• Գագիկ Ծառուկյան. Արցախն անկախ պետություն է, այնտեղ որոշողը ժողովուրդն է

  Գագիկ Ծառուկյան. Արցախն անկախ պետություն է, այնտեղ որոշողը ժողովուրդն է

  11.02.2020| 16:14
  Արցախն անկախ պետություն է, այնտեղ որոշողը ժողովուրդն է և ժողովուրդն ում նախընտրի, նրան էլ իր ձայնը կտա՝ լրագրողների հետ զրույցում ասաց ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը՝ պատասխանելով հարցին, թե ո՞ր թեկնածուին է ԲՀԿ-ն սատարում։ «Եթե նախընտրելի թեկնածու ունենայինք, դուք կիմանայիք», - ասաց նա։
 • Մա­մու­լի զար­մա­նա­լի կոն­ֆե­րան­սը Կա­պա­նում և նա­խա­գա­հի մի շարք թեկ­նա­ծու­նե­րի տա­րօ­րի­նակ պա­տաս­խան­նե­րը Ստե­փա­նա­կեր­տից

  Մա­մու­լի զար­մա­նա­լի կոն­ֆե­րան­սը Կա­պա­նում և նա­խա­գա­հի մի շարք թեկ­նա­ծու­նե­րի տա­րօ­րի­նակ պա­տաս­խան­նե­րը Ստե­փա­նա­կեր­տից

  04.02.2020| 00:28
  Հուն­վա­րի 25-ին և 26-ին շատ տա­րօ­րի­նակ բա­ներ էին կա­տար­վում, այն էլ հա­կա­ռա­կի պես, հուն­վա­րի 28-ի՝ հայ­կա­կան բա­նա­կի ստեղծ­ման տո­նի նա­խօ­րեին։ Պա­կաս տա­րօ­րի­նակ չէր և այն, որ ա­մեն ինչ սկս­վեց, երբ Ստե­փա­նա­կեր­տից հայ­տա­րա­րե­ցին՝ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հի հեր­թա­կան ընտ­րու­թյու­նը նշա­նակ­ված է 2020 թ. մար­տի 31-ին, իսկ թեկ­նա­ծու­նե­րի պաշ­տո­նա­կան գրան­ցու­մը կլի­նի փետր­վա­րի 15-25-ին։
 • Արցա­խում տե­ղ­յա՞կ են

  Արցա­խում տե­ղ­յա՞կ են

  04.02.2020| 00:20
  Այն, որ Հա­յաս­տա­նում տե­ղյակ չեն, թե ին­չի մա­սին են եր­կու օր բա­նակ­ցել Հա­յաս­տա­նի և Ադր­բե­ջա­նի արտ­գործ­նա­խա­րար­նե­րը, ինչ­պես ժո­ղո­վուրդն է ա­սում, «ջհան­դա­մը», բայց գո­նե դրա­նից Ար­ցա­խում տե­ղյա՞կ են, գի­տե՞ն ինչ ծրագ­րեր են ի­րենց հաշ­վով կազ­մում։
 • Գլխա­վոր կռ­վախն­ձո­րը կդառ­նա Ղա­րա­բա­ղը

  Գլխա­վոր կռ­վախն­ձո­րը կդառ­նա Ղա­րա­բա­ղը

  31.01.2020| 11:30
  Վլա­դի­միր Պու­տի­նի ա­մա­նո­րյա ա­նակն­կալ ծա­վա­լուն նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րը՝ կա­ռա­վա­րու­թյան հրա­ժա­րա­կա­նը, նոր վար­չա­պե­տի նշա­նա­կու­մը, պառ­լա­մեն­տի և պետ­խոր­հր­դի լիա­զո­րու­թյուն­նե­րի ընդ­լայ­նու­մը, սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­նը և այլն, ան­նա­խա­դեպ աշ­խու­ժաց­րին ռուս քա­ղա­քա­կա­նա­գի­տա­կան-փոր­ձա­գի­տա­կան միտ­քը, ա­ռաջ բե­րե­լով բազ­մա­թիվ վեր­լու­ծու­թյուն­ներ, վար­կած­ներ, կան­խա­տե­սում­ներ, հետևու­թյուն­ներ:
 • Իսկ դուք ա­սում եք, թե փաս­տա­թուղթ չկա

