուկյանին, քանի որ նա նախօրեին հայտարարել էր, որ կառավարության կազմը 100 տոկոսով պիտի փոխել։
 • Փա­շի­ն­յա­նը քա­ղա­քա­կան պայ­քա­րի է պատ­րաստ­վում

  Փա­շի­ն­յա­նը քա­ղա­քա­կան պայ­քա­րի է պատ­րաստ­վում

  09.06.2020| 00:55
  ՈՒ­ժա­յին կա­ռույց­նե­րի ղե­կա­վա­րի­նե­րի փո­փո­խու­թյու­նը վկա­յում է մեկ բա­նի մա­սին՝ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն իր իշ­խա­նու­թյան եր­կա­րա­կե­ցու­թյան հա­մար գոր­ծի է դնում վեր­ջին մի­ջո­ցը՝ ու­ժա­յին մե­թո­դը։
 • Փա­շի­ն­յա­նը մե­նակ է

  Փա­շի­ն­յա­նը մե­նակ է

  09.06.2020| 00:38
  Խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թյու­նը տե­ղա­փոխ­վեց ար­մա­տա­կան դաշտ։ Այս եր­կու տար­վա ըն­թաց­քում խիստ չե­զոք կար­գա­վի­ճա­կով գոր­ծող ԲՀԿ-ն օ­րերս կտ­րուկ շր­ջա­դարձ կա­տա­րեց։
 • Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը երկ­րորդ հնա­գույն մաս­նա­գի­տու­թ­յունն է

  Քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը երկ­րորդ հնա­գույն մաս­նա­գի­տու­թ­յունն է

  09.06.2020| 00:35
  Բնա­կան է, որ Հա­յաս­տա­նում հին ու նոր քա­ղա­քա­կան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի միջև ծա­վալ­ված կե­նաց ու մա­հու պայ­քա­րի պայ­ման­նե­րում պի­տի ծն­վեին նոր «եր­րորդ» կու­սակ­ցու­թյուն­ներ, դա­շինք­ներ, շար­ժում­ներ՝ փորձ­ված ու ան­փորձ, նո­րըն­ծա թե հնաոճ և այլն:
 • Սա ընդ­դի­մու­թ­յան հա­մար ազն­վու­թ­յան ու փոր­ձու­թ­յան շր­ջան է

  Սա ընդ­դի­մու­թ­յան հա­մար ազն­վու­թ­յան ու փոր­ձու­թ­յան շր­ջան է

  09.06.2020| 00:14
  Այ­սօր ընդ­դի­մա­դիր ու­ժե­րը, մե­կը մյու­սին հերթ չտա­լով, հայ­տա­րա­րում են, թե իշ­խա­նու­թյու­նը պի­տի հե­ռա­նա, կա­ռա­վա­րու­թյան կազ­մը պի­տի փոխ­վի։ Այս գու­նապ­նա­կին միայն խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թյունն էր պա­կա­սում, նա էլ «ժա­մա­նեց»։
 • Կո­լյա­յիչն ընդ­դեմ Նի­կո­լի

  Կո­լյա­յիչն ընդ­դեմ Նի­կո­լի

  09.06.2020| 00:10
  Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նի հեր­թա­կան «երևու­մը» ար­հես­տա­կան ա­լե­կո­ծում է ա­ռա­ջաց­րել քա­ղա­քա­կան դաշ­տում:
 • Հայկ Մարությանն ինչու՞ չի բարեհաճում ներկայանալ ԱԺ

  Հայկ Մարությանն ինչու՞ չի բարեհաճում ներկայանալ ԱԺ

  08.06.2020| 23:14
  Խորհրդարանը սկսել է ՀՀ 2019-ի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության քննարկումը, որին հրավիրված է եղել նաև Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, սակայն վերջինս չի եկել։ Փոխարենը եկել է քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը, բայց նա էլ շուտ է հեռացել նիստից։
 • Միքայել Մինասյան. Մեղադրում են, թե հայերը վատն են

  Միքայել Մինասյան. Մեղադրում են, թե հայերը վատն են

  07.06.2020| 15:30
  Ես չեմ սիրում երբեք համեմատել մեր կառավարությանը ուրիշ երկրի կառավարության հետ,բայց վերջերս մոդա է դարձել համեմատել հայ ժողովրդին ի վնաս հայ ժողովրդի՝ ուրիշ ժողովուրդների հետ՝ Ֆեյսբուքի իր էջում հրապարակած տեսանյութուն հայտնում է Միքայել Մինասյանը։
 • Երբ է ընդդիմադիրն անբիծ, երբ՝ հանցագործ

  Երբ է ընդդիմադիրն անբիծ, երբ՝ հանցագործ

  06.06.2020| 17:26
  Երբ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, թե կառավարության կազմը պետք է 100 տոկոսով փոխվի, ողջ իշխանությունը, իրար խառնված, սկսեց նրան քննադատել, իսկ Փաշինյանն էլ իր խոսնակի միջոցով սպառնաց հանցագործությունների բացահայտմամբ, քրեական գործերով։
 • Հա­խուռն մտ­քի գե­նե­րա­ցու­մը «ստուկ» է տա­լու

  Հա­խուռն մտ­քի գե­նե­րա­ցու­մը «ստուկ» է տա­լու

  05.06.2020| 00:55
  Ան­կա­խու­թյան հռ­չա­կու­մից ցայ­սօր ժո­ղո­վուր­դը զգա­ցել է հան­րա­պե­տու­թյան 4 նա­խա­գահ­նե­րի (մի­ջին հաշ­վով` 7 տա­րին մեկ) և 14 վար­չա­պետ­նե­րի (720 օ­րը լրա­նա­լու պես) «համն ու հո­տը»։