• Խա­ղաղ պայ­ման­նե­րում էլ չկորց­նենք այդ նե­րու­ժը

  Խա­ղաղ պայ­ման­նե­րում էլ չկորց­նենք այդ նե­րու­ժը

  29.09.2020| 00:45
  Այն ան­նա­խա­դեպ ազ­գա­յին հա­մախմ­բու­մը, որ պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճակ­նե­րում տե­ղի է ու­նե­նում Հա­յաս­տա­նում, ա­մեն ան­գամ զար­մաց­նում է ու ոգևո­րում։ Ա­րագ բռուն­ցք­վե­լու այս կա­րո­ղու­թյունն ա­մե­նա­թանկ բանն է, որն ի զո­րու է փշ­րե­լու ցան­կա­ցած պատ­նեշ։
 • «Մեկ մի­լիոն մարդ ամ­բողջ աշ­խար­հում քնում, չի զարթ­նում, հի­մա ինչ ա­նենք, չք­նե՞նք»

  «Մեկ մի­լիոն մարդ ամ­բողջ աշ­խար­հում քնում, չի զարթ­նում, հի­մա ինչ ա­նենք, չք­նե՞նք»

  29.09.2020| 00:44
  Ա­մեն օր­վա պես ապ­րե­լուն մի բան խան­գա­րում է։ Սո­վո­րա­կա­նից շատ են զգու­շու­թյու­նը, լար­վա­ծու­թյու­նը, հե­ռա­վո­րու­թյու­նը։ Հա­մա­վա­րակ է։ Մար­դիկ փոր­ձում են ապ­րել ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճա­կի թե­լադ­րած կա­նոն­նե­րով։
 • «Սա հայ մար­դուն կյան­քի ի­րա­վուն­քից զր­կե­լու խախտ­ված ի­րա­վուն­քը վե­րա­կանգ­նե­լու պայ­քար է»

  «Սա հայ մար­դուն կյան­քի ի­րա­վուն­քից զր­կե­լու խախտ­ված ի­րա­վուն­քը վե­րա­կանգ­նե­լու պայ­քար է»

  28.09.2020| 22:49
  Սա հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան կոնֆ­լիկտ չէ, սա իր բնօր­րա­նում ար­ժա­նա­պա­տիվ ապ­րե­լու, հայ մար­դուն կյան­քի ի­րա­վուն­քից զր­կե­լու խախտ­ված ի­րա­վուն­քը վե­րա­կանգ­նե­լու պայ­քար է։
 • Բրիտանիան համավարակները կանխելու ծրագիր է մշակել

  Բրիտանիան համավարակները կանխելու ծրագիր է մշակել

  26.09.2020| 21:29
  Մեծ Բրիտանիան Bill & Melinda Gates Foundation-ի և Wellcome Trust բարեգործական կազմակերպության հետ համատեղ նոր համաճարակները կանխելու գործողությունների միջազգային ծրագիր է մշակել:
 • Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ամենակարևոր վիտամինը

  Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ամենակարևոր վիտամինը

  26.09.2020| 21:28
  ԱՄՆ-ի Բոստոնի համալսարանի բժշկական դպրոցի գիտնականները պարզել են, որ արյան մեջ վիտամին D-ի նորմալ մակարդակ ունեցող կորոնավիրուսային հիվանդների ծանր դեպքերի և մահացության քանակն ավելի քիչ է վիտամին D-ի պակասություն ունեցող հիվանդներից՝ ասվում է PLOS ONE ամսագրում հրապարակված հետազոտության մեջ: Հետազոտողները վերլուծել են արյան մեջ վիտամին D-ի մակարդակի ազդեցությունը վարակի ծանրության և հիվանդությունից մահացության մակարդակի վրա:
 • Հրայր Թովմասյան. Այլ սցենարներ են քննարկվել