  Իսկ դուք ա­սում եք, թե փաս­տա­թուղթ չկա

  31.01.2020| 11:23
  Հա­յաս­տա­նի և Ադր­բե­ջա­նի արտ­գործ­նա­խա­րար­նե­րը եր­կու օր բա­նակ­ցել են։ Եր­կու օր։ Բայց Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հայ­տա­րա­րում է, թե սե­ղա­նին չկա փաս­տա­թուղթ։ Այդ դեպ­քում եր­կու պաշ­տո­նյա­ներն այդ­քան ժա­մա­նակ ի՞նչ էին ա­նում նույն սե­նյա­կում, ին­չի՞ց էին զրու­ցում։
 • Բակո Սահակյանը հունվարի 28-ին շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայրենյաց պաշտպանի օրվա առթիվ

  Բակո Սահակյանը հունվարի 28-ին շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայրենյաց պաշտպանի օրվա առթիվ

  28.01.2020| 16:15
  Արցախի Հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Հայրենյաց պաշտպանի օրվա առթիվ: Շնորհավորում եմ մեր ողջ ժողովրդին՝ Արցախում, Հայաստանում եւ Սփյուռքում, որովհետեւ սա բոլորիս տոնն է:
 • Արցախի նախագահական ընտրությունների օրը հայտնի է

  Արցախի նախագահական ընտրությունների օրը հայտնի է

  20.01.2020| 21:28
  Հայտնի է, թե Արցախում երբ տեղի կունենան հանրապետության նախագահի և Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները:
 • «Ձի­թե­նու ճյու­ղը որ­քան էլ բո­րե­նու բե­րա­նին դնես, խա­ղա­ղու­թյան ա­ղավ­նի չի դառ­նա»

  «Ձի­թե­նու ճյու­ղը որ­քան էլ բո­րե­նու բե­րա­նին դնես, խա­ղա­ղու­թյան ա­ղավ­նի չի դառ­նա»

  20.01.2020| 15:00
  Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան Ազ­գա­յին ժո­ղով­նե­րի միջև հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան միջ­խոր­հր­դա­րա­նա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի՝ Բաք­վի ջար­դե­րի 30-րդ տա­րե­լի­ցին նվիր­ված հա­մա­տեղ հա­տուկ նիս­տի ա­վար­տին հայ­կա­կան եր­կու պե­տու­թյուն­նե­րի խոր­հր­դա­րա­նա­կան­նե­րը հա­տուկ հայ­տա­րա­րու­թյամբ հան­դես ե­կան՝ դա­տա­պար­տե­լով ե­րե­սուն տա­րի ա­ռաջ Ադր­բե­ջա­նի մայ­րա­քա­ղաք Բաք­վում հա­յե­րի նկատ­մամբ ի­րա­կա­նաց­ված դա­ժան սպան­դը:
 • Արցախի «բուֆերային» գոտում տեղակայվելու է ռուս խաղաղապահ կոնտինգե՞նտ

  Արցախի «բուֆերային» գոտում տեղակայվելու է ռուս խաղաղապահ կոնտինգե՞նտ

  16.01.2020| 14:33
  «Փաստը» գրում է. «Վերջին 2 ամիսներին ռուսական քաղաքական շրջանակների կողմից պարբերաբար անդրադարձ է կատարվում Արցախի հարցի կարգավորման և բանակցային գործընթացներին։
 • «Ի­րան-ԱՄՆ լայ­նա­մասշ­տաբ առ­ճա­կա­տու­մը կա­րող է դե­տո­նա­տո­րի դեր խա­ղալ Ար­ցա­խ­յան հար­ցի շուրջ ի­րա­վի­ճա­կի լար­ման հա­մար»

  «Ի­րան-ԱՄՆ լայ­նա­մասշ­տաբ առ­ճա­կա­տու­մը կա­րող է դե­տո­նա­տո­րի դեր խա­ղալ Ար­ցա­խ­յան հար­ցի շուրջ ի­րա­վի­ճա­կի լար­ման հա­մար»

  14.01.2020| 03:22
  Իրան-ԱՄՆ վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րի մա­սին զրու­ցում ենք ՀՀ ԳԱԱ արևե­լա­գի­տու­թ­յան ինս­տի­տու­տի մի­ջազ­գա­յին հա­րա­բե­րու­թ­յուն­նե­րի բաժ­նի ա­վագ գի­տաշ­խա­տող, պատ­մա­կան գի­տու­թ­յուն­նե­րի թեկ­նա­ծու ԱՐ­ՄԵՆ ՄԱՆ­ՎԵԼ­ՅԱ­ՆԻ հետ։