«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Պենտագոնը մեղադրում է Մոսկվային

  Պենտագոնը մեղադրում է Մոսկվային

  28.05.2020| 11:23
  ԱՄՆ-ի զինված ուժերի աֆրիկյան հրամանատարությունը (Africom) մեղադրել է Ռուսաստանին Լիբիա ռազմական ինքնաթիռներ ուղարկելու մեջ: Թվիթերում հրապարակված մամլո հաղորդագրության մեջ հրամանատարությունը պնդում է, որ ռազմական ավիացիան Լիբիա է ուղարկվել Ռուսաստանից Սիրիայի տարածքով, որտեղ, իբր գունափոխվել է, որ թաքցվի ռուսական լինելը:
 • Ապրի­լ­յան պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ զին­վոր­նե­րը ո՛չ սո­ված են ե­ղել, ո՛չ էլ բա­հե­րով են կռ­վել

  Ապրի­լ­յան պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ զին­վոր­նե­րը ո՛չ սո­ված են ե­ղել, ո՛չ էլ բա­հե­րով են կռ­վել

  26.05.2020| 00:27
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում ձևա­վոր­ված Ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մի հան­գա­մանք­ներն ու­սում­նա­սի­րող ժա­մա­նա­կա­վոր քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վը գրե­թե ա­վար­տել է քն­նու­թյու­նը: Մնա­ցել են մեկ-եր­կու բարձ­րաս­տի­ճան նախ­կին պաշ­տո­նյա­ներ, ո­րոնց կլ­սի հանձ­նա­ժո­ղո­վը ու կսկ­սի պատ­րաս­տել սեպ­տեմ­բե­րին հրա­պա­րակ­վե­լիք եզ­րա­կա­ցու­թյուն-ար­ձա­նագ­րու­թյու­նը:
 • Ռազ­մա­կան պատ­րաս­տու­թ­յուն­նե­րի և փո­խա­դարձ սպառ­նա­լիք­նե­րի ե­ռուն շր­ջան աշ­խար­հում

  Ռազ­մա­կան պատ­րաս­տու­թ­յուն­նե­րի և փո­խա­դարձ սպառ­նա­լիք­նե­րի ե­ռուն շր­ջան աշ­խար­հում

  26.05.2020| 00:23
  Հա­րա­վա­յին Ա­մե­րի­կա­յում ԱՄՆ-ի քա­ղա­քա­կա­նու­թյունն անս­պա­սե­լիո­րեն իս­կա­կան նոկ­դաուն, գու­ցե նաև թեթևա­կի նո­կա­ուտ է ստա­ցել։ Վե­նե­սուե­լա­յի նա­խա­գահ Նի­կո­լաս Մա­դու­րոն լրագ­րող Խոր­խե Խես­տո­սո­յին ա­սել է, որ ԱՄՆ-ի ու Վե­նե­սուե­լա­յի երկ­խո­սու­թյու­նը լիո­վին դա­դա­րել է՝ բա­ցատ­րե­լով, թե ին­չու։ 
 • «Պետք է պատ­րաստ լի­նենք ցան­կա­ցած սցե­նա­րի»

  «Պետք է պատ­րաստ լի­նենք ցան­կա­ցած սցե­նա­րի»

  26.05.2020| 00:19
  Ադր­բե­ջա­նում մա­յի­սի 18-22-ին անց­կաց­ված լայ­նա­ծա­վալ օ­պե­րա­տիվ-մար­տա­վա­րա­կան զո­րա­վար­ժու­թյա­նը ներգ­րավ­վել էին մինչև 10 հա­զար զին­ծա­ռա­յող, 120 միա­վոր տանկ և զրա­հա­տեխ­նի­կա, 30 միա­վոր մար­տա­կան ա­վիա­ցիա, տար­բեր նշա­նա­կու­թյան ա­նօ­դա­չու թռ­չող սար­քեր և այն։ «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նման տե­ղե­կու­թյուն փո­խան­ցեց ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ ՎԻ­ՏԱ­ԼԻ ՄԱՆ­ԳԱ­ՍԱ­ՐՅԱՆԸ։
 • Չինաստանը փորձում է Հոնկոնգում սահմանել ընդվզումի ու անջատականության դեմ օրենք

  Չինաստանը փորձում է Հոնկոնգում սահմանել ընդվզումի ու անջատականության դեմ օրենք

  23.05.2020| 13:48
  Ժողովրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողովը ուրբաթ վերսկսել է աշխատանքները կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով ընդմիջումից հետո՝ օրակարգում ներառելով օրինագիծ «Հոնկոնգի իրավական համակարգի և իրավակիրառ մեխանիզմի կատարելագործման մասին», որով պատասխանատվություն է նախատեսվում «ընդվզումի, անջատականության և դավաճանության» համար:
 • ԱՄՆ-ը ծրագրում է միջուկային մարտագլխիկների սահմանափակման նոր բանակցություններ