  Հրայր Թովմասյան. Այլ սցենարներ են քննարկվել

  25.09.2020| 23:50
  ՍԴ անդամ Հրայր Թովմասյանը չի մասնակցի ՍԴ փակ նիստին և ՍԴ նախագահի ընտրության քվեարկությանը: «Իմ ունեցած չշտված տեղեկություններով՝ երեկվա իմ հայտարարություններից հետո որոշակի այլ սցենարներ են քննարկվել, բայց որ սցենարով էլ գնան, ինձ համար միևնույն է, հնարավոր է նորից առաջադրումներ լինեն»,-լրագրողների հետ զրույցում ասաց Թովմասյանը՝ հավելելով, որ ցանկացած դեպքում չի մասնակցի ՍԴ նախագահի ընտրությանը:
 • ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը կալանավորվեց

  ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը կալանավորվեց

  25.09.2020| 23:19
  Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Կենտրոն նստավայրում հրապարակվեց դատարանի որոշումը, որով ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը կալանավորվել է։
 • Հի­մա Ար­սեն Թո­րո­ս­յա­նի սխալ­ներն է խմ­բագ­րում

  Հի­մա Ար­սեն Թո­րո­ս­յա­նի սխալ­ներն է խմ­բագ­րում

  25.09.2020| 00:48
  Կա­ռա­վա­րա­կան կա­բի­նե­տում ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի նման հա­տուկ ձիրք ու տա­ղանդ ու­նե­ցող դժ­վար թե գտն­վի: Ի­րար հետևից այն­պի­սի ո­րո­շում­ներ է ըն­դու­նում, ո­րոնք հե­տո ան­ձամբ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն է ստիպ­ված լի­նում խմ­բագ­րել: Զար­մա­նա­լին այն է, որ Փա­շի­նյա­նը նա­խա­րա­րի ո­րո­շում­նե­րի հե­տո­ղոր­մյան ա­նում է ան­տր­տունջ, անխ­ռով:
 • Վի­վա-ՄՏՍ-ն ա­վե­լաց­րել է բնա­կա­րա­նա­շի­նու­թ­յա­նը հատ­կաց­վող ներդ­րու­մը

  Վի­վա-ՄՏՍ-ն ա­վե­լաց­րել է բնա­կա­րա­նա­շի­նու­թ­յա­նը հատ­կաց­վող ներդ­րու­մը

  25.09.2020| 00:33
  Բնա­կա­րա­նա­շի­նու­թյան ծրագ­րից օգտ­վող ըն­տա­նիք­նե­րի թի­վը փոխ­վել է: Վի­վա-ՄՏՍ-ը հնա­րա­վո­րինս ա­վե­լաց­րել է իր ներ­դր­ման չա­փը՝ «Հա­յաս­տա­նի Ֆու­լեր տնա­շի­նա­կան կենտ­րո­նի» հետ ա­ռա­վե­լա­գույն ա­ջակ­ցու­թյուն տրա­մադ­րե­լու և տան խնդ­րի առջև կանգ­նած ըն­տա­նիք­նե­րին սա­տա­րե­լու հա­մար:
 • Նի­կոլ, իսկ դու ար­դա­րաց­վե՞լ ես, մաքր­վե՞լ ես քո քրեա­կան ան­ց­յա­լից

  Նի­կոլ, իսկ դու ար­դա­րաց­վե՞լ ես, մաքր­վե՞լ ես քո քրեա­կան ան­ց­յա­լից

  25.09.2020| 00:00
  Ա­ռայժմ պարզ չէ, թե վերջ­նա­կա­նա­պես ինչ­պի­սին կլի­նի քա­ղա­քա­կան ա­շու­նը, ո­րով­հետև մինչ աշ­նան ա­վար­տը դեռ եր­կու ա­միս կա, բայց, վս­տա­հո­րեն կա­րե­լի է ա­սել՝ աշ­նան ա­ռա­ջին ա­մի­սը իսկ և իսկ պարգև է հայ գյու­ղա­ցու հա­մար: