Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
10.12.2019 | 00:03
Խո­նար­հու­թ­յան շնոր­հիվ նրա դա­տաս­տա­նը վե­րա­ցավ, և նրա ազ­գա­տոհ­մի մա­սին ո՞վ պի­տի պատ­մի։ Երկ­րի վրա վերջ տվին նրա կյան­քին. իմ ժո­ղովր­դի ա­նօ­րե­նու­թ­յուն­նե­րի պատ­ճա­ռով նա մահ­վան մատն­վեց։ Նրա գե­րեզ­մա­նի հա­մար` չա­րու­թ­յամբ, իսկ նրա մահ­վան հա­մար մե­ծա­մեծ հար­ված­նե­րով պի­տի վրեժխն­դիր լի­նեմ, ո­րով­հետև նա ա­նօ­րե­նու­թ­յուն չգոր­ծեց, և նեն­գու­թ­յու­նը տեղ չգ­տավ նրա բե­րա­նում։ Տե­րը կա­մե­նում է մաք­րել նրան վեր­քե­րից։ Ե­թե մեղ­քե­րի հա­մար հա­տու­ցում տաք, ա­պա եր­կա­րա­կ­յաց սերն­դի կար­ժա­նա­նաք, ո­րի մի­ջո­ցով Տե­րը կցան­կա­նա ա­զա­տել նրան իր ցա­վե­րից։
Ե­սա­յու մար­գա­րեու­թ­յու­նը 53. 8-10
Դիտվել է՝ 382

Մեկնաբանություններ