  ԱՄՆ-ը ծրագրում է միջուկային մարտագլխիկների սահմանափակման նոր բանակցություններ

  23.05.2020| 13:46
  Նախագահ Թրամփի սպառազինությունների վերահսկողության հարցով նոր բանակցողը ծրագրում է առաջիկայում հանդիպել իր ռուս գործընկերոջ հետ՝ քննարկելու ԱՄՆ նոր առաջարկը հեռուն գնացող համաձայնագրի շուրջ՝ բոլոր մարտագլխիկների սահմանափակման հարցով Ռուսաստանում, Չինաստանում, ԱՄՆ-ում՝ հաղորդել են ամերիկացի պաշտոնյաները:
 • Ռազ­մա­կան պատ­րաս­տու­թ­յուն­նե­րի և փո­խա­դարձ սպառ­նա­լիք­նե­րի ե­ռուն շր­ջան աշ­խար­հում

  Ռազ­մա­կան պատ­րաս­տու­թ­յուն­նե­րի և փո­խա­դարձ սպառ­նա­լիք­նե­րի ե­ռուն շր­ջան աշ­խար­հում

  19.05.2020| 01:24
  Մենք ար­դեն գրել ենք, որ կո­րո­նա­վի­րու­սի հա­մայ­նա­ճա­րա­կի և Covid-19-ի շուրջ ծա­վալ­վող տե­ղե­կատ­վա­կան պա­տե­րազմ­նե­րի հետևում, ինչ­պես նաև «նավ­թա­յին պա­տե­րազ­մի» ֆո­նին հս­տա­կո­րեն երևում են «թեժ պա­տե­րազ­մի» ուր­վագ­ծե­րը։
 • 2020 թ. մա­յի­սի 9-ին հայ ժո­ղո­վուր­դը Ե­ռա­տոն չու­ներ

  2020 թ. մա­յի­սի 9-ին հայ ժո­ղո­վուր­դը Ե­ռա­տոն չու­ներ

  15.05.2020| 00:16
  -Ստե­փա­նա­կեր­տը 70 %-ով ա­վեր­ված էր։ Այլևս սպա­սել չէր կա­րե­լի։ Մի խոս­քով, Դուք ու­զում եք ի­մա­նալ, թե ինչ է ե­ղել Շու­շին գրա­վե­լուց հե­տո։ Շատ խո­սակ­ցու­թյուն­ներ են ե­ղել իմ դեմ։ Շու­շին գրա­վե­լուց ան­մի­ջա­պես հե­տո հու­նի­սին պայ­քար սկս­վեց իշ­խա­նու­թյան հա­մար, և այն ջո­կատ­նե­րը, ո­րոնք կռ­վել էին միա­սին, հայ­տն­վե­ցին ի­րար դեմ։
 • Գվար­դիա­կան­նե­րը չեն նա­հան­ջում

  Գվար­դիա­կան­նե­րը չեն նա­հան­ջում

  15.05.2020| 00:08
  Երբ Հայ­րե­նա­կան մեծ պա­տե­րազ­մի ա­վար­տից ա­միս­ներ անց` 1945 թվա­կա­նի դեկ­տեմ­բե­րին ՊԵՐՃ ՍՈՂՈ­ՅԱ­ՆԸ հաղ­թա­նա­կած վե­րա­դար­ձավ հայ­րե­նի օ­ջախ Շի­րա­կի մար­զի Ար­թի­կի շր­ջա­նի Հայ­րե­նյաց գյուղ, փոք­րիկ­նե­րը ո­տա­բո­բիկ, ձյան հաստ շեր­տի վրա­յով քայ­լե­լով, հա­սել էին գյու­ղի ծայ­րը նրան դի­մա­վո­րե­լու։ Մինչև կյան­քի վեր­ջին օ­րը սր­տա­ռուչ այս տե­սա­րա­նը չջնջ­վեց պա­տե­րազ­մի վե­տե­րան Պերճ Թադևո­սի Սո­ղո­յա­նի հի­շո­ղու­թյու­նից։
 • Հիմա աշխարհին սպառնում է միջուկային անարխիան՝ ինչպես զգուշացնում էր Ջոն Ֆիցջերալդ Քենեդին

  Հիմա աշխարհին սպառնում է միջուկային անարխիան՝ ինչպես զգուշացնում էր Ջոն Ֆիցջերալդ Քենեդին

  14.05.2020| 10:26
  Կորոնավիրուս՝ ագրեսոր ամենտեղից ու ոչմիտեղից, կարող է զգացնել պետություններին ու նրանց ղեկավարներին՝ ինչ է սպասվում մոլորակին, երբ ավարտվի միջուկային երկարատև խաղաղությունը: Ապոկալիպսիսի ձիավորների սմբակների ձայնը մոտենում է՝ գրում է Միխայիլ Շտյուրմերը Die Welt-ում: